Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat is je bedrijfswagen waard?

Bedrijfsvoertuigen waren nog niet zo lang geleden het exclusieve voorrecht van (hogere) kaderleden. Tegenwoordig zijn ze haast gemeengoed geworden in een land waar elke aanzienlijke loonsverhoging op een niet mis te verstane manier wordt belast. Wat is uw bedrijfswagen waard?
Advertentie
U mag uw bedrijfswagen niet uitlenen aan vrienden

(netto) -Toegegeven, het pijlsnel stijgende aantal bedrijfsvoertuigen zal het fileleed niet snel de wereld uit helpen en ook het openbaar vervoer wordt er niet echt beter van. Maar dat zie je niet op een financieel plan.

Win-winsysteem

De directe voordelen die een bedrijfsvoertuig biedt aan de gebruiker, zijn overduidelijk. Zo hoeft de werknemer geen eigen auto te kopen en ook geen verzekeringspremies, onderhoudskosten en - in de meeste gevallen - geen brandstof te betalen. Hij weet ook dat hij bij het kleinste probleem onmiddellijk uit de nood wordt geholpen, indien nodig met een vervangwagen. Bovendien rijdt hij met een wagen die nooit ouder is dan 4 of 5 jaar (of met meer dan 120.000 km op de teller), de maximumduur van de leaseovereenkomsten. En tot slot zal hij ook kunnen kiezen uit modellen die hij zich met eigen middelen waarschijnlijk niet kan veroorloven.

Voor de werkgever biedt het ter beschikking stellen van een bedrijfsvoertuig dan weer andere voordelen. In de praktijk kost zo'n wagen hem beduidend minder dan een loonsverhoging. Waarom? Omdat de kosten die eraan verbonden zijn voor 100 procent (brandstof en leningintresten) of 75 procent (afschrijvingen, onderhoud, verzekeringen) aftrekbaar zijn. Een percentage dat voortaan wel zal variëren afhankelijk van de CO2-uitstoot van het model om de strijd tegen de milieuvervuiling een duwtje in de rug te geven.

Een voorbeeld. Een niet-gehuwde werknemer met een brutoloon van 2.000 euro, verdient netto iets meer dan 1.300 euro. Aan een brutoloon van 2.500 euro houdt hij iets meer dan 1.500 euro over. Van het brutoloonvoordeel van 500 euro blijft netto dus niet echt veel over...

Wanneer dat brutoloonverschil van 500 euro echter wordt 'omgezet' in een bedrijfsvoertuig, is zowel de werkgever als de werknemer minder sociale bijdragen verschuldigd. Bovendien zullen de aftrekbare kosten voor het bedrijf toenemen.

Voordeel in natura

Een bedrijfsvoertuig wordt beschouwd als een voordeel in natura en wordt dus ook belast volgens de belasting van de natuurlijke personen. Concreet wordt dit voordeel op een forfaitaire manier berekend en elk jaar aangepast. Dat is afhankelijk van:

Het aantal kilometer dat voor privédoeleinden wordt gereden: als u het bedrijfsvoertuig niet gebruikt voor uw verplaatsingen tussen uw woonplaats en uw werk, bedraagt het minimumaantal kilometer dat wettelijk in aanmerking wordt genomen 5.000. Als u het voertuig ook gebruikt voor uw 'woon-werkverkeer', wordt het aantal kilometer forfaitair vastgelegd op 5.000 als u niet meer dan 25 kilometer van uw werk woont of op 7.500 als u meer dan 25 kilometer van uw werk woont. Dat forfaitaire aantal kilometer kan wel pro rata temporis worden verlaagd wanneer u het voertuig slechts een deel van het jaar ter beschikking hebt gehad.

Het fiscale vermogen van het voertuig: een voorbeeld. Een werknemer (privésector) woont op 19 kilometer van zijn werk en rijdt jaarlijks 10.000 kilometer privé met zijn bedrijfsvoertuig (10 pk). Het voordeel van alle aard bedraagt in dat geval 1.584,50 euro (ofwel 5.000 km x 0,3169). Dat bedrag wordt dan toegevoegd aan het belastbare inkomen. Als u minder dan 5.000 kilometer privé aflegt, zal de fiscus daar geen rekening mee houden.

Wat mag wel en wat mag niet met een bedrijfswagen? Kijk het hier na.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud