Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Autosector voorstander van kilometerheffing

De automobielfederatie Febiac is voorstander van de invoering van een slimme kilometerheffing, op voorwaarde dat deze de bestaande verkeersbelastingen vervangt.
Advertentie
De E40 nabij Beernem enkele dagen geleden nadat een zwaar ongeval was gebeurd. (foto belga) ©BELGA

Een hervorming in die zin zou volgens Febiac het gedrag van de autogebruikers kunnen bijsturen en zorgen voor een vlottere en meer milieuvriendelijke mobiliteit.

De files in ons land worden met de dag langer. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) raamde de kostprijs ervan voor onze economie en ons milieu op 1 tot 2 procent van het bbp. Die prijs zou tegen 2020 kunnen oplopen tot 6 miljard euro.

Om de fileknoop te helpen ontwarren, heeft Febiac de haalbaarheid van enkele voorstellen laten narekenen door consultant PwC. De federatie ziet vooral in een slimme kilometerheffing een ideale hefboom naar een betere mobiliteit, als die belasting op het gebruik van de wagen in de plaats komt van de huidige taksen op het bezit van de wagen (nu goed voor de helft van de 'mobiliteitsinkomsten') en als de inkomsten aangewend worden om het wegennet in goede staat te houden.

'Vervang de bestaande mobiliteitsbelastingen zoals de BIV (belasting op de inverkeerstelling), de jaarlijkse verkeersbelasting en een deel van de accijnzen door een variabel kilometertarief in functie van tijd en plaats van de verplaatsing, het inkomen van de gebruiker (met sociale correctie voor lagere inkomens) en de milieukenmerken van het voertuig', zegt Febiac. De federatie wil ook meer park&rides in de stadsrand.    

Telewerk

Om de laagste inkomens meer vervoerskeuze te geven, wil Febiac voor hen een 'mobiliteitsbudget' dat hen door de overheid zou worden verschaft.

Om de opties voor werkenden te verruimen, stelt Febiac voor om de mobiliteitsuitgaven vrij te stellen van sociale en fiscale bijdragen. De bedrijfswagen blijft voor Febiac 'een nuttig instrument ter compensatie van de hoge loonlasten in ons land', maar de automobielfederatie vindt dat de fiscale behandeling van alle transportmiddelen meer naar mekaar toe zou moeten groeien, zodat mensen bij hun verplaatsingen hun vervoermiddel kiezen op basis van gelijke voorwaarden.

Telewerk zou moeten worden gestimuleerd via een korting op de patronale bijdragen en de aankoop en het gebruik van milieuvriendelijke wagens moet aantrekkelijker worden gemaakt

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud