Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat u moet weten als u weer van thuis uit moet werken

De regering raadt aan opnieuw zoveel mogelijk thuis te werken. We zetten de spelregels nog eens op een rij.
Advertentie
©ROBIANUTRECHT

Thuiswerk wordt opnieuw sterk aanbevolen. In tegenstelling tot eerder dit jaar gaat het niet om een verplichting. De federale regering doet een beroep op het beoordelingsvermogen van de werkgevers.

Het idee is dat bedrijven het best kunnen inschatten of werknemers in veilige omstandigheden op de werkvloer aanwezig kunnen zijn. Als het door de aard van de bedrijfsactiviteiten niet mogelijk is personeel thuis te laten werken, kan een bedrijf beslissen de werknemers toch naar de werkvloer te laten komen.

De vele bedrijven die weer meer op thuiswerk zullen inzetten, hebben dit keer een voordeel. Ze hebben intussen heel wat ervaring met thuiswerk en vele hebben een structurele vorm van thuiswerk ingevoerd met de nodige afspraken.

We overlopen wat u moet weten over thuiswerk.

Kan mijn werkgever mij verplichten thuis te werken?

‘In principe kan een werkgever u niet opleggen om thuis te werken, maar het kan wel in onderling akkoord’, zegt Jean-Luc Vannieuwenhuyse, juridisch expert bij de hr-dienstenleverancier SD Worx. Een werkgever is wettelijk ook verplicht in te staan voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers op de werkvloer. Vanuit zijn rol als goede huisvader kan een werkgever thuiswerk als veiligheidsmaatregel invoeren.

In principe kan een werkgever u niet opleggen om thuis te werken, maar in uitzonderlijke tijden is dat juridisch wel verdedigbaar.

Kan mijn werkgever mij verplichten toch naar het werk te komen?

'Thuiswerk kunt u als werknemer niet afdwingen', zegt Vannieuwenhuyse. 'Het is geen recht dat u kunt opeisen, wel een afspraak tussen de werkgever en de werknemer. U kunt ook niet zomaar thuisblijven uit vrees voor het coronavirus. Dialoog tussen werknemer en werkgever lijkt ons aangewezen om de bezorgdheid van de werknemer weg te nemen.' Maar in bedrijven waar thuiswerk is ingeburgerd en er afspraken over bestaan, doet de baas doorgaans niet moeilijk als werknemers nu liever thuiswerken.

Op welke tijdstippen moet ik mijn uren presteren?

Als u thuiswerkt, geldt dezelfde arbeidsduurregeling als op kantoor. Tegelijk geldt voor structureel telewerk als algemeen principe dat het normale werkrooster niet van toepassing is. Als daar verder geen afspraken over bestaan, kunt u uw werktijd in ruime mate zelf organiseren. Het kan dat u een vroege vogel bent en ’s ochtends liefst zo snel mogelijk begint te werken om een deel van de namiddag vrij te hebben.

Er zijn ook jobs waarvoor u tussen 9 en 17 uur op post moet zijn. In dat geval zijn daar met uw werkgever afspraken over gemaakt en bent u verplicht uw uren in dat tijdsbestek te presteren.

Kan mijn werkgever mijn thuiswerk controleren?

Het controleren van telewerkers werpt al snel vragen over privacy op. Een werkgever mag thuiswerkers niet met een webcam controleren. Andere zaken kunnen wel. Zo kan u worden gevraagd elke dag op een bepaald uur in te loggen op het bedrijfssysteem. Ook kan worden gevraagd aan het begin of aan het einde van de werkdag te rapporteren over het gepresteerde werk of over de tijdsbesteding van de afgelopen of vorige dag.

Het controleren van telewerkers werpt al snel vragen over privacy op. Een werkgever mag thuiswerkers niet met een webcam controleren. Andere zaken kunnen wel.

Wat als thuiswerk niet kan?

Niet alle jobs kunnen van thuis uit worden gedaan. Voor arbeiders die aan specifieke machines werken of werknemers die over performante computers en een krachtige internetverbinding moeten beschikken, biedt thuiswerk geen oplossing.

En wat met een werknemer die in contact kwam met een besmet persoon en in quarantaine moet? Dan mag de werknemer de woonst niet uit, maar is hij niet ziek. In principe kan hij dus van thuis uit werken. Maar is thuiswerk geen optie, dan kan de werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen.

De werknemer ontvangt dan een uitkering van 70 procent van het gemiddeld begrensde loon (begrensd tot 2.840,84 euro). Die maatregel geldt tot 31 december 2021. Op de uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 15 procent ingehouden.

De werkgever moet zo snel mogelijk een elektronische aangifte van de overmacht doen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Ook moet de werkgever een dossier indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht als gevolg van het coronavirus.

De erkenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht gebeurt binnen drie tot vier dagen. De dagen dat iemand tijdelijk werkloos is door overmacht tellen mee voor het recht op de wettelijke vakantie.

Verandert er iets voor mijn bedrijfswagen?

Voor bedrijfswagens verandert het structureel telewerk niets, ook al vermindert het gebruik van de bedrijfswagen. De CO₂-bijdrage ten laste van de werkgever en het voordeel alle aard voor de werknemer zijn niet afhankelijk van het aantal gereden kilometers. Die CO₂-bijdrage en belastingen op het voordeel alle aard blijven verschuldigd, ook al staat de auto voor de deur.

Ben ik verzekerd voor arbeidsongevallen?

Telewerkers zijn op dezelfde manier beschermd door de arbeidsongevallenverzekering als werknemers op kantoor. Bij een ongeval tijdens de werkuren op de telewerkplek is er een wettelijk vermoeden dat het gaat om een arbeidsongeval. De arbeidsongevallenverzekering van de werkgever betaalt dan een gewaarborgd inkomen tijdens de arbeidsongeschiktheid. Dat geldt ook voor verkeersongevallen tijdens kleine verplaatsingen zoals naar een lunch, de winkel, de crèche of de school van de kinderen tijdens de werkuren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud