Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Een bedrijfswagen, wat betekent dat in loon?

Wie boven op zijn huidige loonpakket een bedrijfswagen krijgt, zal aan het einde van de maand een lager nettoloon ontvangen. Maar dat is nog altijd voordeliger dan zelf een wagen aan te schaffen. Een werkgever die zo iemand eenzelfde nettoloon wil garanderen, moet het brutoloon fors verhogen.
©rv

Het aantal leasewagens is in de eerste jaarhelft met 7.000 gegroeid tot 341.000, bleek eerder deze week uit cijfers van de federatie van autoverhuur- en leasingbedrijven Renta. En dat is nog maar een deel van de bedrijfswagens die over onze wegen tuffen: er zijn ook nog de wagens die het bedrijf zelf koopt en die in handen zijn van zelfstandigen en mensen met een vrij beroep. Ondanks alle discussies over bedrijfswagens en mobiliteit blijven ze een populair onderdeel van een loonpakket.

Niet verwonderlijk, want een bedrijfswagen heeft een reeks voor de hand liggende voordelen: geen investering in een auto, geen kosten voor onderhoud of herstellingen en geen jaarlijkse verzekeringspremie. Wie samen met zijn bedrijfswagen ook een tankkaart krijgt, passeert met de glimlach in het benzinestation.

Maar dat beseft ook de fiscus. ‘Werknemers die boven op hun gebruikelijke brutoloon een bedrijfswagen ter beschikking krijgen, zullen merken dat hun nettoloon erop achteruit gaat’, zegt Veerle Michiels van hr-dienstverlener SDWorx. Het gebruik van een wagen die uw werkgever of uw vennootschap ter beschikking stelt en die ook voor privéverplaatsingen mag worden gebruikt, is belastbaar voordeel. Privéverplaatsingen zijn uiteraard de ritten buiten de werkuren en in het weekend, maar ook de dagelijkse pendel valt onder de categorie ‘privé.

‘Toch is een bedrijfswagen voordelig voor de werknemer. Als hij privé een auto koopt en zijn werkgever wil hem een zelfde nettoloon garanderen als bij een bedrijfswagen, dan moet het brutoloon fors omhoog’, zegt Michiels. SD Worx maakte de (para)fiscale berekening voor de vijf populairste leasewagens (zie inzet).

Wat is het effect op mijn nettoloon?

Het belastbare voordeel is niet het werkelijke voordeel dat een bedrijfswagen oplevert, maar wel een forfait. De berekeningsformule voor dat zogenaamde voordeel alle aard werd in 2012 grondig aangepast. Sindsdien zijn de doorslaggevende criteria de CO2-uitstoot, het type brandstof, de leeftijd van de wagen en de cataloguswaarde van de wagen. Ook voor wie samen met de bedrijfswagen een tankkaart krijgt, wordt er alleen een voordeel alle aard voor de wagen berekend.

In de meeste gevallen genieten dieselwagens nog steeds de voorkeur
Ann Massart
Woordvoerder Alphabet Belgium

Werknemers die een bedrijfswagen van hun werkgever of vennootschap ter beschikking krijgen, merken dat op hun maandelijkse loonfiche. Doorgaans betalen de bestuurders alleen belastingen op het voordeel alle aard. Op de loonafrekening is te zien dat het voordeel eerst wordt opgeteld bij het belastbaar loon, vervolgens wordt de bedrijfsvoorheffing berekend en dan wordt het bedrag opnieuw in mindering gebracht.

‘De invloed op het nettoloon hangt af van het voordeel alle aard van de bedrijfswagen en de specifieke gezins- en loonsituatie van de werknemer’, zegt Michiels. Op het voordeel van de wagen moet een werknemer geen socialezekerheidsbijdragen betalen.

In een minderheid van de bedrijven moeten werknemers een vergoeding betalen voor het privégebruik. Die eigen bijdrage wordt dan afgetrokken van het belastbare voordeel van alle aard.

Het voordeel alle aard voor eenzelfde wagen evolueert door de jaren. Voor elk jaar verstreken sinds de eerste inschrijving daalt de cataloguswaarde met 6 procent. Het percentage kan nooit onder de 70 procent liggen, wat bereikt wordt als de wagen 6 jaar oud is.

Heb ik baat bij een ecologische wagen?

Sinds 2012 bepaalt de CO2-uitstoot in grote mate het belastbaar voordeel. Een lagere CO2-uitstoot vertaalt zich naar een lager voordeel alle aard. ‘De nieuwe berekening heeft ertoe geleid dat de nieuwe auto’s ingeschreven op naam van bedrijven vandaag een lagere uitstoot hebben dan die van particulieren’, zegt Joost Kaesemans, woordvoerder van Febiac. Uit cijfers van de automobielfederatie blijkt dat de gemiddelde CO2-uitstoot in 2011 van bedrijfswagens nog 133,9 gram per kilometer bedroeg. Intussen is dat gedaald naar 118,3. Voor privéwagens is op dezelfde periode de CO2-uitstoot licht gestegen: van 123 naar 124,1.

Elektrische en hybride auto’s hebben geen of weinig CO2-uitstoot. Toch kunt u uw belastingfactuur niet tot nul reduceren. U wordt op een minimumvoordeel van 1.250 euro per jaar belast. In het federale regeerakkoord is voorzien dat zal worden onderzocht of het minimale voordeel alle aard kan worden afgeschaft. ‘De bevoegde Europese instantie werkt aan een actualisering van de testen die de CO2-uitstoot meten. Een evaluatie van de fiscale wetgeving of nieuwe initiatieven zijn pas zinvol als die nieuwe testen operationeel zijn’, klinkt het op het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Probeer ik zo veel mogelijk kortingen te onderhandelen?

Een tweede component in het belastbare voordeel is de cataloguswaarde. Wie een bedrijfswagen kan kiezen, kan voor een goedkoper model opteren. ‘Het bedrijf legt vaak een aantal opties op, zoals metaalkleur’, zegt Ann Massart, woordvoerster van de leasingmaatschappij Alphabet Belgium. ‘De laatste jaren behoren bluetooth en gps steeds meer tot de vereiste basisuitrusting.’

Met welke waarde wordt het belastbare voordeel berekend? Dat is de prijs inclusief opties en de werkelijk betaalde btw. ‘Onder strikte voorwaarden kunnen sommige promoties worden verrekend’, zegt Bart Lombaerts van PwC HR Services. Zo kan de catalogusprijs (tijdelijk) zijn verlaagd of wordt een wagen uitgerust met optiepakketten en dan aan dezelfde catalogusprijs als voorheen verkocht. Voor de berekening van het belastbaar voordeel wordt rekening gehouden met die lagere catalogusprijs op voorwaarde dat de constructeur/invoerder de promotie daadwerkelijk heeft opgenomen als nieuwe catalogusprijs in zijn prijslijsten én dat particulieren tegen dezelfde voorwaarden kunnen kopen. Met een fleetkorting of korting van de lokale dealer die u zelf hebt onderhandeld, wordt geen rekening gehouden.

Een optiepakket is goedkoper dan de som van de individuele opties in het pakket. Alleen als particulieren hetzelfde pakket kunnen kopen, wordt voor het belastbaar voordeel rekening gehouden met de pakketprijs. Bovendien moet het gaan om een optiepakket samengesteld door de constructeur of invoerder dat tegen een officiële prijs wordt verkocht. Is het optiepakket voorbehouden aan de professionele markt of is het een commerciële geste van uw plaatselijke dealer, dan moet de prijs van de individuele opties samengeteld worden.

Welk type motor kies ik?

Uit de cijfers van autofederatie Febiac blijkt dat 77 procent van de dit jaar ingeschreven bedrijfswagens een dieselmotor hebben. De benzinewagens zijn goed voor een vijfde. De andere motoren zijn marginaal: 0,48 procent zijn elektrisch, 1,9 procent hybride met benzine en 0,4 procent hybride met diesel. ‘Ook al blijft het aandeel van de groene alternatieven in absolute termen zeer laag, toch merken we dat de vraag ernaar zeer snel toeneemt’, zegt Ann Massart. ‘Steeds meer bedrijven sporen hun werknemer aan te kiezen voor groenere wagens en trachten daarmee vat te krijgen op de ecologische voetafdruk.’

Leasingmaatschappij Alphabet Belgium onderzoekt jaarlijks het omslagpunt tussen rijden op benzine, diesel of elektriciteit. ‘Uit de studie van 2015 blijkt dat dieselwagens in de meeste gevallen nog steeds de voorkeur genieten’, zegt Massart.

In het compacte segment met de Citroën C1 en Opel Adam zijn benzinewagens voordeliger bij een jaarlijkse kilometrage tot 20.000 kilometer. Door de hogere aankoopprijs zijn elektrische wagens minder gunstig. In de iets hogere economy-segment - met de Toyota Yaris en Renault Clio - blijven benzinewagens de beste keuze bij een jaarkilometrage tot 15.000-20.000 kilometer. Hybridewagens zijn wel concurrentieel.

Het middensegment is het grootste, met de Audi A3, BMW 1- en 3-reeks, VW Golf en Passat en Mercedes C-klasse. ‘Waar in het verleden de diesel de meest aangewezen brandstof was vanaf 20.000 kilometer per jaar is het omslagpunt verschoven naar 25.000 kilometer’, zegt Massart. ‘In dit segment zijn zowel hybride als elektrische voertuigen interessant.’ Voor grotere en luxueuzere wagens genieten dieselmotoren nog altijd een voordeel.

©mfn

.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud