Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Betaalt ook u minder voor uw bedrijfswagen?

De fiscus kwam op de proppen met verduidelijkingen en nieuwe voorbeelden over de berekening van belasting op bedrijfswagens. Voor sommige werknemers zullen die aanpassingen resulteren in een lagere belasting. Hoort u ook bij de gelukkigen?
©iStock

Stelt uw werkgever of vennootschap u een bedrijfswagen ter beschikking? Als u die wagen ook voor privéverplaatsingen mag gebruiken, dan is dat een voordeel. Ook de dagelijkse pendel van en naar het werk valt onder de categorie ‘privé.  Op dat voordeel moet u belastingen betalen. Het belastbare voordeel wordt forfaitair bepaald en wordt in het vakjargon het voordeel van alle aard genoemd. Sinds 1 januari 2012 hangt het forfait niet langer af van de afstand tussen uw woon- en werkplaats, maar wel van de cataloguswaarde. De nieuwe formule is CO2-coëfficiënt x cataloguswaarde x 6/7 x percentage afhankelijk van de ouderdom. Maar wat betekenen de componenten in de formule? En hoe kunt u daarop inspelen?

Cataloguswaarde

Een sleutelelement in de berekening is de ‘cataloguswaarde’. En laat het net dat begrip zijn dat tot veel onduidelijkheid leidt. Voor zowel nieuwe als voor tweedehandswagens is dat de catalogusprijs die een particulier moet betalen als hij dezelfde wagen nieuw koopt. Dat is de prijs inclusief opties en de werkelijk betaalde btw. Tot nog toe stelde de fiscus dat er geen enkele korting of prijsvermindering in rekening mocht  gebracht worden. Maar uit de verduidelijking die de fiscus eerder deze week publiceerde, blijkt dat onder strikte voorwaarden sommige promoties wél mogen worden verrekend.

Welke promoties mogen doorgerekend worden? Een catalogusprijs die (tijdelijk) wordt verlaagd of een wagen die uitgerust wordt met een optiepakket en dan tegen dezelfde catalogusprijs als voorheen wordt verkocht. Voorwaarde is wel dat de constructeur/invoerder de promotie daadwerkelijk heeft opgenomen als nieuwe catalogusprijs in zijn prijslijsten én dat particulieren de wagen tegen dezelfde voorwaarden kunnen kopen. Fleetkortingen of acties van uw plaatselijke dealer worden met andere woorden nooit aanvaard.

CO2-uitstoot

Een tweede factor in de berekening van het voordeel van alle aard is de CO2-coëfficiënt. Die is afhankelijk van hoeveel gram CO2 uw wagen uitstoot per kilometer. Die CO2-uitstoot vindt u terug op het inschrijvingsbewijs van uw wagen. Er wordt jaarlijks een basis-CO2-coëfficiënt vastgelegd: dit jaar bedraagt die 5,5 procent. Die geldt voor een dieselwagen met een CO2-uitstoot van 95 gram per kilometer en voor benzine-, lpg- of aardgaswagens met een CO2-uitstoot van 115 gram per kilometer. Heeft uw wagen een hogere uitstoot, dan wordt de CO2-coëfficiënt met 0,1 procentpunt verhoogd per extra gram CO2, tot maximaal 18 procent. Analoog wordt voor wagens met een lagere uitstoot de coëfficiënt met 0,1 procentpunt verlaagd per gram CO2, met een minimum van 4 procent.

Leeftijd

Ook de leeftijd van uw wagen speelt een rol. Voor elk jaar verstreken sinds de eerste inschrijving daalt de cataloguswaarde met 6 procent. Op basis van de nieuwe faq’s van de fiscus geldt een inschrijving van de auto in het buitenland ook als een eerste inschrijving. Een begonnen maand wordt daarbij voor een volle maand geteld. Het percentage kan maximaal dalen tot 70 procent, wat bereikt wordt zodra de wagen vijf jaar oud is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud