netto

Het mobiliteitsbudget in 8 vragen en antwoorden

Met het mobiliteitsbudget kan een werknemer naast zijn milieuvriendelijke bedrijfswagen ook een treinabonnement kiezen. ©Photo News

Als alles goed gaat, zullen werknemers vanaf 1 oktober hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een budget dat ze aan milieuvriendelijke alternatieven kunnen spenderen. Wat betekent het mobiliteitsbudget voor u?

In maart bereikte de federale regering een princiepsakoord over het mobiliteitsbudget. De concrete invulling ervan werd vorige week in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad. Het wetsontwerp moet nog voor advies naar de Raad van State en nadien naar het parlement. Bedoeling is alvast om het systeem vanaf 1 oktober 2018 in te voeren.

1. Wat is een mobiliteitsbudget?

Het mobiliteitsbudget is niet te verwarren met de mobiliteitsvergoeding, waarbij werknemers hun bedrijfswagen opgeven in ruil voor een bepaald bedrag (of cash-for-car). Via het mobiliteitsbudget kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een milieuvriendelijker model. Onder milieuvriendelijk verstaat de regering een elektrische wagen of een wagen waarvan de CO2-uitstoot maximaal 95 g/km bedraagt. Het geld dat overschiet kan besteed worden aan andere duurzame vervoersvormen.

2. Welke duurzame alternatieven komen in aanmerking?

U kan uw milieuvriendelijke bedrijfswagen onder meer combineren met een fiets. 'Zowel gewone als elektrische modellen komen in aanmerking', zegt Geert Vermeir van HR-dienstenleverancier SD Worx. Ook een abonnement op het openbaar vervoer (zoals trein, tram, bus of metro) voor het woon-werkverkeer komt in aanmerking. Het moet gaan om een abonnement op naam van de werknemer. Daarnaast kan u ook losse vervoersbiljetten voor trajecten binnen Europa kopen. Die losse tickets kunnen ook aangekocht worden voor leden van het gezin of vrienden. 'De redenering daarachter is dat mensen met een bedrijfswagen dat voertuig ook gebruiken voor pure privé-verplaatsingen, zoals bijvoorbeeld een buitenlandse reis of dagtrip naar zee', aldus Vermeir. Ook elektrische motorfietsen, taxiritten, autodelen en de watertaxi komen in aanmerking.

3. Kan ik een deel van mijn woonkrediet inbrengen?

Wie in een straal van 5 kilometer van zijn werkplek woont (of gaat wonen), kan met het mobiliteitsbudget ook huurgelden en de intresten van zijn hypothecaire lening betalen. 'Het gaat enkel om de intresten, geen kapitaalaflossingen', verduidelijkt CD&V-parlementslid Jef Van den Bergh. 'De meest duurzame mobiliteit is immers geen mobiliteit. Wie dicht bij zijn werk woont of gaat wonen, kan daar op die manier voor beloond worden', aldus Vermeir. Vraag is evenwel hoe dat praktisch geregeld kan worden.

4. Kan ik ook helemaal geen bedrijfswagen meer kiezen?

Dat is perfect mogelijk. U kan dan volop inzetten op de pijler duurzame mobiliteit. 'Een werkgever kan evenwel modaliteiten inbouwen, en een bedrijfswagen blijven verplichten voor werknemers die er beroepsmatig veel gebruik van maken', aldus Vermeir.

5. Hoe groot is mijn mobiliteitsbudget?

Uw budget zal overeenstemmen met de totale jaarlijkse brutokost van uw bedrijfswagen voor uw werkgever, dus inclusief brandstof en verzekering. De gekozen bedrijfsauto zal fiscaal behandeld worden als een bedrijfswagen, de pijler duurzame mobiliteit is vrij van sociale bijdragen en belastingen. Het eventuele saldo is onderhevig aan een persoonlijke sociale bijdrage van 38,07 procent.

6. Wie komt in aanmerking?

Als werkgever moet u al minstens drie jaar bedrijfswagens toekennen aan uw personeel, tenzij u een starter bent.

Als werknemer (bij uw huidige werkgever) moet u minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikken of ervoor in aanmerking komen (als u bijvoorbeeld in een bepaalde looncategorie zit). 'Die beperkingen gelden niet bij een aanwerving of promotie. Als u bijvoorbeeld net gepromoveerd bent en in uw nieuwe functie recht hebt op een bedrijfswagen, zal u meteen van het mobiliteitsbudget kunnen genieten', aldus Vermeir.

7. Wanneer treedt het mobiliteitsbudget in werking?

Bedoeling is om het systeem vanaf 1 oktober in te voeren. Dat betekent evenwel niet dat iedereen die een bedrijfswagen heeft zijn voertuig meteen zal kunnen inruilen. 'In de wet staat daarover niets, maar in de praktijk zal zo'n budget allicht op het einde van het leasecontract toegekend worden, om financiële compensaties (voor het vroegtijdig stopzetten van het contract) aan de leasemaatschappij te vermijden', aldus Vermeir.

8. Wat als er op het einde van het jaar nog budget over is?

Het restsaldo wordt cash uitbetaald en is onderhevig aan een sociale bijdrage van 38,07 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect