Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Is het interessant om een bedrijfswagen over te kopen?

Als u met pensioen gaat of naar een andere werkgever trekt, moet u uw bedrijfswagen inleveren. Is het een optie die over te kopen?
©Illias Teirlinck/ID

De bedrijfswagen is een populair extralegaal voordeel in ons land. Volgens cijfers van Renta, de Belgische Federatie van Voertuigenverhuurders, telt België ongeveer 690.000 bedrijfswagens die ook privé gebruikt mogen worden. Een bedrijfswagen biedt zowel de werkgever als de werknemer voordelen. Voor de werkgever is die fiscaal aftrekbaar, terwijl de werknemer ontsnapt aan de kosten die komen kijken bij een wagen, zoals een autoverzekering.

Wie bij zijn huidige werkgever stopt met werken om bijvoorbeeld elders aan de slag te gaan, verliest zijn verloning, inclusief alle extralegale voordelen. Dat kan een serieuze streep door de rekening zijn voor mensen met een bedrijfswagen. De overstap naar een nieuwe werkgever geeft u geen garantie dat u daar ook een bedrijfswagen krijgt.

Wie dat wenst, kan in sommige gevallen de bedrijfswagen overnemen. ‘Bij aanvang van het contract kan de leasingnemer afspreken om de auto na afloop tegen een bepaalde prijs over te nemen. Dat kan alleen bij een zakelijke leasing, zijnde financial leasing en renting, niet bij een private leasecontract’, zegt Frank Van Gool, CEO van Renta. ‘Een private lease is geen kredietcontract, maar een huurcontract op lange termijn. Bij andere formules, zoals een huurkoop, is het wel mogelijk het voertuig over te nemen op het einde van het contract. In dat geval sluit u een krediet af. Bij die kredietvormen zijn specifieke wettelijke regels en verplichtingen van toepassing.’

Marktprijs

Van Gool merkt op dat bij een doorsnee operationeel leasecontract doorgaans geen contractuele overname bepaald wordt. ‘De leasemaatschappij maakt bij de berekening van de maandprijs een inschatting van de marktwaarde van het voertuig bij afloop van het contract’, zegt hij. ‘De wagen kan wel overgenomen worden, maar dat zal tegen de marktprijs zijn die het leasebedrijf verwacht te krijgen bij een verkoop aan derden.’ Volgens Van Gool is er dan ook niet veel ruimte om te onderhandelen over de overnameprijs.

De overname van een leasewagen gaat ook gepaard met een aantal kosten. Zo moet u de wagen opnieuw inschrijven en de belasting op de inverkeerstelling (biv) betalen (reken op ongeveer 650 euro, afhankelijk van de milieukenmerken en het moment waarop de auto voor het eerst ingeschreven is). Idem voor de jaarlijkse verkeersbelasting (reken op 370 euro per jaar, afhankelijk van onder meer het vermogen en de CO₂-uitstoot). Voorts bent u verplicht een autoverzekering af te sluiten en naar de autokeuring te gaan. Die procedure is ongeveer hetzelfde als bij de aankoop van een tweedehandsauto. Als u dat wenst, kunnen ook de winterbanden worden opgenomen in de overnameprijs.

Afhankelijk van de leasemaatschappij moet u ook een verbrekingsvergoeding betalen als het contract vroegtijdig wordt stopgezet. De leasemaatschappij brengt ook de resterende inschrijvingskosten in rekening. Hoe vroeger u het contract stopzet, hoe meer u betaalt.

Natuurlijk moet ook een overnameprijs bepaald worden. Die is afhankelijk van uiteenlopende factoren, zoals de looptijd van het contract, het model en het aantal gereden kilometers. Daarom is het niet eenvoudig om te voorspellen hoeveel u uiteindelijke zult betalen om een bedrijfswagen over te kopen. Renta heeft een berekening gemaakt voor de Volvo XC40 Momentum Pro 2WD, een van de populairste bedrijfswagens in ons land. Prijskaartje: 42.350 euro (inclusief btw). Voor deze oefening gaat Renta uit van een wagen die jaarlijks 25.000 kilometer aflegt. Het leasecontract heeft een looptijd van 48 maanden. Na een jaar kunt u de wagen overnemen voor 38.417 euro. Na twee jaar daalt de overnameprijs tot 32.270 euro. Op het einde van het contract, na vier jaar, betaalt u 19.990 euro.

‘Bij een overname zal de leasemaatschappij rekening houden met een lineaire afschrijving’, zegt Van Gool. ‘In realiteit verloopt de waardevermindering van een voertuig niet lineair. Concreet betekent dat dat tijdens het eerste en tweede jaar de waarde van het voertuig sterker daalt dan de daaropvolgende jaren. Daarom zal de overnameprijs dichter aanleunen bij de marktwaarde naarmate het voertuig ouder wordt.’

Leasecontract overnemen

Het leasecontract kan ook overgenomen worden door uw nieuwe werkgever of uzelf. ‘Maar dat is vrij uitzonderlijk’, zegt de CEO van Renta. ‘Voor dat kan gebeuren zal de leasemaatschappij nagaan of de nieuwe leasenemer voldoet aan de voorwaarden om het contract over te nemen. Er wordt daarbij onder meer gekeken naar de kredietwaardigheid van de overnemer.’ Voorts komen bij zo’n overname administratiekosten kijken en zal er een tussentijdse kilometerverrekening nodig zijn.

Ook over de eventuele schade aan het voertuig moeten afspraken gemaakt worden tussen de partijen. Dat is niet zo als u de wagen overneemt. U krijgt die in de staat waarin die verkeert. Volgens Van Gool is het daarom niet altijd even voordelig om een leasecontract over te nemen. ‘Als het de bedoeling is om het voertuig privé langer te houden dan de voorziene looptijd van het contract, is de overname van de wagen de eenvoudigste oplossing. Als u de wagen tijdelijk wenst over te nemen, kunt u overwegen het leasecontract voort te zetten.’

Volgens Van Gool en de andere leasemaatschappijen die we gecontacteerd hebben, is het feit dat u de wagen kent een van de grootste troeven van een overname. ‘U weet hoe goed de wagen onderhouden is en hoe ermee gereden is, dus u koopt zeker geen kat in een zak’, besluit de CEO.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud