Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Verloning met warrants en opties wordt ingeperkt

De rulingdienst oordeelt dat warrants en aandelenopties niet meer dan 20 procent van het loonpakket mogen uitmaken.
Het variabel loon in de vorm van warrants of aandelenopties wint jaar na jaar aan populariteit. ©Pieter van Eenoge

Aandelenopties en warrants zijn een populaire techniek om werknemers en bedrijfsleiders een bonus te geven. De werknemer krijgt netto meer in handen dan bij eenzelfde vergoeding in cash. De werkgever en de werknemer moeten geen sociale zekerheidsbijdragen betalen en de werknemer betaalt alleen op de toekenning bedrijfsvoorheffing. Aandelenopties en warrants zijn financiële producten waarmee de werknemer het recht krijgt om - binnen een periode - een aandeel te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs.

Niet disproportioneel

De rulingdienst leverde in het verleden tal van beslissingen af over de fiscale behandeling van optie- en warrantplannen. Vooral bij financiële instellingen zijn die in trek. De rulingdienst stelde dat de toekenning van de effecten niet ‘disproportioneel’ mag zijn tegenover de gebruikelijke bezoldigingen. Maar een concrete invulling van ‘disproportioneel’ gaf hij niet.

5,3%
Volgens de hr-dienstverlener Acerta kreeg vorig jaar 5,3 procent van de bedienden aandelenopties of warrants.

Nu stelt de rulingdienst dat de werkelijke waarde van de effecten niet meer dan 20 procent van ‘de gebruikelijke bezoldiging’ mag bedragen. ‘Daarmee stelt hij een belangrijk precedent’, zegt Kris De Schutter, advocaat bij Loyens & Loeff. ‘Bedrijven die geen risico willen lopen, moeten zich aan de norm houden.’

De bezoldiging waarop het percentage wordt toegepast, omvat in de eerste plaats het maandelijks brutoloon vermenigvuldigd met 12,92. Dat is het brutojaarloon inclusief vakantiegeld, maar zonder rekening te houden met de voordelen alle aard zoals een bedrijfswagen. Daarbovenop komen de 13de maand en de bruto variabele verloning. Voor zelfstandige bedrijfsleiders wordt gerekend met de vaste en de variabele jaarlijkse brutobezoldiging.

Met de nieuwe norm kan tot 25 procent van het vaste loon toegekend worden als variabele bonus in warrants en opties, voor zover geen ander variabel loon wordt gegeven.
Kris De Schutter
Advocaat bij Loyens & Loeff

‘Met de nieuwe norm kan tot 25 procent van het vaste loon toegekend worden als variabele bonus in warrants en opties, voor zover geen ander variabel loon wordt gegeven’, zegt De Schutter. Een werknemer met een vast loon van 100.000 euro kan een variabel loon van 25.000 euro in warrants of opties krijgen. Die 25.000 euro stemt overeen met 20 procent van het totale loon van 125.000 euro (100.000 euro vast en 25.000 euro variabel). ‘Als een werknemer een basisloon van 100.000 euro en een variabele bonus van 30.000 euro krijgt, dan kan van de bonus slechts 26.000 euro in warrants of opties betaald worden’, zegt De Schutter.

Het variabel loon in de vorm van warrants of aandelenopties wint jaar na jaar aan populariteit. Eind december bleek uit een jaarlijkse analyse van de hr-dienstverlener Acerta dat 5,3 procent van de bedienden aandelenopties of warrants kregen, een stijging met bijna de helft op jaarbasis.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud