×

Wegwijs in de fiscaal voordelige bouwstenen van uw loon

Grondwettelijk Hof buigt zich over 'strafrente' voor laattijdige belastingen

  • 26 maart 2018 11:59

Een groep van belastingplichtigen en beroepsverenigingen gaat er niet mee akkoord dat een belastingplichtige dubbel zoveel nalatigheidsintresten moet betalen als de fiscus.