Netto Het antwoord op al uw geldvragen

7 tips bij fiscale controle

Zelfs als u niets te verbergen hebt, zijn fiscale controles een kleine voorafspiegeling van de hel. Ze nemen kostbare tijd in beslag, ze leiden tot angstaanvallen, overbodige stress en leiden u af van wat echt belangrijk is. 7 tips om controles te vermijden of ze goed voor te bereiden.

(netto) - Hoe moet u zich voorbereiden op een fiscale controle? En waar moet u zeker op letten om fiscaal in orde te zijn? Lees deze 7 tips aandachtig.

1. Weet wanneer u zal worden gecontroleerd

Weten wanneer u zal worden gecontroleerd is helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. In principe wordt elk dossier een keer om de 6 jaar grondig uitgespit door de Administratie voor Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF). Twee aanslagjaren na elkaar maakt u kans op een grondige controle, gevolgd door 2 jaar summiere controle en 2 jaar zonder controle. In de rechterbovenhoek van uw aangifteformulier vindt u de code (C/B 1-6) die aangeeft wanneer u aan de beurt bent. Dat er van die systematiek in de realiteit weinig te merken valt, heeft veel te maken met de personeels-en informaticaproblemen waarmee de dienst kampt. In 2006 werden op 1 miljoen zelfstandigen en ondernemingen amper 40.262 gerichte controles uitgevoerd, of minder dan 4 procent. Dat aantal zou nog afnemen. Vooral wie in Antwerpen of Brussel woont, zou geen controle moeten vrezen.

2. Geef niet meer uit dan u verdient

Op basis van die cijfers een statistische kans berekenen, is geen aan te raden strategie. Veel veiliger is het om een aantal boekhoudkundige basisprincipes in acht te nemen, zoals: geef niet meer uit dan je verdient. Alles wat u koopt of betaalt moet kunnen worden gestaafd aan de hand van rekeningafschriften of andere bewijzen van legitiem verworven inkomsten. Een grote discrepantie tussen uitgaven en inkomsten is voor de fiscus steevast het signaal om op zoek te gaan naar zwart geld.

3. Zorg ervoor dat uw inkomsten niet te veel schommelen

De AOIF mag dan met haar 28.000 ambtenaren onderbemand zijn, de dienst beschikt wel over 'dataminingsystemen' waarmee ze de btw-aangiftes door de computer halen. Een van de knipperlichtcriteria zijn precies grote schommelingen in de verkoop, omdat men daarachter niet-officiële inkomsten vermoedt.

4. Wijk niet te veel af van sectorgenoten

Het is riskant om opvallend meer te verdienen of grotere marges aan te rekenen dan uw collega-restaurantuitbater. Ook die schommeling wordt meteen geïnterpreteerd als een truc om parallelle inkomstenstromen te verdoezelen.

5. Bewaar zorgvuldig alle documenten die belangrijk zijn om de belastbare inkomsten te bepalen

Dat lijkt banaal, maar het is wellicht de belangrijkste regel om problemen te vermijden als er toch een controle plaatsvindt. De AOIF kan alle documenten opvragen die ze nodig acht om een volledig beeld te krijgen van uw fiscale, maar ook financiële situatie. Daaronder vallen ook individuele fiches en samenvatttende opgaven van de personen aan wie de beroepsinkomsten zijn toegekend, of, in het geval van vennootschappen, aandelen en obligaties op naam en aanwezigheidslijsten van algemene vergaderingen.
Zolang het enkel om de taxatie gaat, is de administratie gebonden aan het bankgeheim en mag ze geen rekeningen of andere documenten inkijken. Pas wanneer er concrete elementen zijn die op een ontduikingsmechanisme wijzen, kan de AOIF het bankgeheim laten opheffen. Alle documenten worden het best bijgehouden tot het verstrijken van het vijfde boekjaar na de belastbare periode. Voor btw geldt een periode van 10 jaar. De onderzoeksbevoegdheden van de administratie beperken zich tot 3 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar in kwestie.

6. Zorg voor een overzichtelijke boekhouding

Hoewel de belastingplichtige onderworpen is aan ‘spontane mededelingsplicht’, kan hij niet verplicht worden om documenten over te maken of ze te kopiëren. De AOIF vraagt de documenten op wanneer ze bij u thuis of op kantoor langskomt. Zorg daarom voor een overzichtelijke boekhouding. U moet in staat zijn om binnen de maand na de aanvraag de nodige informatie te verschaffen. Dat kan gaan om eenvoudige facturen, maar ook om bestelbons, transportdocumenten of commerciële briefwisseling. Zelfs de gebruikte boekhoudsoftware en alle informatiedragers, van USB-stick tot harde schijf, moeten u kunnen voorleggen.

7. Hang uw boekhoudgeheimen niet aan de grote klok

Voor wie toch iets te verbergen heeft, nog deze tip. Hang uw boekhoudgeheimen niet aan de grote klok. Als u wilt opscheppen over de bergen zwart geld die u geregeld in de schoot vallen, doe dat dan niet op café, maar evenmin op Facebook of uw persoonlijke blog. De fiscus mag dan met bedroevend slechte informatica werken, hij heeft wel een internetaansluiting. Mensen die luistervinken of u kwaad gezind zijn, hebben weliswaar niet de plicht om iets verdachts te melden, maar omgekeerd heeft de administratie wel het recht om op basis van spontane informatie verder onderzoek te verrichten.

Voor meer informatie verwijzen wij u ook graag door naar de pagina 'rechten en plichten van de belastingsplichtige bij een fiscale controle'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud