Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Meer Belgen krijgen afbetalingsplan van fiscus

Het aantal Belgen dat zijn belastingen gespreid mag betalen, is in drie jaar tijd flink gestegen.
Steeds meer Belgen vragen een afbetalingsplan voor hun belastingfactuur. ©Photo News

Vorig jaar kregen 190.668 mensen een afbetalingsplan van de fiscus, in 2016 waren dat er 139.263. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg. Het gaat om de afbetalingsplannen voor de personenbelasting.

Terwijl de fiscus in 2016 voor 354,74 miljoen euro aan afbetalingsplannen toestond, deed ze dat vorig jaar voor ruim 482,55 miljoen euro. Het gemiddelde belastingbedrag waarvoor Belgen in 2018 een afbetalingsplan kregen, is 2.531 euro. Dat is niet hoger dan in de voorgaande jaren. In 2017 bedroeg het gemiddelde 2.361 euro per afbetalingsplan, in 2016 2.547 euro.

De verklaring voor het stijgende aantal afbetalingsplannen is te zoeken in een versoepeling. ‘Sinds de zomer van 2015 kunnen mensen online, via de website MyMinfin, een afbetalingsplan aanvragen. En sinds begin 2017 kan je een afbetalingsplan voor maximaal vier maanden aanvragen zonder veel formaliteiten, al zijn daar wel voorwaarden aan verbonden’, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën. ‘De toekenning van de afbetalingsplannen is soepeler maar daarom niet minder gerechtvaardigd. De nalatigheidsintresten blijven ook doorlopen.’

Meer Franstaligen

2.531
Bedrag
Het gemiddelde belastingbedrag waarvoor Belgen in 2018 een afbetalingsplan kregen, is 2.531 euro.

Het valt op dat veel meer Franstaligen de voorbije jaren een afbetalingsplan voor hun personenbelasting kregen dan Nederlandstaligen. Vorig jaar ging het om ruim 110.000 Franstaligen tegenover amper 80.000 Nederlandstaligen.

Maar zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige kant kregen vorig jaar meer mensen een afbetalingsplan. In 2016 kregen 53.000 Nederlandstaligen een afbetalingsplan, of zo’n 27.000 minder. Bij de Franstaligen waren er in 2016 86.000 afbetalingsplannen, of zo’n 24.000 minder.

In januari had de federale ombudsman nog kritiek op de manier waarop de fiscus belastingschulden invordert. Hij stelde onder meer dat een afbetalingsplan voor sommige mensen ontoereikend is als ze de aflossing van hun schuld niet over meer dan twaalf maanden mogen spreiden. Voor sommige mensen brengt zo’n afbetalingsplan dan geen soelaas en maakt ze hun situatie zelfs nog erger, klonk het.

De stijgende cijfers tonen nu aan dat de fiscus in elk geval niet strenger is geworden met het toekennen van afbetalingsplannen. 

Twee maanden

Wie belastingen moet bijbetalen, heeft daar tot twee maanden na ontvangst van zijn aanslagbiljet de tijd voor. Hoe gaat dat in zijn werk? U heeft drie opties: of u betaalt binnen een termijn van vier maanden na vervaldag uw schuld terug, of -als dat niet lukt- binnen een termijn van twaalf maanden, of -bij structurele betalingsproblemen- binnen een termijn van zestig maanden.

Aan de eerste optie zijn weinig formaliteiten verbonden. U moet de aanvraag natuurlijk tijdig indienen: uiterlijk op de vervaldag van uw schuld. Dat kan via het elektronisch aanvraagformulier op MyMinfin.be, per mail of via een van infocenters van de FOD Financiën. Eens de aanvraag is ontvangen, wordt er automatisch een kortlopend afbetalingsplan opgesteld.

Als u niet binnen de vier maanden kan betalen, kan u uw aflossingen ook spreiden over maximaal twaalf maanden, maar dan wordt het afbetalingsplan niet automatisch toegestaan. U moet de fiscus dan een aantal gegevens over uw inkomsten en uitgaven bezorgen en zelf een voorstel van afbetalingsplan doen. ‘Wij onderzoeken uw voorstel dan en nemen contact met u op’, zegt Adyns.

Intresten

Vergeet niet dat bij een afbetalingsplan de nalatigheidsintresten (4%) blijven doorlopen. Hoe sneller u start met afbetalen, hoe voordeliger.

Bij structurele betalingsproblemen kan u in aanmerking komen voor de procedure van de administratieve schuldenregeling. U kan uw aflossingen dan spreiden over maximaal zestig maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze procedure kan u wel niet rechtstreeks aanvragen. De beslissing wordt genomen door de gewestelijke directeur van uw regionaal invorderingscentrum. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud