Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Tien procent belasting voor wie bijklust in deeleconomie

U verdient wat bij via deelplatformen zoals Uber, MenuNextDoor, Flavr, Listminu of AirBsit? Die inkomsten worden wellicht vanaf 1 juli tegen de facto 10 procent belast.
©REUTERS

De nieuwe belastingregeling voor de deeleconomie was opgenomen bij de begrotingscontrole in april en zou 20 miljoen euro moeten opleveren. Intussen keurde de ministerraad in eerste lezing de wetteksten goed, maar ook het parlement moet nog zijn fiat geven. De Standaard berichtte daar gisteren over. In een reactie verwijten de horeca- en de taxisectoren de regering met het gunst- regime voor bijklussende particulieren oneerlijke concurrentie te creëren. ‘Met deze lichte en transparante regeling halen we een heleboel activiteiten uit de grijze zone terwijl ze toch aantrekkelijk genoeg blijven’, zegt minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo (Open VLD).

1 euro te veel verdienen boven 5.000 euro, kan 750 euro extra belasting betekenen.

Jef Wellens
fiscalist Wolters Kluwer

Het voorgestelde belastingregime is er voor wie in de deeleconomie niet meer dan 5.000 euro bruto-inkomsten behaalt. Op dat inkomen wordt een kostenforfait van 50 procent toegepast. Het resulterende netto-inkomen wordt belast tegen een tarief van 20 procent, wat de feitelijke belastingdruk op 10 procent brengt. Hebt u meer dan 5.000 euro inkomsten, zelfs al is dat maar 1 euro meer? Het volledige inkomen - dus niet alleen het deel boven de grens van 5.000 euro - wordt belast als beroepsinkomen tegen de progressieve belastingtarieven (tot 50 procent). ‘Dat is de bijklusval’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. ‘1 euro te veel verdienen boven 5.000 euro, kan 750 euro extra belasting betekenen, nog te verhogen met sociale bijdragen.’

Advertentie

Naast de grens van 5.000 euro bruto-inkomsten zijn er nog andere voorwaarden. Een eerste is dat de diensten alleen aan particulieren geleverd mogen worden. Het regime geldt dus als niet voor wie zijn diensten aanbiedt aan vennootschappen of particulieren die beroepsmatig handelen. Het moet gaan om dienstverlening, goederen leveren is niet toegestaan. Bovendien zal het elektronisch platform door de overheid erkend moeten zijn. Zelf zomaar een platform op poten zetten, volstaat niet. De klant moet voorts betalen aan of via de tussenkomst van het elektronisch platform.

De administratieve rompslomp is beperkt. Het zijn de platformen die op de vergoeding een voorheffing moeten inhouden en doorstorten aan de fiscus. Zij zullen jaarlijks een inlichtingenfiche moeten opstellen, met onder andere het bedrag van de vergoedingen en de inhouden voorheffing. Wie zijn diensten aanbiedt en onder de drempel van 5.000 euro blijft, zal zich niet moeten aansluiten als zelfstandige en ook geen sociale bijdragen moeten betalen. Ook een inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), btw-nummer en klantenlijst zijn niet vereist. ‘Maar de belastingaangifte wordt wel complexer. De betaalde voorheffing is immers niet bevrijdend en zal samen met het inkomen in belastingaangifte moeten worden opgenomen, met nieuwe codes tot gevolg’, waarschuwt Wellens. Die aangifte is nodig om de belasting die u werkelijk verschuldigd bent correct te bepalen. U kunt bijvoorbeeld via drie platformen bijklussen. U blijft dan mogelijk wel bij elk platform onder de grens van 5.000 euro, maar uw totale inkomsten kunnen een stuk hoger zijn.

En wat met Airbnb?

De nieuwe regeling voor deeleconomie in België geldt niet voor wie louter een kamer of appartement verhuurt via Airbnb. Als u louter de sleutel overhandigt en verder geen service verleent, blijft alles bij het oude. Bij zo’n gemeubelde verhuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de onroerende inkomsten uit de verhuur van het vastgoed en de roerende inkomsten uit de verhuur van de meubelen en de inrichting. Het onroerende inkomen wordt belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met 40 procent. Het belastbaar bedrag van het roerend inkomen wordt forfaitair bepaald op 20 procent van de huurinkomsten. ‘Dat belastingregime is niet noodzakelijk nadeliger dan dat voorgesteld voor de deeleconomie’, zegt fiscalist Jef Wellens.

Een ander verhaal wordt het als u voorziet in ontbijt of dagelijks onderhoud. Nu beschouwt de fiscus de inkomsten uit verhuur met service als een beroepsinkomen. Als het gaat om een occasionele verhuring worden de inkomsten belast als divers inkomen (tegen 33%). ‘Als Airbnb een erkende applicatie wordt waarbij de betaling effectief via het platform gebeurt en het om diensten gaat zoals een kamer met ontbijt, kan dat onder de regeling van de deeleconomie vallen’, bevestigt Financiën.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.