Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat met uw bedrijfswagen in coronatijden?

Door het vele thuiswerk en de tijdelijke werkloosheid staat de bedrijfswagen grotendeels aan de kant. Heeft dat ook gevolgen voor uw extralegaal voordeel?
Advertentie
©Illias Teirlinck/ID

Meer dan 1 miljoen Belgen zitten vandaag in tijdelijke werkloosheid. Wie wel nog aan de slag is, werkt veelal van thuis. Voor beide groepen is de bedrijfswagen dus geen noodzakelijk werkinstrument meer. We zetten met de hulp van Renta, de federatie van voertuigverhuurders, enkele veel gestelde vragen op een rij.

Mag de werknemer zijn bedrijfswagen behouden tijdens de periode dat hij verplicht moet thuis werken?

Bij telewerk blijft de arbeidsovereenkomst ongewijzigd doorlopen, wat dus ook betekent dat het recht op loon doorloopt. Indien de werknemer de bedrijfswagen in normale omstandigheden ook voor privéverplaatsingen mag gebruiken, blijft dit voordeel ook bestaan bij telewerk. Het feit dat de werknemer geen woon-werkverplaatsingen meer doet door de coronacrisis doet hier geen afbreuk aan.

Kan de werkgever de bedrijfswagen terugvorderen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid? 

Het privégebruik van de bedrijfswagen die de werkgever ter beschikking stelt, is een loonvoordeel. Bij tijdelijke werkloosheid ontvangt de werknemer onmiddellijk een werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA. Het recht op loon gaat dus onmiddellijk verloren.

In theorie kan de werkgever dus de bedrijfswagen terugroepen, maar dat lijkt in de praktijk nauwelijks te gebeuren. Al kan de werkgever later nog overgaan tot opvraging als de periode van tijdelijke werkloosheid langer duurt. Als de werknemer de bedrijfswagen moet inleveren, dan wordt hij vanaf de dag van effectieve inlevering van de wagen niet langer belast op het voordeel van alle aard. Wanneer de werknemer het werk hervat, herwint hij het recht op loon en dus ook het recht op de bedrijfswagen.

Blijft een werknemer die verplicht thuis werkt belast op het voordeel alle aard (VAA) op de bedrijfswagen, ook al wordt deze niet meer gebruikt? 

De werknemer behoudt de mogelijkheid om de wagen verder te gebruiken voor persoonlijke verplaatsingen binnen de algemene beperkingen die tijdens deze crisisperiode van kracht zijn. De werknemer wordt dan ook verder belast op het VAA verbonden aan de terbeschikkingstelling van de wagen.

Kan ik mijn leasewagen die einde contract is inleveren?

Momenteel zijn in de regel alle inleveringen van leasewagens die einde contract zijn opgeschort. Leasecontracten die afliepen tijdens de lockdown zullen verlengd worden. 

Kan ik een nieuwe bedrijfswagen bestellen bij mijn leasemaatschappij?

Nieuwe bestellingen kunnen in principe geplaatst worden, maar hou er rekening mee dat het moeilijk is om precieze levertermijnen te bevestigen.

Kan ik een onderhoud laten doen aan mijn wagen?

Alle pech- en herstellingswerken die noodzakelijk zijn om de mobiliteit, de veiligheid en de hygiëne te kunnen (blijven) garanderen, zijn toegestaan. Herstellingen die kunnen worden uitgesteld, worden niet beschouwd als 'dringend'. In principe zal een regulier onderhoud dus niet onder deze toepassing vallen en niet mogelijk zijn. 

Kan ik mijn winterbanden laten wisselen naar zomerbanden?

Neen, dit valt niet onder een dringende herstelling.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud