Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Tankkaart gaat werkgever 10 à 15 euro per maand meer kosten

Werkgevers zullen een hoger deel van de kosten voor een bedrijfswagen met tankkaart niet als dusdanig kunnen boeken. Zo wordt de wagen voor de werkgever duurder, een maatregel die bij de begrotingsopmaak was vooropgesteld en waarvan de uitwerking in de pijplijn zit.
Advertentie
Bedrijfswagens, al dan niet met tankkaart, worden wat duurder voor de werkgever. ©Photo News

Toen de begroting half oktober werd goedgekeurd, werd al aangekondigd dat het voor werkgevers duurder gaat worden om hun werknemers een bedrijfswagen met tankkaart te geven. Hoe dat fiscaaltechnisch zou worden uitgewerkt, was nog niet in detail vastgelegd.

Dat technische werk is nu afgerond. De nieuwsbrief over fiscaliteit Fiscoloog meldt de regeling zoals ze is opgenomen in het ontwerp van Programmawet. Let wel: dit wetsontwerp is in eerste lezing door de ministerraad goedgekeurd, maar heeft nog enige stappen te gaan. Het is wel de bedoeling dat de nieuwe regelgeving al in werking treedt op 1 januari, dus voor alle voordelen vanaf die datum - ook voor wagens die al eerder ter beschikking waren gesteld.

Aan de fiscale aftrekbaarheid van de bedrijfswagens en tankkaarten wordt in het voorstel van Programmawet niet geraakt. Brandstofkosten zijn voor de werkgever voor 75 procent aftrekbaar, voor de wagen zelf is de aftrekbaarheid gebaseerd op het niveau van de CO2-uitstoot en valt die tussen 50 en 100 procent - of zelfs 120 procent voor wagens op alternatieve brandstoffen.

Veel werknemers genieten het voordeel dat ze hun bedrijfswagen ook voor privéverplaatsingen mogen gebruiken. Op dit 'voordeel van alle aard' (VAA) wordt een bedrag geplakt op basis van de cataloguswaarde van de wagen, en op dat bedrag wordt de werknemer belast in de personenbelasting. Sinds 1 januari 2012 geldt in hoofde van de vennootschap (werkgever) 17 procent van dat voordeel van alle aard bovendien als verworpen uitgave.

Het is op dat punt dat de regelgeving verandert: voortaan geldt 40 procent van het voordeel van alle aard als verworpen uitgave, en is dus belastbaar in de vennootschapsbelasting.

Concreet zou daardoor de kostprijs voor de werkgever voor een voertuig met het laagste voordeel van alle aard (1.260 euro per jaar is het minimum), bij een tarief van 33,99 procent in de vennootschapsbelasting, met 99 euro per jaar stijgen, of 8,23 euro per maand. Voor een courante leasingwagen zoals de BMW 318d stijgt de kostprijs voor de werkgever met 150 euro per jaar of 13 euro per maand.

Eigen inbreng

Een andere wijziging die Fiscoloog signaleert, is dat de vennootschap de berekening van wat als verworpen uitgave geldt, moet baseren op het 'in principe belastbaar voordeel'.

Dat is vooral van belang wanneer de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor zijn of haar wagen. Stel dat het voordeel van alle aard voor de wagen 2.000 euro bedraagt (op basis van cataloguswaarde), maar dat deze werknemer ook jaarlijks een eigen bijdrage betaalt van 2.000 euro. Van de kant van de werknemer mag die eigen bijdrage worden afgetrokken van het voordeel van alle aard, vooraleer de belasting wordt geheven op dat VAA. In dit voorbeeld rest er zo niets meer om te belasten.

Van de kant van de werkgever geldt nu ook dat de 17 procent verworpen uitgaven wordt berekend op het VAA minus de eigen inbreng. Dat verandert: na 1 januari gebeurt de berekening louter op het VAA, zonder rekening te houden met de eigen inbreng. Heeft de werknemer ook een tankkaart, dan geldt het percentage van 40 procent, op het VAA zonder aftrek van de eigen inbreng.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud