Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Belastingaangifte nog maar eens complexer

Nieuwe belastingmaatregelen creëren tientallen nieuwe codes in de belastingaangifte. Beleggers krijgen extra werk met de meldplicht voor effectenrekeningen en de vrijstelling van dividenden.
©Photo News

Het nieuwe Vlaamse aangifteformulier dikt met zes codes aan tot 829. ‘Nauwelijks wijzigingen lijkt het, maar schijn bedriegt’, zegt fiscalist Jef Wellens, die een analyse publiceerde op de website Taxworld van Wolters Kluwer.

‘Eigenlijk zijn de nieuwe belastingmaatregelen goed voor tientallen nieuwe codes. Maar door te beknibbelen op oude codes - zonder dat daar een afschaffing van oude maatregelen tegenover staat - wordt dat aantal gecamoufleerd.’

Pensioensparen

De grootste aangroei zit in het vak waar belastingverminderingen worden gevraagd. Zo zijn er nieuwe belastingverminderingen voor de ‘pensioenovereenkomst voor zelfstandigen’ waarmee zelfstandigen zonder vennootschap een extra pensioenkapitaal kunnen opbouwen, investeringen in groeibedrijven en adoptiekosten.

Ietwat verrassend krijgt de tweede pensioenspaarformule die we sinds vorig jaar kennen geen nieuwe rubriek.
Jef Wellens
Fiscalist Wolters Kluwer

‘Ietwat verrassend krijgt de tweede pensioenspaarformule die we sinds vorig jaar kennen geen nieuwe rubriek’, zegt Wellens. Ofwel betaalde u in 2018 maximaal 960 euro in de oude formule tegen een belastingvermindering van 30 procent, ofwel koos u uitdrukkelijk voor de nieuwe formule en betaalde u meer, tot maximaal 1230 euro, tegen een vermindering van 25 procent.

‘Beide betalingen moeten naast dezelfde gemeenschappelijke code aangegeven worden. De fiscus zal de juiste belastingvermindering toepassen’, legt Wellens uit.

Vrijstelling voor dividenden

Beleggers moeten de nieuwe belastingvrijstelling van de eerste schijf van 640 euro aan dividenden expliciet claimen in hun belastingaangifte.

640 euro
Dividenden
Tot 640 euro aan dividenden is vrijgesteld van belastingen.

‘Niet door het bedrag van de vrijstelling aan te geven. Dat zou 12 extra codes impliceren, aangezien dividenden worden belast tegen zes verschillende tarieven. Maar wel door zelf de ingehouden roerende voorheffing op het vrijgestelde bedrag van uw dividenden te berekenen en het resultaat aan te geven bij de nieuwe code’, legt Wellens uit.

Hebt u in 2018 dividenden van aandelen ontvangen waarop door de bank 30 procent roerende voorheffing is ingehouden, dan geeft u een roerende voorheffing van 192 euro aan (640 euro x 30%). Ondergingen de dividenden een roerende voorheffing van 20 procent, dan is dat maximaal 128 euro (640 x 20%).

‘U claimt de vrijstelling bij voorkeur op dividenden waarop roerende voorheffing is ingehouden tegen het hoogste tarief’, adviseert Wellens. ‘Veel belastingplichtigen - zoals gepensioneerden - die een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen, zullen dat voorstel moeten aanvullen of hun tax-on-webaangifte moeten corrigeren om aanspraak te maken op de vrijstelling voor dividenden.’

Effectentaks

Ook de nieuwe taks op effectenrekeningen laat sporen na in de belastingaangifte.

‘Een massa belastingplichtigen zullen in de aangifte een nieuwe code moeten aankruisen omdat ze titularis waren van meer dan één effectenrekening, zelfs al speelt de taks helemaal niet omdat alle effectenrekeningen samen ruim onder het grensbedrag blijven. Ook door die maatregel zullen veel voorstellen van vereenvoudigde aangifte gecorrigeerd moeten worden’, zegt Wellens.

De taks op effectenrekeningen is pas verschuldigd als de gemiddelde waarde van de beleggingen op een effectenrekening 500.000 euro of meer bedraagt.

Onbelast bijverdienen

In 2018 was het voor het eerst mogelijk tot maximaal 6.130 euro onbelast bij te verdienen. Dat kan met een activiteit in de deeleconomie via een internetplatform (bijvoorbeeld Deliveroo en Ubereats), met de nieuwe burgerdiensten en verenigingswerk. Voor die twee laatste is er ook een maandplafond van 510,83 euro.

‘Blijven die inkomsten onder de jaar- en maandgrensbedragen, dan zijn ze vrijgesteld en moet u ze niet aangeven in uw belastingaangifte’, zegt Wellens. ‘Maar bij een overschrijding zijn ze belastbaar als beroeps- of divers inkomen en moeten ze aangegeven worden.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud