Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Tien vragen die u zich moet stellen als u een auto koopt

Door corona was er geen Autosalon. Maar wie onlangs een auto wilde kopen, kon toch rekenen op de traditionele dealerkortingen. Ook nu nog. Welke (bedrijfs)wagen past u het best?
Om uitstootdoelen te halen kiezen de autobouwers volop voor elektrificatie. ©AFP

1. Kies ik voor elektrisch, hybride, diesel of benzine?

De toekomst is elektrisch. Zowat alle automerken legden in hun reclame voor het virtuele Autosalon de klemtoon op elektrische auto’s. Zonder te twijfelen aan de groene intenties van de constructeurs moeten we daaraan toevoegen dat de autobouwers niet anders kunnen dan hun aanbod te elektrificeren.

Sinds dit jaar mag de gemiddelde CO₂-uitstoot van een constructeur niet meer dan 95 gram/km bedragen. Als die grens overschreden wordt, dreigen stevige boetes. Als u weet dat tot vorig jaar nog een grenswaarde van 130 g/km werd aanvaard, moet dus een stevige weg worden afgelegd. En daar stopt het niet, want tegen 2030 moet de gemiddelde CO₂-uitstoot nog eens met 37,5 procent dalen. Om die doelstellingen te halen, zullen dus nog heel wat elektrische auto’s over de toonbank moeten gaan.

Vandaag blijft een benzine- of dieselwagen een te overwegen alternatief als u een nieuw voertuig kiest. Die keuze wordt onder meer bepaald door de vraag waarvoor u uw wagen het meest gebruikt. Maar ook hoeveel u aan een auto wilt uitgeven en hoe die wagen belast wordt, zijn zaken die een rol spelen.

2. Is een elektrische auto duur?

De aankoopprijs van een elektrische wagen ligt hoger dan die van een auto op benzine of diesel. Maar met de aankoopprijs hebt u niet het hele plaatje. Met een elektrische wagen bespaart u op een aantal zaken. Een elektrische motor heeft minder onderhoud nodig dan een verbrandingsmotor, een onderhoudsbeurt kost bij een e-auto zowat de helft als bij andere wagens en een elektrische auto gaat langer mee. Bovendien zijn elektrische wagens in Vlaanderen vrijgesteld van aankoop- en verkeersbelasting, terwijl in Brussel en Wallonië de minimumtarieven worden gehanteerd.

De energiekosten van een elektrische auto liggen in veel gevallen een stuk lager dan van een diesel- of benzineauto. ‘Zowat 90 procent van de laadbeurten gebeurt thuis of op het werk tegen laagspanning’, zegt Michel Martens, directeur van de studiedienst van de automobielfederatie Febiac. ‘Als u op jaarbasis 15.000 kilometer rijdt aan een verbruik van gemiddeld 20 kilowattuur (kWh) per 100 kilometer, dan kost u dat in totaal zo’n 750 euro.’

Een bezine- of dieselwagen die 6 liter per 100 kilometer verbruikt, kost u jaarlijks 1.350 euro (bij een brandstofkost van 1,50 euro per liter). Elektrisch rijden bespaart u dus 600 euro per jaar. ‘Met dat verschil duurt het wel zo’n tien jaar voor de hogere aankoopprijs van een elektrische auto terugverdiend is’, zegt Martens.

We vrezen dat het plaatsen van laadpalen in 2021 zal stilvallen omdat een aantal aanbestedingen zijn afgelopen en nog niet vernieuwd zijn.
Jochen De Smet
Voorzitter Avere Belgium

Anders wordt het wanneer u 25.000 kilometer per jaar met uw elektrische wagen rijdt. In dat geval kosten uw oplaadbeurten jaarlijks 1.250 euro, terwijl u voor 2.250 euro brandstof moet tanken. Dat verschil van 1.000 euro per jaar op maakt dat de meerkost van uw elektrische wagen in ongeveer vijf jaar terugverdiend is.

Wie regelmatig onderweg moet opladen, zal uiteraard een stuk meer betalen voor zijn elektriciteit. Aan een trage publieke laadpaal kost een kWh tussen 34 en 40 cent, tegenover 15 tot 25 cent thuis. Als u aan een snellader tankt, dan kost u dat 60 tot 70 cent per kWh.

3. Volstaat het rijbereik van een elektrische auto?

Tot enkele jaren geleden bedroeg het rijbereik van heel wat modellen slechts zo’n 150 kilometer. Dat maakte een elektrische wagen vooral een voertuig voor korte afstanden in een stedelijke omgeving.

Intussen is het rijbereik voor een aantal modellen al wel opgekrikt tot zo’n 500 kilometer. Maar op die manier rijdt u nog altijd niet in één ruk naar het zuiden van Frankrijk. U moet uw reis langs enkele laadpalen uitstippelen. Een alternatief is natuurlijk dat u voor enkele weken een auto huurt waarmee u wel in één ruk grote afstanden kunt afleggen.

4. Zijn er voldoende publieke laadpalen?

‘Op dit moment zijn er voldoende laadpalen’, zegt Jochen De Smet, voorzitter van Avere Belgium, de federatie voor elektromobiliteit. ‘Veel mensen laden hun wagen thuis of op het werk op. Dat maakt dat veel publieke laadpalen beperkt worden gebruikt. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als er meer elektrische wagens worden verkocht.’

De Smet maakt zich wel zorgen over de aangroeitrend voor publieke laadpalen. In België waren er in 2018 2.958 laadpunten, in 2019 groeide dat aantal met 117 procent naar 6.429 laadpunten en in 2020 was er slechts een groei met 32 procent naar 8.482 laadpunten. ‘We vrezen dat het plaatsen van laadpalen in 2021 zal stilvallen omdat een aantal aanbestedingen zijn afgelopen en nog niet vernieuwd zijn’, zegt De Smet.

5. Wanneer heeft een hybridewagen zin?

De ‘eenvoudige’ hybrideauto laadt zijn batterij op terwijl hij rijdt. De batterij wordt niet aan het elektriciteitsnet opgeladen. Pas als u traag rijdt, wordt de elektrische motor aangesproken. Zulke wagens zijn daarom in de eerste plaats bedoeld voor stadsverkeer en voor wie veel in de file staat. Door de combinatie van een verbrandingsmotor met een elektrische motor ligt de CO₂-uitstoot lager dan bij een gewone benzinewagen.

6. Kost een hybrideauto meer?

Een hybridewagen kost meer dan een gelijkaardig model met alleen een benzinemotor. U moet al minstens zo’n 35.000 kilometer per jaar rijden om de meerprijs terug te verdienen.

Voor een hybridewagen moet u ook belasting op de inverkeerstelling (biv) en verkeersbelasting betalen. Omdat hij minder CO₂ uitstoot dan een gewone benzinewagen zal dat een gunstig effect hebben op de berekening van de biv.

7. Wanneer is een auto een plug-inhybride?

Een plug-inhybride kan functioneren als een hybridewagen met alternerend gebruik van de benzine- of dieselmotor en de elektrische motor met zelf opgewekte stroom. Maar hij beschikt ook over batterijen die via het elektriciteitsnetwerk kunnen worden opgeladen.

Afhankelijk van het model zijn hybrides tot 100 procent aftrekbaar en is het voordeel van alle aard, het belastbare forfait voor het privégebruik van een bedrijfswagen, een stuk lager dan voor benzine- of dieselauto’s. Maar als u een plug-inhybride wilt kopen, gaat u beter na of die aan alle vereisten voldoet om van die fiscale voordelen te genieten.

Op papier hebben plug-inhybrides een lage CO₂-uitstoot en die bepaalt de fiscale berekening van een voertuig. In de praktijk kunnen die lage CO₂-waarden gehaald worden als de auto systematisch met volgeladen batterij vertrekt en niet meer dan 50 kilometer aflegt tot de volgende laadbeurt. Als niet systematisch bijgeladen wordt, of als de plug-inhybride over een te kleine batterij beschikt, stoten deze hybridewagens in de praktijk meer CO₂ uit dan de waarde in de catalogus, want dan kan nauwelijks op elektriciteit gereden worden.

Alleen plug- inhybrides met voldoende batterijcapaciteit die hoogstens 50 gram CO₂ per kilometer uitstoten, krijgen een fiscaal voordeel.

Daarom besliste de overheid dat alleen auto’s die hoogstens 50 gram CO₂ per kilometer uitstoten en een batterijcapaciteit van minstens 0,5 kWh per 100 kilogram hebben nog als hybrides worden beschouwd. Alle auto’s die daarbuiten vallen, worden als nephybrides beschouwd.

8. Wat als mijn auto een nephybride is?

Nephybrides worden belast op basis van de uitstoot van een gelijkaardig benzine- of dieselmodel. En als dat niet bestaat, wordt de opgegeven CO₂ -uitstoot van de nephybride met 2,5 vermenigvuldigd. De federale overheidsdienst Financiën publiceerde een lijst van nephybrides en de modellen op fossiele brandstoffen die erbij horen. De nieuwe regels gelden alleen voor plug-inhybrides die aangekocht, geleaset of gehuurd zijn vanaf 1 januari 2018.

9. Heeft het nog zin een diesel te kopen?

Voor de prijs aan de pomp moet u niet meer voor een dieselwagen kiezen. Vroeger was diesel een stuk goedkoper dan benzine. Maar vandaag kost diesel zelfs enkele centen per liter meer dan benzine.

De hogere prijs van diesel is het gevolg van de toenemende accijnzen op die brandstof. De overheid wil via fiscale weg een rem zetten op de aanschaf van dieselauto’s omdat ze fijnstof en stikstofoxides uitstoten.

72%
Door de hogere prijs aan de pomp en de hogere taksen kiest 72 procent van de particulieren voor een benzineauto.

De autofabrikanten hebben de gevaarlijke stoffen in de uitlaatgassen al voor een groot deel kunnen inperken. Op dat vlak moet de jongste generatie dieselmotoren niet onderdoen voor de benzineversie. De ontwikkeling van nieuwe technologie om de uitstoot verder terug te dringen heeft een kostprijs en die vertaalt zich in hogere prijzen voor dieselwagens.

Het is niet omdat uw wagen duurder is en u aan de pomp meer per liter betaalt dat u daarom diesel resoluut de rug moet toekeren. Een dieselmotor verbruikt zo’n 15 procent minder dan een benzinemotor. Als u jaarlijks veel kilometers rijdt, dan kunt u uiteindelijk toch nog op een voordeel uitkomen.

10. Waarom zou ik een benzineauto kopen?

Uit cijfers van Febiac blijkt dat 72 procent van de particulieren voor een benzinewagen kiest. Dat heeft uiteraard met de aankoopprijs en de klim van de dieselprijs te maken, maar ook met de belasting op de inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting die voor benzines een stuk lager uitvalt dan voor dieselauto’s. Bovendien is ook het onderhoud van een benzinewagen goedkoper dan van een dieselwagen.

Uit milieuoverwegingen hoeft u niet voor een benzinewagen te kiezen. Hij stoot veel minder fijnstof uit, maar produceert meer CO₂ dan een diesel en draagt daardoor meer bij tot de opwarming van de aarde.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud