Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Tal van hybride bedrijfsauto's fors duurder

Het fiscale voordeel voor 'nephybrides' - e-auto's met een kleine batterij - is sinds begin dit jaar volledig afgeschaft. Voor heel wat hybrides betekent dat een halvering van de fiscale aftrekbaarheid en soms een verviervoudiging van het belastbare voordeel van alle aard (VAA).
Het 'Voordeel Alle Aard' van een de plug-in hybride Mercedes C350e gaat van 1.717,51 naar 3.563,83 euro.

Hybride leasewagens - die zowel op elektriciteit als benzine of diesel rijden- waren tot voor kort fiscaal interessant. Op papier hebben ze een lage CO2-uitstoot en die bepaalt de fiscale berekeningen van een voertuig.

Afhankelijk van het model waren hybrides vaak zelfs tot 100 procent aftrekbaar en was het voordeel van alle aard (VAA), het belastbare forfait voor het privégebruik van een salariswagen, een stuk lager dan voor benzine- of dieselwagens.

Maar bepaalde van die wagens worden als ‘nephybride’ bestempeld. Ze stoten vaak veel meer CO2 uit dan in de catalogus staat en beschikken over een kleine batterij die nauwelijks wordt herladen. In feite zijn het dus gewoon diesel- of benzinewagens.

12.565,21
euro
Uit een simulatie blijkt dat de hogere waarden voor hybrides ertoe leiden dat het VAA van een Porsche Cayenne verviervoudigt van 3.263,69 naar 12.565,21 euro.

Grens

De overheid heeft intussen een grens getrokken en kent alleen nog een fiscaal voordeel toe onder specifieke voorwaarden. Alleen wagens die minder dan 50 g CO2 per kilometer uitstoten én een batterijcapaciteit van minstens 0,5 kWh per 100 kilogram hebben, worden als hybrides beschouwd. Hybrides die buiten die normen vallen, worden sinds 1 januari belast op basis van de uitstoot van een gelijkaardig benzinemodel. En als dat niet bestaat, wordt de opgegeven CO2-uitstoot van de nephybride met 2,5 vermenigvuldigd.

De autoconstructeurs werd gevraagd zelf een lijst samen te stellen van de benzinemodellen die overeenstemmen met de hybrides uit hun aanbod. Die lijst - een vorm van tariefkaart voor nephybrides - is er sinds kort en is terug te vinden op de website van de federale overheidsdienst Financiën.

Fiscale berekening

Voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid van een leasewagen geldt sinds 1 januari deze formule: 120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km). Voor diesel is de coëfficiënt vastgelegd op 1, voor benzine, lpg en cng op 0,95. Cng-wagens die minder dan 12 fiscale pk hebben, mogen een coëfficiënt van 0,9 gebruiken.

40%
Fiscale aftrek
De fiscale aftrek van een Porsche Cayenne E-hybrid valt terug van 90 procent vorig jaar naar 40 procent dit jaar.

In de berekening voor de fiscale aftrek van hybride wagens weegt de CO2-uitstoot nu veel zwaarder door. Voor een Porsche Cayenne E-hybrid bedroeg de uitstoot voorheen 70 tot 74 gram, maar door de nieuwe regeling wordt dat 210 gram, namelijk de uitstoot van het benzine-equivalent. De fiscale aftrek valt daardoor terug van 90 procent vorig jaar naar 40 procent dit jaar. Voor een Mercedes C350e daalt de fiscale aftrek van 100 naar 54 procent.

Ook het voordeel van alle aard (VAA) valt voor de nephybrides voortaan een pak hoger uit. Voor de berekening van het VAA wordt behalve de aankoopprijs ook de C02-uitstoot in rekening gebracht. Uit een simulatie van de informatiegroep Wolters Kluwer blijkt dat de hogere waarden voor hybrides ertoe leiden dat het VAA van een Porsche Cayenne verviervoudigt van 3.263,69 naar 12.565,21 euro. Dat voor een Mercedes C350e gaat van 1.717,51 naar 3.563,83 euro.

Nieuwe uitstootnormen

Maar daarmee is het verhaal nog niet af. Vanaf 2021 komen nog meer hybrides in het vizier van de fiscus. Vanaf dan geldt de nieuwe Europese WLTP-emissietest en die geeft een nauwkeuriger beeld van de uitstoot dan de oude NEDC-waarden.

Vanaf 2021 komen nog meer hybrides in het vizier van de fiscus.

De overstap betekent dat bepaalde auto's volgend jaar tot nephybride worden gedegradeerd. Een concreet geval is de Volvo XC60 T8. Op basis van de NEDC-waarde heeft die hybride een uitstoot van 42 tot 47 gram CO2 per kilometer. Hij beantwoordt dus aan de vereiste dat de uitstoot niet boven 50 gram mag liggen.

Maar in WLTP-tests stoot de Volvo XC60 T8 53 tot 57 gram uit, wat er een nephybride van maakt. In dat geval moet worden gekeken naar de CO2-uitstoot van een gelijkaardig model op fossiele brandstoffen en die uitstoot bedraagt volgens de WLTP-normen 189 gram.

In 2020 kan deze Volvo nog voor 95 tot 100 procent fiscaal worden afgetrokken. Maar vanaf 1 januari 2021 valt dat terug tot 50 procent. In 2020 bedraagt het VAA voor deze auto 210 euro per maand. Vanaf 2021 stijgt dat naar 700 tot 710 euro per maand.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud