netto

Lager fiscaal voordeel voor groene leningen

lening bank bankier ©global pictures

Heeft u zich gehaast om nog te profiteren van de groene lening met rentekorting en fiscaal voordeel van 40 procent? Helaas heeft de regering beslist om dat fiscaal voordeel in te perken tot 30 procent...

Met de deadline in zicht hebben veel verbouwers nog snel geprofiteerd om een groene lening af te sluiten. Naarmate duidelijk werd dat de lening met rentekorting van 1,5 procent zou verdwijnen, steeg de vraag ernaar exponentieel.

Voor wie nog op tijd was om een groene lening af te sluiten bevat het regeerakkoord minder goed nieuws. Naast de rentekorting levert een groene lening ook een fiscaal voordeel op. Dat voordeel bedraagt nu 40 procent op de betaalde intresten. Vanaf aanslagjaar 2013 wordt het echter verminderd tot 30 procent. Concreet zullen de intresten die u vanaf 2012 betaalt, minder fiscaal voordeel opleveren. Dat zult u merken voor de resterende looptijd van uw groene lening. U vraagt de belastingvermindering via uw belastingaangifte aan en u krijgt die zolang de lening nog loopt.

Hooggespannen verwachtingen

De groene lening mag een succes genoemd worden. Al waren de verwachtingen bij de lancering nog hoger gespannen. Staatssecretaris Bernard Clerfayt bedacht de lening met 1,5 procent rentekorting en fiscaal voordeel (hij trachtte ze nog te laten doorgaan als ‘de lening Clerfayt) om ook niet kapitaalkrachtige bouwers en verbouwers de kans te geven hun huis energievriendelijker te maken. De maatregel ging in 2009 van start en loopt nog tot eind dit jaar. De nieuwe federale regering heeft beslist om de maatregelen niet te verlengen én om het fiscale voordeel voor lopende kredieten te beperken.

Clerfayt toonde zich bij de lancering erg ambitieus. Hij mikte voor 2009 alleen al op 150.000 groene kredieten voor een gemiddeld bedrag van 7.000 euro. Eind oktober 2011 stond de teller op 165.500 kredieten voor een totaal bedrag van 2,7 miljard euro.

Geen ervaring

Nu de deadline verstreken is, blijkt de balans minder goed dan bij de lancering werd vooropgesteld. "We hadden geen ervaring met dergelijke initiatieven waardoor onze verwachtingen misschien niet realistisch waren", erkent Emmanuel Degrève, kabinetschef van Clerfayt. Hij benadrukt dat volgens hem de groene lening haar doelstelling zeker bereikt heeft. “Bijna 3 miljard euro aan groene kredieten, dat wil zeggen dat ze elk jaar bijna 1 miljard euro in de Belgische economie gepompt hebben. Als elk regeringsinitiatief zoveel succes kent, zou de economische groei nogal aangezwengeld worden”, voegt hij eraan toe. 

Trage start

De rush op de groene kredieten de afgelopen maanden (omdat de deadline naderde), staat in elk geval in erg schril contrast met het trage begin van de maatregel in de eerste maanden na de lancering. In heel 2009 werden amper 7.000 groene leningen afgesloten. Dat lag ver onder de ambitie van 150.000 stuks. "Je kan je afvragen of het cijfer dat oorspronkelijk naar voren werd geschoven realistisch was. Maar in het algemeen zijn we erg tevreden met het succes. Want 2,7 miljard euro in 165.000 contracten, in amper 2,5 jaar tijd is toch niet niks", zegt Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van de Beroepsvereniging voor het Krediet.

In het begin maakten heel wat banken behoorlijk wat bezwaren tegen de groene lening, ook al zei Clerfayt bij de lancering dat de maatregel werd uitgewerkt in nauwe samenspraak met de financiële sector. Pas toen Bernard Clerfayt BNP Paribas Fortis kon overtuigen om mee te werken aan de maatregel, keerde het tij. Vooral de optie om een groene lening in de vorm van een woonkrediet af te sluiten, kon zowel bankiers als ontleners steeds meer bekoren. “Ik erken dat het succes laat op gang gekomen is. Vergeet niet dat het tot midden 2009 duurde vooraleer de wet was goedgekeurd. Bovendien moesten de banken in het begin administratieve aanpassingen doorvoeren. Maar toen dat eenmaal geregeld was, kwam de maatregel op kruissnelheid”, zegt Van Bulck.

Koele minnaar wordt fervente voorvechter

Terwijl ze in het begin koele minnaars waren van de groene lening, maanden alle banken in België de laatste tijd hun cliënten aan om nog snel te profiteren van de aflopende maatregel. En met succes. Zo kondigde Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële sector, aan dat in november het aantal toegekende woonkredieten met 29 procent gestegen is, te danken aan de groene lening.

Vlaamse groene lening vanaf 2012?

Heeft u achter het net gevist voor de federale groene lening? Dan biedt de Vlaamse regering misschien de oplossing. “Wij zijn aan het bekijken hoe we kunnen schuiven met onze huidige budgetten om het wegvallen van het federale fiscale voordeel voor energiebesparende maatregelen en het niet verlengen van de groene lening vanaf 2012 te kunnen compenseren", horen we op het kabinet van Vlaams minister van Energie en Wonen Freya Van Den Bossche. Daarover moet vóór het eind van het jaar een beslissing vallen.

“We zullen bij de begrotingscontrole door de Vlaamse regering in februari ook nagaan of er extra budget kan worden vrijgemaakt voor energiebesparende maatregelen”, voegt de woordvoerder er nog aan toe. “Ik zie op het Vlaamse niveau bij het kabinet van minister van Energie en Wonen Freya Van Den Bossche enige wil om de budgetten te herschikken. De groene lening kan daarin een prioriteit zijn. Want het is duidelijk dat die kredietvorm de voorbije jaren een belangrijke tool was om huizen energiezuiniger te maken”, geeft Ivo Van Bulck aan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect