Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe wordt schade door overstromingen vergoed?

Voor de schade aan uw woning kunt u bij overstromingen terugvallen op uw woningverzekering. De verzekering van beschadigde auto's verschilt naargelang waar de wagen stond.
©BELGA

Wie getroffen wordt door de overstromingen, zal in eerste instantie bezig zijn met erger te voorkomen en water te ruimen. Van zodra het water wat wegtrekt en de situatie wat verbetert, is het uiterst belangrijk om uw verzekeraar of makelaar te contacteren. Die zal een schadedossier openen en een expertise inplannen.

Maak duidelijke afspraken met je verzekeraar of makelaar over de start van de opruimingswerken.
Peter Wiels
Woordvoerder Assuralia

Het is een goede reflex om foto’s te maken van de beschadigde goederen. ‘Dat doe je best als het water is weggetrokken en er een beter beeld is van de schade’, adviseert Peter Wiels, de woordvoerder van de verzekeringsfederatie Assuralia. ‘Gezien de omvang van de overstromingen zal de verzekerde soms wat geduld moeten oefenen vooraleer de verzekeringsexpert kan langskomen. Maak duidelijke afspraken met je verzekeraar of makelaar over de start van de opruimingswerken.’

Welke schade verzekerd is, hangt af van uw verzekeringscontracten. ‘Geef altijd alle schade aan. Daarna zal de verzekeraar de balans opmaken van wat verzekerd is en wat niet’, zegt Wiels.

1. Huis

In België heeft 95 procent van de bevolking een woningverzekering, beter bekend als een brandverzekering. Sinds 2007 zit in de brandverzekeringen voor woningen en handelszaken standaard een dekking natuurrampen. U bent daardoor verzekerd voor de schade aan uw woning door overstroming van rivieren of beken en een dijkbreuk, maar ook door het overlopen of het opstuwen van de openbare riolen. Een erkenning als natuurramp door de overheid of het KMI is niet nodig.

Het spreekt voor zich dat de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt, gedekt is. Maar de dekking slaat ook op de opruimings- en afbraakkosten, de huisvestingskosten als uw woning onbewoonbaar is en kosten die u maakt om een schadegeval te voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken. Eigenaars krijgen doorgaans een vergoeding in nieuwwaarde voor het gebouw. Dat is wat nodig is om uw woning te herstellen of opnieuw te bouwen, zelfs al zijn de bouwprijzen intussen al fors gestegen.

De woningverzekering dekt ook op de opruimings- en afbraakkosten en de huisvestingskosten als uw woning onbewoonbaar is.

Talrijke verzekeraars bieden als extra waarborg ook bijstand in bepaalde noodsituaties. Met een specifieke verzekering woningbijstand kunt u een beroep doen op vakmensen die de verzekeraar inschakelt voor noodhulp.

Hou er rekening mee dat de brandverzekeringen een franchise of vrijstelling hebben. Dat is het deel van de schade dat u uit eigen zak zal moeten betalen. ‘U kan geen beroep doen op het gewestelijk rampenfonds om die vrijstelling toch vergoed te krijgen’, zegt Wiels.

Heeft u geen brandverzekering? Als u een verzekering kon afsluiten, kunt u niet aankloppen bij het gewestelijke rampfonds voor een tussenkomst. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor mensen met een leefloon of een soortgelijke uitkering.

2. Inboedel

De meeste mensen verzekeren met hun woningverzekering ook hun inboedel. Daarmee is de overstromingsschade aan de spullen in uw huis verzekerd. ‘Gooi geen waardevolle spullen weg vooraleer de expert van de verzekeraar is langs geweest’, adviseert Wiels. De expert maakt samen met de getroffen klant de schadebegroting op conform de voorwaarden in uw contract. Controleer alvast eens in uw polis hoe slijtage wordt verrekend. Als uw inboedel niet gedekt is in uw woningverzekering, krijgt u daarvoor geen vergoeding.

3. Tuin

Hebt u schade in de tuin, zoals een vernield tuinhuis? Zaken buiten de woning zijn niet standaard verzekerd in een woningverzekering. ‘Vooral in oudere polissen is dat minder het geval’, zegt Wiels. U moet dus de voorwaarden van uw contract nalezen.

4. Auto

De beelden tonen auto’s die ondergelopen zijn of erg beschadigd. ‘Welke verzekering kan tussenkomen, verschilt naargelang waar de wagen stond’, zegt Wiels. ‘Als de auto in de eigen garage staat, dan is die vaak meeverzekerd in de brandverzekering. Stond die op straat, dan moeten gekeken worden naar de autoverzekering.’ Wie een omniumverzekering voor zijn auto heeft, zal de schade vergoed krijgen. ‘Ook een zogenaamde kleine omnium dekt natuurrampen’, zegt Wiels.

Hebt u geen omniumverzekering, dan kunt u mogelijk een beroep doen op het gewestelijk rampenfonds, op voorwaarde dat de overstromingen door de overheid als ramp worden erkend. De maximale vergoeding door het Vlaamse rampenfonds bedraagt 6.000 euro bij gedeeltelijke schade en 12.000 euro bij een totaalverlies. De tussenkomst blijft beperkt tot één auto per gezinslid.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud