Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat verandert voor de automobilist?

De huidige federale regering voert het nieuwe rijbewijs naar Europees model nog in vanaf begin juli. Het rijbewijs op punten gaat nog even het koelvak in. Wat moet iedere automobilist weten?

(netto) - De oppositiepartijen verwijten de uittredende regering wel eens politieke stilstand. Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe kan men geen immobilisme verwijten, want hij werkte de afgelopen maanden aan een herziening van de wegcode en effende eveneens het pad voor de invoering van het rijbewijs op punten tegen 1 januari 2012.

De prioriteiten van de staatssecretaris

Door de val van de federale regering belandt het rijbewijs op punten inderdaad even in de ijskast. Sterker nog, het is maar de vraag of het puntenrijbewijs er überhaupt komt. Veel zal natuurlijk afhangen van het verdict dat de kiezer op 13 juni uitspreekt. Indien een andere staatssecretaris op de post Mobiliteit belandt, zal die ongetwijfeld zijn eigen accenten en prioriteiten leggen en niets zegt dat het rijbewijs met punten er daar één van is.

Andere regels

Hoe zit het met de herziening van de wegcode? “De herziening van de wegcode was voorzien tegen 1 januari 2010, maar omdat nogal wat kwesties binnen die herziening een zekere urgentie hadden, leek het opportuun om de invoering ervan in de tijd naar voren te schuiven. Een vervroegde invoering in de zomer- en vakantieperiode was dan ook ons doel”, zegt Schouppe. Het gaat hier onder meer om de volgende wijzigingen.

 • Wanneer één of meer lichten in de vorm van een rode (of oranjegele) pijl tegelijk met het groen licht branden, mag er alleen voortgereden worden in de andere dan door de rode (of oranjegele) pijl aangeduide richting.
 • Er komt een nieuw verbodsbord voor quads.
 • Het 'filteren' of rijden van motorfietsers tussen de voertuigen in de file wordt toegelaten met een maximale snelheid van 50 km/u en met een maximaal snelheidsverschil van 20 km/u met de voertuigen die voorbijgereden worden. Op auto- en autosnelwegen mag dat alleen gebeuren tussen de twee meest linkse rijstroken.
 • Motorrijders en hun passagiers moeten verplicht beschermende kledij dragen en passagiers van bromfietsen en motorfietsen moeten hun voeten op de voetsteunen hebben.
 • Motorfietsen mogen niet langer op het trottoir parkeren.
 • Kinderen onder de 3 jaar mogen niet meer met de motor vervoerd worden.
 • Het gebruik van busstroken en van overrijdbare beddingen kan uitgebreid worden tot andere voertuigen dan die van het openbaar vervoer, zoals bromfietsen, motorfietsen en autocars, als er een pictogram wordt aangebracht.
 • bus- en tramhaltes worden voortaan door een gele zigzagstreep aangeduid.
 • het algemene inhaalverbod voor vrachtwagens boven 3,5 ton op tweevaksautowegen wordt afgeschaft en opnieuw vervangen door verbodsborden die de wegbeheerder moet aanbrengen.
 • wachters van provinciale domeinen worden bevoegd voor het vaststellen van verkeersinbreuken op hun domein.
 • het controlepersoneel van het openbaar vervoer mag bevelen geven aan weggebruikers zolang de politie niet ter plaatse is. Het controlepersoneel mag ook optreden tegen wie geen voorrang verleent aan spoorvoertuigen.

De val van de regering zet deze nieuwe verkeersregels voorlopig op de helling. De ministerraad van 28 mei 2010 zal duidelijkheid moeten brengen of dIe aanpassingen binnen het bestek van de lopende zaken vallen en dus nog uitgevoerd mogen worden.

Autorijden wordt weer een beetje duurder

Een wijziging die zeker tot de lopende zaken behoort, is de invoering van het nieuwe rijbewijs in de vorm van een bankkaart. Vanaf juli krijgt iedere nieuwe autobestuurder een nieuw rijbewijs en tegen eind 2011, uiterlijk begin 2012 moet iedere Belgische automobilist een nieuw exemplaar op zak hebben. Het nieuwe document blijft de roze kleur van zijn papieren voorganger behouden en heeft een geldigheidsperiode van 10 jaar. Het nieuwe rijbewijs voldoet aan de Europese normen en via de chip op de kaart moet de politie toegang krijgen tot de centrale gegevensbank van rijbewijzen. Het nieuwe kleinood kost 20 euro en is daarmee fors duurder dan het huidige rijbewijs, dat slechts 11 euro kostte.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud