Nieuwe sluiproute om effectentaks te omzeilen

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (links) voert de effectentaks uit. Die kwam er nadat vicepremier Kris Peeters een meerwaardetaks had geëist. ©BELGA

Vermogende beleggers kunnen in bepaalde gevallen met een relatief kleine schenking de effectentaks omzeilen, bevestigt Financiën een denkspoor van enkele experts.

Er is een nieuwe piste opgedoken om te ontsnappen aan de taks op effectenrekeningen. Die nieuwe belasting van 0,15 procent is vanaf 2018 verschuldigd als een natuurlijke persoon een effectenrekening heeft van minstens 500.000 euro.

Stel dat u eind maart een effectenrekening had van 960.000 euro. Als dat zo blijft, moet u eind dit jaar 1.440 euro effectentaks betalen. Maar als u vandaag bijvoorbeeld uw twee kinderen elk voor 1 procent mede-eigenaar van de effectenrekening maakt, kunt u volgens sommige specialisten ontsnappen aan de taks. De wet bepaalt dat de bank de belastbare basis berekent door de waarde van de effectenrekening te delen door het aantal titularissen.

In dit voorbeeld hebt u een rekening van 960.000 euro op de eerste referentiedatum en een rekening van telkens 320.000 euro op de drie volgende referentiedata: vandaag (de bank neemt een extra foto op de dag dat het aantal titularissen verandert), op 30 juni en op 30 september. De belastbare basis is gelijk aan de gemiddelde waarde op de vier referentiedata of 480.000 euro. Dat is minder dan de belastingvrije som van 500.000 euro.

‘Volgens de letter van de wet is het niet verplicht de werkelijke verdeling van de effectenrekening toe te passen’, zegt Dirk Coveliers, fiscaal advocaat bij Tiberghien. ‘Een correctie is niet verplicht als geen enkele titularis van de rekening geld terugvordert.’ In dit voorbeeld zal de bank bij niemand taks inhouden en zal niemand geld terugvorderen. Ook Herman Hendrickx, de topman van de private bank Dierickx Leys, zegt dat in dit voorbeeld geen effectentaks verschuldigd is.

De woordvoerder van minister van Financiën Johan Van Overtveldt bevestigt de mening van Coveliers en Hendrickx. ‘Men moet inderdaad delen door het aantal titularissen.’

Boemerang

Maar andere specialisten zijn sceptischer. Anton van Zantbeek, fiscaal advocaat bij Rivus, merkt op: ‘De belastingplichtige is niet de bank. Als de bank de effectentaks niet inhoudt, ontslaat dat de belastingplichtige niet van het betalen van de belasting. Ik zou die piste nooit adviseren.’ Fiscaal advocaat Michel Maus sluit zich daar bij aan. ‘Als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal te mooi. Ik zou dit niet aanraden, het kan een boemerang zijn.’

De woordvoerder van Financiën waarschuwt ook dat wie een schenking aan bijvoorbeeld zijn kinderen doet, moet beseffen dat die onherroepelijk is. Maar in sommige gevallen volstaat de schenking van een relatief beperkt bedrag, dat de kinderen later wellicht toch zouden krijgen, om aan de effectentaks te ontsnappen. Als de schenker of ontvanger de schenking registreert, moet hij 3 procent schenkingsrechten betalen. Als de schenker nog drie jaar leeft en de schenking niet registreert, is die schenking belastingvrij.

Ik zou dit niet aanraden. Het kan een boemerang zijn.
michel maus
fiscaal advocaat

Specialisten zijn het eens dat een correctie wel verplicht is als een titularis van een effectenrekening de door de bank teveel geïnde effectentaks terugvordert. Dan moet de andere titularis of titularissen die te weinig taks betaalde(n) een toeslag betalen.

Stel dat Jan en Mieke een effectenrekening van 1,2 miljoen euro hebben. De bank moet ervan uitgaan dat ze elk 600.000 euro bezitten en int 900 euro bij beiden of in totaal 1.800 euro. Als Jan 60 procent of 720.000 euro van de effectenrekening bezit en Mieke 40 procent of 480.000 euro, kan Mieke de taks volledig terugvorderen. Jan moet dan 180 euro extra betalen, zodat hij de verschuldigde 1.080 euro betaalt: 0,15 procent op 720.000 euro.

De effectentaks viseert vooral aandelen, obligaties, kasbons en beleggingsfondsen. Levensverzekeringen, pensioenspaarfondsen en effecten op naam zijn vrijgesteld.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content