Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Welke boete bij een rijverbod?

Vanaf 1 maart 2013 staan er strengere straffen op het laattijdig inleveren van het rijbewijs na een rijverbod. Overtreders riskeren een geldboete tot 2.000 euro en/of een bijkomend rijverbod van minstens een maand. Een woordje uitleg.
©Photo News

Autobestuurders die een overtreding begaan, worden vanaf 1 maart zwaarder gestraft. Vanaf die datum verhoogt immers het tarief van de onmiddellijke inningen. En er is meer! ‘Ook wie na een rijverbod zijn rijbewijs te laat inlevert, wordt voortaan strenger aangepakt’, waarschuwt Legal World, een site van Kluwer bestemd voor juridische professionals.

Bestuurders die een verval van het recht tot sturen hebben opgelopen, moeten hun rijbewijs in principe binnen de 4 dagen binnenbrengen bij de griffie van het gerecht dat het verval heeft uitgesproken. Dat geldt zowel voor het verval dat wordt uitgesproken om strafrechtelijke als om medische redenen. Momenteel wordt zulke inbreuk nog beschouwd als een eerstegraadsovertreding. Maar vanaf 1 maart riskeren overtreders een boete van 200 tot 2.000 euro en een bijkomend rijverbod van minstens een maand. ‘Of slechts één van deze straffen’, zeggen de experts van Legal World.

Advertentie

Recidive

Bij herhaling van de inbreuk binnen de 3 jaar worden de straffen verdubbeld. Wie een rijverbod kreeg en toch blijft rijden, riskeert een gevangenisstraf van 15 dagen tot een jaar en een geldboete van 500 tot 2.000 euro. Daarnaast dreigt ook een bijkomend rijverbod van minstens 3 maanden tot maximum 5 jaar, of een levenslang rijverbod.’

Het verval van het recht tot sturen mag niet worden verward met de administratieve intrekking van het rijbewijs. Het verval is een veroordeling uitgesproken door een rechter, terwijl er voor de administratieve intrekking (door de politie) geen vonnis nodig is. ‘De administratieve intrekking heeft als enig gevolg dat het besturen van een voertuig wordt verhinderd tijdens de duur van de intrekking’, meldt de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Meer weten over de nieuwe tarieven van toepassing op de andere inbreuken op de verkeerswetgeving? Of over de financiële gevolgen van onverzekerd rijden, of van de invoering van het elektronisch rijbewijs? Klik hier.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.