Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Vervangwagen: zekerheid of frustratie?

Wie na een ongeval zijn auto moet missen, is opeens niet mobiel meer. Gelukkig dekken heel wat verzekeringspolissen dat verlies en bieden ze meestal gratis een vervangwagen aan. Of toch niet?

(netto) - Gewaarborgde mobiliteit na een ongeval is voor automobilisten een van de belangrijkste behoeften en wie om de één of andere reden naast die waarborg grijpt, blijft achter met een hoop frustraties. Vandaar het grote belang van de vraag 'Wie heeft bij een ongeval echt recht op een vervangwagen?'

Vervangwagen staat klaar

De meeste verzekeraars bieden via de gewone BA-waarborg een gratis vervangwagen tijdens de herstelling van de personenwagen. Belangrijk is dat de verzekerde in zijn recht is en dat er een aansprakelijke partij is, die ook echt aangesproken kan worden door uw verzekeringsmaatschappij om er de kosten op te verhalen. Het is eveneens noodzakelijk dat het voertuig bij een erkende hersteller wordt hersteld. Andere gevallen kunnen gedekt worden door een bijkomende mobiliteitsverzekering. Een gewone BA-waarborg is een middelenverbintenis, waarbij erkende herstellers alles zullen doen wat in hun mogelijkheden ligt om een vervangvoertuig te voorzien. De extra mobiliteitsverzekering is een resultaatsverbintenis en daardoor zijn de partijen verplicht om aan hun contractuele plichten te voldoen.

Het nut van de omnium

Het feit of u al dan niet beschikt over een omnium maakt doorgaans weinig verschil uit zolang u in uw recht bent. Het is pas wanneer u in de fout bent bij het ongeval dat uw omnium lonend wordt met betrekking tot de vervangwagen. Wie geen omniumwaarborg heeft, draait uiteraard op voor de kosten van de herstelling en zal bij een erkende merkgarage waarschijnlijk een vervangwagen voor de hele duur van de herstelling krijgen. Wie wel een omnium heeft, krijgt in alle gevallen een vervangwagen.

Wrevelopwekkers

De voorwaarden voor het ter beschikking stellen van een vervangwagen kunnen van geval tot geval verschillen. Vandaar het belang om ook de kleine lettertjes van het contract goed te lezen. We zetten enkele belangrijke elementen, die wel eens tot wrevel kunnen leiden, op een rij.

  • De vervangwagen wordt enkel aangeboden ‘tijdens’ de herstelling, tenzij in de polis ook is opgenomen dat men gedurende de eerste 24 uur na een ongeval recht heeft op een vervangwagen. Bij totaal verlies bieden sommige verzekeraars voor een bepaalde periode (meestal 6 dagen) een vervangwagen aan. Anderen verwijzen daarvoor naar hun extra mobiliteitsverzekering en voor langere periodes moet men altijd over zo'n extra verzekering beschikken.
  • Wanneer u in uw recht bent, maar de schade niet verhaald kan worden op een tegenpartij, vervalt het recht op een vervangwagen soms ook. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een diefstal waarbij het raam stukgeslagen wordt en van de dief geen spoor is, of bij het breken van het raam door een steentje van een voorligger, zonder dat die geïdentificeerd kan worden.
  • Wanneer de erkende hersteller geen vervangvoertuig kan voorrijden, kunt u een vervangwagen huren voor de duur van de herstelling. U controleert dan het best even of de huurprijs van dat voertuig volledig wordt terugbetaald door uw verzekeringsmaatschappij. Sommige verzekeraars betalen de volledige som terug, anderen vergoeden slechts 80 procent van de kosten, waardoor u zelf opdraait voor de overige 20 procent.

Pechbijstandsverzekering

Naast de ongevallenverzekeringen zijn er ook pechbijstandsverzekeringen van organisaties als Touring en VAB. Die verzekeringen geven meestal ook recht op een vervangwagen na een panne of een incident. Belangrijk daarbij is wel dat uw voertuig versleept moet worden tot bij de werkplaats. Indien u erin slaagt om het voertuig zelf tot bij de werkplaats te brengen, zonder interventie van de sleepdienst van de organisatie, vervalt uw recht op een vervangwagen.

Slachtoffer van een vluchtmisdrijf?

Elk jaar worden 600 chauffeurs die een ongeval met gewonden veroorzaken en vluchtmisdrijf plegen, niet gevonden en dus ook niet bestraft. Wie zal uw schade vergoeden als u het slachtoffer bent van een vluchtmisdrijf? Lees meer.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud