Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Voor nu bestelde wagens geldt het belastingtarief van 2015

Voor nieuwe wagens die ten laatste gisteren werden besteld maar misschien pas volgend jaar worden geleverd, gelden de tarieven van 2015 voor de verkeersbelastingen.
Wie recent een BMW bestelde maar die pas na 1 januari kan inschrijven, betaalt toch het belastingtarief van 2015. ©doc

Vanaf 1 januari 2016 wijzigen in Vlaanderen de tarieven voor de eenmalige Belasting op Inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting, waarvoor de gewesten bevoegd zijn geworden.

Vooral voor dieselwagens houdt dat een verhoging van de belastingen in. Vaak loopt die tot in de honderden euro’s. Voor benzinewagens wordt de (minder sterke) verhoging van de BIV gecompenseerd door een lagere jaarlijkse verkeersbelasting.

Het was bij de bekendmaking van die nieuwe tarieven, halfweg oktober, nog niet helemaal duidelijk wat zou gebeuren met net bestelde wagens die niet meer dit jaar ingeschreven kunnen worden.

Nu is beslist dat nieuwe wagens die werden besteld tot en met 30 oktober, maar niet meer worden geleverd voor 1 januari, toch nog ingeschreven kunnen worden onder de tarieven van de BIV en de verkeersbelasting die van toepassing waren in 2015.

De burger moet dan de voor 31 oktober opgemaakte bestelbon bezorgen aan de Vlaamse belastingdienst, samen met zijn rijksregisternummer (of het ondernemingsnummer als de wagen wordt ingeschreven op naam van een bedrijf). Het daarvoor bestemde formulier moet door de Vlaamse belastingdienst ter beschikking worden gesteld nadat over de hervorming van de verkeersbelastingen is gestemd in het Vlaams Parlement. Dat zou in de loop van december moeten gebeuren.

Wie deze formaliteiten niet vervult, kan geen gebruik maken van de overgangsregeling en betaalt de nieuwe tarieven van 2016.

Voorts werden nog enkele modaliteiten toegevoegd. Plug-inhybrides worden tot 2020 vrijgesteld van de BIV en de verkeersbelasting op voorwaarde dat hun CO2-uitstoot maximaal 50 g/km beloopt, waardoor enkel wagens met een voldoende grote batterijautonomie de vrijstelling genieten.

Voor elektrische wagens en wagens op gas (CNG) of waterstof geldt de vrijstelling van de verkeersbelasting niet enkel voor nieuwe wagens maar ook voor wagens die nu al ingeschreven zijn. LPG-voertuigen - zowel nieuwe als reeds ingeschreven - krijgen een korting van 100 euro op de jaarlijkse verkeersbelasting. Dit geldt ook voor wagens die zijn omgevormd tot LPG-voertuig.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud