Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Slaapt uw rekening?

Een rekening die vijf jaar onaangeroerd is, en waarvan de bank de rechtmatige eigenaar niet kan achterhalen, wordt een slapende rekening genoemd. Kunt u nog aan die centen?
©Filip Ysenbaert

Almaar meer Belgen hebben rekeningen bij verschillende banken. Erfgenamen zijn daar niet altijd van op de hoogte, wat maakt dat als de rekeninghouder overlijdt, het geld op de rekening slapend dreigt te worden. Sommigen verhuizen dan weer naar het buitenland zonder dat hun adreswijziging werd doorgegeven.

Dat slapend geld wordt beheerd door de Deposito- en Consignatiekas (DCK) van de federale overheidsdienst Financiën. Banken moeten eerst wel een wettelijke procedure volgen om de eigenaar van een slapende rekening op te sporen voor ze het geld aan de DCK overdragen.

30
jaar
De slapende tegoeden blijven 30 jaar opvraagbaar bij de Deposito- en Consignatiekas.

Als de tegoeden bij de DCK zijn, blijven ze 30 jaar opvraagbaar, tenminste als het saldo op de rekening hoger is dan 60 euro. Het aantal opvragingen bleef de voorbije jaren uiterst beperkt. Rekeningen met een saldo lager dan 60 euro zijn niet opvraagbaar bij de DCK, maar komen toe aan de schatkist.

Elke Belg kan voor zichzelf of een verwante via MyMinFin nakijken of hij een slapend tegoed heeft bij de DCK. Wie geen toegang heeft tot MyMinFin kan de vraag ook schriftelijk stellen. Het document daarvoor is te vinden op www.slapenderekeningen.be.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud