Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat is het lot van een langdurig zieke werknemer?

Zieke werknemers in de privésector kunnen al snel een controlearts over de vloer krijgen. Na één maand arbeidsongeschiktheid vallen ze terug op een uitkering.
©ANP XTRA

Het onafhankelijk Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi heeft een nieuw ziektebriefje ingediend, dat tot eind november loopt. Tijdens haar ziekteverlof heeft ze recht op haar volledige vergoeding van ongeveer 5.000 euro. Pas als een controlearts misbruik zou vaststellen, kan een deel van El Kaouakibi’s loon ingehouden worden.

De kans dat een controlerend geneesheer oordeelt dat een werknemer met mentale problemen opnieuw aan het werk kan, is zo goed als nihil.
Stijn Demeestere
Advocaat bij Deloitte Legal

Werknemers in de privésector die langdurig uitvallen, zijn veel slechter af. Een werkgever moet alleen voor de eerste maand ziekte het gewaarborgd - dus volledige - loon betalen. Vanaf de tweede maand valt een werknemer terug op een uitkering betaald door het ziekenfonds. Die bedraagt tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid - de periode van primaire arbeidsongeschiktheid - 60 procent van het begrensd brutoloon. Vanaf de vijfde maand mag de uitkering niet lager zijn dan het minimumbedrag. Voorziet de werkgever in een verzekering gewaarborgd inkomen, dan zal het inkomensverlies beperkter zijn. Veel van die polissen vullen de ziekte-uitkering aan tot 70 à 80 procent van het normale loon.

Kan een werknemer na een jaar van afwezigheid nog altijd niet aan de slag, dan wordt de arbeidsongeschiktheid invaliditeit genoemd. De gezinssituatie bepaalt welk percentage van het brutoloon als uitkering wordt betaald. Dat is 65 procent voor een werknemer met een gezinslast, 55 procent voor een alleenstaande en 40 procent voor een samenwonende.

Impasse

Een werknemer moet bij ziekte een doktersbriefje voorleggen. De werkgever kan dan een controlearts sturen. ‘Is er spanning op het werk - zeker bij een dreigend ontslag - dan zien we wel vaker dat een werknemer wegens mentale problemen niet meer komt werken’, zegt Stijn Demeestere, advocaat arbeidsrecht bij Deloitte Legal. ‘De werkgever kan een controlerend geneesheer sturen. Maar de kans dat die oordeelt dat een werknemer met mentale problemen opnieuw aan het werk kan, is zo goed als nihil.’

De werkgever en werknemer dreigen dan in een impasse te raken. ‘De werkgever blijkt vaak terughoudend om tot een ontslag over te gaan. Dat kan verschillende redenen hebben: de werknemer kost niets meer na de eerste maand ziekte, de werkgever vreest onterecht dat een ontslag verboden is tijdens een ziekte of de werkgever wil de betaling van een opzegvergoeding mijden. De opzegtermijn wordt geschorst tijdens de ziekte’, zegt Demeestere. ‘Niets doen maakt de situatie vaak alleen erger. Je kan beter snel een gesprek aangaan over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.’

Bij een lichamelijke aandoening zoals chronische rugpijn is het verhaal anders. Daar kan na vier maanden afwezigheid op initiatief van de werkgever een re-integratietraject worden opgestart in overleg met de arbeidsgeneesheer. Die laatste onderzoekt onder welke voorwaarden een werkhervatting mogelijk is. ‘Bij een definitieve onmogelijkheid het werk te hervatten is sprake van medische overmacht en eindigt de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of betaling van een opzegvergoeding’, zegt Demeestere.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud