Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Onbelast bijverdienen? Niet voor elke klus

Voortaan kunt u tegen betaling klussen voor vrienden, buren of verenigingen zonder een deel af te geven aan de fiscus of de sociale zekerheid. Alles wat u moet weten over onbelast bijverdienen.
©Filip Ysenbaert

Het werd vorige zomer al aangekondigd, maar vanaf zondag 15 juli is het eindelijk zover: dan kunt u ‘plussen’. Met dat nieuwe statuut kunt u tegen betaling klusjes doen, zonder dat u belastingen of socialezekerheidsbijdragen moet betalen. Ten minste, als u zich aan de regels houdt.

Kunt u met eender wat onbelast bijverdienen?

Nee. U kunt alleen onbelast bijverdienen met een klus uit de lijst van toegelaten activiteiten op de site bijklussen.be. Er zijn drie types.

  • Diensten aan particulieren

Het gaat om kleine onderhoudswerken aan een woning, gras maaien, dieren uitlaten, bijlessen geven, administratieve hulp bieden en kinderen ophalen aan school. Het moet om occasionele klussen gaan. Het is niet toegestaan elke week het gras te maaien of op vaste basis bijles te geven.

Reclame maken om uw diensten aan te prijzen mag niet. Zodra u op sociale media betalende advertenties plaatst of flyers uitdeelt, wordt uw activiteit als een (bij)beroep beschouwd en valt u niet meer onder de bijklusregeling.

  • Verenigingswerk

Verenigingswerk valt ergens tussen vrijwilligerswerk en betaald werk. U kunt bij een socioculturele vereniging of een openbaar bestuur bijklussen, bijvoorbeeld door sporttraining te geven, te gidsen of kinderen te begeleiden in de buitenschoolse kinderopvang of op schooluitstappen. Bij een vereniging mag u wel met vaste regelmaat bijverdienen, bijvoorbeeld door wekelijks het grasveld van een voetbalploeg te onderhouden.

De diensten mogen niet professioneel zijn en u mag niet bijklussen bij de vereniging waar u beroepsmatig aan de slag bent of de afgelopen twaalf maanden aan de slag was. ‘Het is niet toegestaan onbelast bij te klussen in een vereniging die u als vrijwilliger al een belastingvrije kostenvergoeding toekent’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. De forfaitaire kostenvergoeding bedraagt maximaal 34,03 euro per dag en 1.361,23 euro per jaar.

  • Deeleconomie

Ook als u met een app in de deeleconomie bijverdient, kan dat onbelast. De voorwaarde is dat u voor een erkend platform werkt, zoals ListMinut, Deliveroo, Uber-Eats, Het Bijlesbureau of Pacify. De verhuursite Airbnb heeft die erkenning niet.

Sinds maart 2017 is er een fiscaal gunst-regime waardoor u tot 5.100 euro per jaar kunt verdienen en 10 procent belastingen betaalt. Vanaf nu is dat belastingvrij. ‘Die nieuwe vrijstelling is er voor alle inkomsten uit de deeleconomie sinds 1 januari 2018’, zegt Wellens.

Hoeveel kunt u onbelast bijverdienen?

De voorbije dagen circuleerden bedragen van 500 euro per maand en 6.000 euro per jaar. Maar het exacte bedrag ligt hoger, door de jaarlijkse indexering. Dit jaar gaat het om 510,83 euro per maand en 6.130 euro per jaar.

Het maandplafond geldt alleen voor verenigingswerk en diensten aan burgers, niet voor wie in de deeleconomie werkt. Het is de bedoeling dat het maandplafond voor de sportsector vanaf volgend jaar verdubbelt, waardoor een voetbaltrainer iets meer dan 1.000 euro per maand kan bijverdienen.

Het jaarplafond van 6.130 euro geldt voor de inkomsten uit verenigingswerk, burgerklussen en de deeleconomie samen. Het is een brutobedrag met inbegrip van alle afhoudingen door het internetplatform. ‘Dat is een aandachtspunt als u bijverdient in de deeleconomie’, zegt Wellens. ‘De platformen rekenen kosten aan, waardoor het nettobedrag lager kan zijn dan het plafond, maar het brutobedrag er wel boven ligt.’

Wat als het jaarplafond is overschreden? ‘Alle inkomsten, en dus niet alleen het deel boven het plafond, worden dan als beroepsinkomen belast. De belastingtarieven stijgen met uw inkomen en kunnen oplopen tot 50 procent. Daarbovenop komen nog sociale bijdragen. Als het inkomen de jaargrens van 6.130 euro overschrijdt, kunt u proberen aan te tonen dat het toch geen beroepsinkomen is. Dan wordt het belast als een divers inkomen, tegen 33 procent’, zegt Wellens.

Kan iedereen onbelast bijverdienen?

Alleen als u via een deeleconomieplatform bijverdient, is het antwoord ja. Voor occasionele diensten aan particulieren en verenigingswerk moet u een betaalde job hebben. Studenten, huisvrouwen, huismannen of werkzoekenden vallen uit de boot.

Als u als werknemer aan de slag bent, moet u tussen twaalf en negen maanden voor de startdatum van de klus minstens vier vijfde werken. Wie een vijfde tijdskrediet of ouderschapsverlof heeft, voldoet aan de voorwaarde.

Ook gepensioneerden kunnen onbelast bijverdienen, maar bruggepensioneerden in principe niet. Brugpensioen heet officieel ‘het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)’, wat duidelijk maakt dat het geen vorm van pensioen, maar van werkloosheid is.

Ten slotte kunnen ook zelfstandigen in hoofdberoep onbelast bijverdienen, als de bijklusactiviteit niet in het verlengde van de zelfstandige activiteit ligt. Een zelfstandige loodgieter mag op vrijdag niet onbelast bijverdienen als loodgieter.

Wat zijn de formaliteiten?

De klussen voor verenigingen en particulieren moeten via de onlinedienst Bijklussen (bijklussen.be) bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) aangegeven worden. Ten laatste op het moment dat de activiteit begint, moet u het type, de periode en de betaalde vergoeding melden. Het is niet mogelijk een aangifte te doen die het maximum van 510,83 euro per maand overschrijdt.

Als u een klus voor een vereniging doet, dan moet die de aangifte doen. U hebt ook een geschreven overeenkomst nodig over hoe lang de dienst duurt en hoeveel u wordt betaald. Als u in uw vrije tijd een klus voor een andere burger opknapt, moet u zelf aangifte doen. Het volstaat dat u mondeling afspreekt wat uw taak is en hoeveel u ervoor betaald wordt.

Op de site krijgt u een overzicht van uwverrichte activiteiten voor particulieren en verenigingen en hoeveel u per maand en per jaar verdiend hebt. De diensten die u via een deeleconomieplatform leverde, staan niet in het overzicht. De platformen geven zelf uw inkomsten door aan de overheid.

Moet u een extra verzekering afsluiten?

Bij verenigingswerk moet de vereniging een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade afsluiten. Als u bijklust bij een andere burger, moet u zelf een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering voor schade aangaan.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.