netto

Vlaamse rulingdienst krijgt vragen van familiebedrijven en over vastgoed

©BELGA

Sinds de oprichting 5 maanden geleden ontving de Vlaamse rulingdienst 25 vragen. Die gaan vooral over het overdragen van familiebedrijven en over successieplanning met vastgoed.

Belastingplichtigen die zeker willen weten hoe de Vlaamse Belastingdienst een concreet dossier zal behandelen, kunnen sinds midden augustus een rulingaanvraag indienen. Het gaat dan concreet over vragen over erf- en schenkbelastingen, twee types belastingen waar de regio’s sinds de zesde staatshervorming voor bevoegd zijn.

 Vijf maanden na de start heeft deze entiteit binnen de Vlaamse Belastingadministratie 25 aanvragen ontvangen. Belastingplichtigen zoeken vooral zekerheid over de gunstregelingen voor de overdracht van familiale ondernemingen en hoe hun successieplanning met vastgoed behandeld zal worden.

‘De meeste vragen hebben betrekking op de gunstregelingen voor de schenking en de vererving van familiale ondernemingen/vennootschappen. De meest voorkomende vraag is: zal de familiale vennootschap nog voldoen aan de voorwaarden voor de gunstregeling na een voorgenomen herstructurering?’, legt Annick Ghysens uit. ‘Een aantal vragen hebben betrekking op de gevolgen van de inbreng van een eigen onroerend goed van een van de echtgenoten in het gemeenschappelijk vermogen, gevolgd door een andere verrichting met dit onroerend goed, bijvoorbeeld een  schenking aan de kinderen.’

Oneigelijk gebruik

Aanvankelijk stond Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD) niet te springen om, naast de bestaande federale rulingdienst Dienst Voorafgaande Beslissingen, ook op Vlaams niveau een rulingentiteit op te richten. Er zouden te weinig vragen komen, was de argumentatie. Maar het alternatief van interpretatieve vragen bleek oneigenlijk gebruikt te worden.

In tegenstelling tot op het federale niveau is er in Vlaanderen geen aparte dienst rulings, maar zijn er binnen de Vlaamse Belastingadministratie een aantal ambtenaren die zich bezighouden met het afleveren van de rulings. Zij bezorgen de belastingplichtige binnen de drie maanden een antwoord, dat bindend is voor de belastingadministratie.

De aanvraag van een voorafgaande beslissing moet gemotiveerd zijn en volgende gegevens bevatten:

  • de identiteit van de aanvrager en, in voorkomend geval, die van de betrokken partijen en derden
  • de volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting
  • de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet slaan

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect