Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat verandert op 1 juli?

Een iets hogere kilometervergoeding, meer kinderbijslag voor de meeste zelfstandigen, lagere roamingkosten,... vanaf 1 juli gaan enkele veranderingen in die voordelig kunnen uitdraaien voor uw portemonnee. Deze en enkele andere veranderingen op een rij.
Advertentie
De kilometervergoeding voor ambtenaren - vaak ook de referentie in de privésector - wordt lichtjes naar boven aangepast. ©HollandseHoogte/Hollandse Hoogte

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding voor het personeel van de federale overheid bedraagt van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 0,3468 euro, iets hoger dan de huidige 0,3461 euro. Het bedrag wordt vaak ook gebruik voor de terugbetaling van verplaatsingen in de privésector. Wie met zijn privévoertuig verplaatsingen maakt in opdracht van zijn werkgever, kan een terugbetaling van kosten vragen. Daarop worden geen belastingen betaald. De reële kosten zijn echter vaak moeilijk te berekenen. Daarom wordt meestal teruggegrepen naar de kilometervergoeding van de federale ambtenaren.

Let wel: dat geldt tot 24.000 kilometers per jaar. Is het meer, dan kan de fiscus toch een bewijs vragen van de reële kosten. Hij gaat er vanuit dat de kosten dalen naarmate de bestuurder meer afstand  inbrengt: vaste kosten (vb. verzekeringen) worden dan over meer kilometers gespreid. 

Verbod financiële producten

Vanaf 1 juli mogen in ons land aan niet-professionele klanten enkele categorieën van financiële producten niet meer verkocht worden, waaronder derivaten op virtueel geld, zoals bitcoin. Bitcoin zelf en andere virtuele munten worden niet verboden, wel financiële producten die erop geënt worden. 

Daarnaast worden ook ‘life settlements’ verboden: verhandelde levensverzekeringen, meestal van oudere Amerikanen die hun polis verkochten. Het rendement daarvan hangt af van het tijdstip van overlijden: hoe sneller, hoe hoger het rendement.

Ten slotte komt er een verbod op risicovolle beleggingen die zijn herverpakt als levensverzekeringen. Het rendement ervan hangt af van niet-conventionele activa zoals grondstoffen, kunstvoorwerpen, of consumptiegoederen zoals wijn of whisky.

Roaming

De tarieven voor bellen, sms’en en mobiel internet in het (Europese) buitenland. De grootste daling zit bij mobiel internet: de prijs voor een megabyte mag nog maximaal 20 cent excl.btw zijn (voorheen 45 cent). Details over tarieven en zomerpromoties van de operatoren vindt u via www.netto.be/telecomzomer.

Kinderbijslag zelfstandigen

De kinderbijslag­stelsels van loontrek­kenden en van zelfstandigen worden gelijkgeschakeld. De grootste veran­dering is er voor de zelfstandigen. Voor de meeste zelfstandigen verhogen de bedragen: per maand een extra 5,85 euro (gewone schaal) of 26,91 euro (schaal gepensioneerden eerste kind). Daarbij krijgen de zelfstandigen voortaan ook een leeftijdssupplement voor het enige jongste kind: tussen 15,73 en 60,93 euro volgens leeftijd of rang van het kind. Minder gunstig kan het uitvallen voor gezinnen met gewone bijslag die meerdere kinderen hebben, van wie het jongste jonger dan 6 jaar: daar kan de kinderbijslag 9,78 tot 19,44 euro per maand lager uitkomen. Zodra de jongste 6 is, compenseert de leeftijdsbijslag het verlies. Dit geldt vanaf de toelage voor juli, die zal worden uitbetaald op 8 augustus.

Geen groenestroomcertificaten

Het Vlaams Energieagentschap herberekent halfjaarlijks de steun voor (recente) zonnepanelen en hanteert daarbij als streefdoel dat een installatie een rendement moet halen van 5 procent. Als het rendement onder dat minimum zakt, wordt opnieuw steun toegekend.

De halfjaarlijkse herberekening geldt voor installaties geplaatst sinds 1 januari 2013. Oudere installaties behouden de steun die werd toegezegd op het moment van de ingebruikname.

Afgelopen winter werden voor installaties uit 2013 de subsidies al opgeschort. Installaties die tussen 1 januari en 30 juni van dit jaar zijn geplaatst, ontvingen wel nog een (lage) subsidie. Nu is alvast beslist dat voor nieuwe installaties vanaf 1 juli tot nader order geen subsidies gegeven worden. Op de actualisering voor andere installaties sinds begin 2013 is het wachten tot 1 augustus.

Uitstel Tegen eerdere berichten in laat BNP Paribas Fortis weten dat de verrekening van kosten bij een ontoereikend saldo tot nader order is uitgesteld. De reden daarvoor is dat is besloten voor betalingen tussen entiteiten van de groep (bijvoorbeeld naar Fintro of AG Insurance) zulke kosten niet aan te rekenen. Daartoe moeten nog enkele aanpassingen gebeuren van de IT.    Kosten ontoereikend saldo

Uitstel

Tegen eerdere berichten in laat BNP Paribas Fortis weten dat de verrekening van kosten bij een ontoereikend saldo tot nader order is uitgesteld. De reden daarvoor is dat is besloten voor betalingen tussen entiteiten van de groep (bijvoorbeeld naar Fintro of AG Insurance) zulke kosten niet aan te rekenen. Daartoe moeten nog enkele aanpassingen gebeuren van de IT. 

 

Kosten ontoereikend saldo

BNP Paribas Fortis rekent voortaan 4,5 euro aan wanneer een overschrijving niet kan worden uitgevoerd omdat het saldo op de rekening niet toereikend is. De overschrijving blijft vijf dagen in het systeem en wordt ook vijf keer ter betaling aangeboden. Als het dan nog niet lukt, wordt ze (manueel) gelabeld als ‘geweigerd’. De kosten daarvoor zijn dus voor de klant.Het is niet de eerste bank die in zulk geval de kosten aanrekent. 

Dronken rijden

Dronken rijden komt vanaf 1 juli op een hogere boete te staan. De onmiddellijke inning voor wie betrapt wordt met 0,5 tot 0,8 promille alcolhol in het bloed, verhoogt van 150 naar 170 euro. Tussen 0,8 en 1 promille is dat 400 euro, en voor 1 tot 1,2 promille alcohol in het bloed loopt het op tot 550 euro.

In alle gevallen is de onmiddellijke inning niet langer verplicht. Het parket kan ook een minnelijke schikking voorstellen, of net de overtreder dagvaarden, bijvoorbeeld in geval van recidive.

Bij meer dan 1,2 promille is de onmiddellijke inning geen optie meer en bepaalt het parket sowieso of het een minnelijke schikking voorstelt dan wel de overtreder dagvaardt. Voor buitenlandse bestuurders blijft ook bij zware dronkenschap wel een onmiddellijke inning bestaan van 1.200 euro, opdat ze niet zonder straf wegkomen.

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud