netto

Optimaliseer het belastingvoordeel van uw lening

De premies voor uw schuldsaldoverzekering kunt u fiscaal inbrengen. Maar dat is niet altijd een verstandige beslissing.

(netto) - Ging u na 1 januari 2005 een hypothecaire lening aan, dan levert die lening fiscale voordelen op dankzij de woonbonus of nog: het regime van de aftrek voor enige en eigen woning.

Wat is de woonbonus ?

In het regime van de woonbonus is er één enkele aftrek voor betaalde intresten, kapitaalaflossingen en premies voor uw schuldsaldoverzekering. Het basisbedrag dat u dit jaar fiscaal kunt benutten bedraagt 1.990 euro. Gedurende de eerste 10 jaar is er eventueel een verhoging met 660 euro. Had u 3 kinderen op 1 januari van het jaar na dat waarin u leende, dan is er een bijkomende verhoging met 70 euro. Om in aanmerking te komen voor de woonbonus moeten de lening en de schuldsaldoverzekering aan strikte voorwaarden voldoen.

Aangifte niet zonder gevolgen

Eens u de premie van uw schuldsaldoverzekering opneemt in uw belastingaangifte, moet u op eventuele latere uitkeringen belastingen betalen. Dat is zelfs het geval als u de betaalde premie slechts één keer fiscaal benutte. Het totale bedrag dat u met de woonbonus fiscaal kunt benutten is geplafonneerd op 2.720 euro (inclusief verhoging gedurende de eerste 10 jaar + 3 kinderen ten laste). Het is perfect mogelijk dat u dat grensbedrag al bereikt met de intrestbetalingen en kapitaalaflossingen alleen. In dat geval geeft u de premies van de schuldsaldoverzekering niet aan. Ze leveren immers geen fiscaal voordeel op en zo vermijdt u belasting bij de uitbetaling.

Hoeveel levert het op?

Enkel als het maximumbedrag nog niet is bereikt met kapitaalaflossingen en intresten geeft u de premies van de schuldsaldoverzekering aan. Een jaarlijkse premie voor de schuldsaldoverzekering van 200 euro zal u een maximaal voordeel van ongeveer 107 euro (hoogste belastingtarief van 50 % + gemeentebelasting van 7 %).

Andere tips om uw hypothecaire lening fiscaal te optimaliseren leest u in de Belastinggids van zaterdag 30 mei, gratis bij De Tijd.

Zaterdag 30/5 in Netto, gratis bij De Tijd

De grote belastinggids 2009

  • Concrete tips om minder belastingen te betalen

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content