Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Belastingregime deeleconomie maand uitgesteld

Voor wie bijverdient via een onlineplatform komt er een nieuw belastingregime. Dat zou gelden voor inkomsten vanaf 1 juli, maar de startdatum is uitgesteld tot 1 augustus.
©Bloomberg

Het uitstel tot 1 augustus wordt bevestigd door het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. De reden is dat er nog een Koninklijk Besluit moet opgesteld worden met de erkenningscriteria voor de onlineplatformen. Een erkenning van het platform door de fiscus is één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het specifieke belastingregime.

 Waarover gaat het? Een passagier vervoeren via Uber, bijverdienen als amateurkok via MenuNextDoor, Thuisafgehaald of Flavr, klusje aanbieden via Listminut..., steeds meer mensen verdienen een centje bij of proeven van het ondernemerschap via een platform of een app. Die inkomsten zaten enigszins in een grijze zone, maar nu komt er een duidelijke fiscale regeling. Die inkomsten zullen belast worden tegen een tarief van 10 procent, als u niet meer dan 5.000 euro per jaar verdient en zich aan de spelregels houdt. Wat moet u weten over de nieuwe regeling?

Advertentie

1. Plafond van 5.000 euro

Het regime van de deeleconomie is er alleen voor wie niet meer dan 5.000 euro bruto-inkomsten op jaarbasis heeft. Het brutobedrag omvat niet alleen wat u door (tussenkomst van) het platform betaald krijgt. Er wordt ook rekening gehouden met bijvoorbeeld kosten die het platform aanrekent of toeristenbelasting. Daardoor is de kans groot dat uw inkomsten een stuk onder het plafond van 5.000 euro moeten blijven.

Zodra u ook maar 1 euro meer verdient, wordt het volledige inkomen - dus niet alleen het deel boven de grens van 5.000 euro - belast als beroepsinkomen tegen de gebruikelijke progressieve belastingtarieven (tot 50%).

De grens van 5.000 euro moet niet alleen in het lopende jaar, maar ook in het vorige jaar gerespecteerd zijn. Wie in een jaar de grens van 5.000 euro overschrijdt, zal ook in het volgende jaar geen aanspraak kunnen maken op de regeling voor de deeleconomie, zelfs al liggen de inkomsten in dat jaar lager dan het plafond.

2. Geen werkelijke kosten

De inkomsten worden belast tegen een de facto belastingvoet van 10 procent. Hoe loopt dat concreet? Van uw bruto-inkomsten wordt een kostenforfait van 50 procent afgehouden. Het resultaat - de helft van uw inkomsten - wordt onderworpen aan een tarief van 20 procent. Het is niet mogelijk de werkelijk gemaakte kosten in te brengen.

3. Alleen voor diensten

Het moet gaan om dienstverlening, goederen leveren is niet toegestaan. Ook het bereiden van maaltijden die afgehaald kunnen worden of aan huis worden geleverd, valt onder de noemer ‘leveren van een dienst’ en dus onder de deeleconomie. Dat geldt niet voor wie een box met ingrediënten samenstelt.

Zelfstandigen en bedrijfsleiders mogen geen diensten aanbieden die in het verlengde liggen van hun professionele activiteiten. Maar een werknemer in de bouwsector die via een erkend platform zijn diensten aanbiedt als stukadoor kan wel genieten van de nieuwe regeling. Dat geldt niet voor stukadoordiensten aangeboden door een zelfstandige aannemer van bouwwerken of een bedrijfsleider van een bouwbedrijf.

4. Niet voor verhuur

Inkomsten uit de loutere verhuur van roerende en onroerende goederen vallen niet onder de regeling van de deeleconomie: het zijn respectievelijk roerende en onroerende inkomsten, die hun eigen belastingregime volgen. Wat als u uw woning of een kamer verhuurt via Airbnb? Naast de loutere verhuur kunnen er extra diensten zijn, zoals het verstrekken van bedlinnen, het onthaal, het verversen van lakens, het aanbieden van een ontbijt. Als één globale vergoeding wordt betaald, zal 20 procent van de verhuurprijs beschouwd worden als een vergoeding voor die extra diensten, waarvoor het tarief voor de deeleconomie speelt en dus bronheffing wordt ingehouden. De overige 80 procent van de verhuurprijs zal beschouwd worden als onroerende en roerende inkomsten, die via de jaarlijkse belastingaangifte worden belast. Van die verdeling kunt u afwijken door een afzonderlijke prijs op de diensten te kleven. Als geen extra diensten worden geleverd, dan valt een verhuur via Airbnb volledig buiten het nieuwe systeem.

5. Particulieren voor particulieren

De diensten moeten door particulieren aan particulieren geleverd worden. Het regime geldt dus niet voor wie zijn diensten aanbiedt aan vennootschappen of particulieren die beroepsmatig handelen.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.