Advertentie
Advertentie
netto

Vrijdag de 13de deadline voor wie vragen over buitenlandse rekeningen vreest

De Luxemburgse overheid bezorgde de Belgische fiscus allerhande gegevens over rekeningen en andere tegoeden die Belgen daar aanhouden. Dat leidt tot omstandige 'vragen om inlichtingen' van de belastingadministratie. ©Kristof Vadino

Belastingplichtigen die verwachten dat de fiscus eerstdaags informatie zal opvragen over hun buitenlandse rekeningen, hebben tot vrijdag 13 april om spontaan uit de biecht te klappen en een voorlopige regularisatieaangifte in te dienen voor 1 euro.

Dat  blijkt uit een schrijven van 19 maart rondgestuurd door het Contactpunt Regularisaties, zo meldt fiscaal advocaat Alain Claes ( Sherpa Law). ‘Bij een aantal belastingplichtigen is er een zekere urgentie ontstaan om een regularisatiedossier in te dienen.’

De Belgische belastingadministratie ontving in de loop van de maand september 2017 veel informatie over de rekeningen van Belgen in het buitenland, vooral vanuit Luxemburg. Op basis van de verkregen informaties begint de fiscus nu ‘vragen om inlichtingen’ te versturen.

Andere belastingplichtigen vrezen dat er een strafonderzoek tegen hen wordt ingesteld als ze niet gauw regulariseren. Dit onder meer na uitlatingen in die zin van de topman van de Bijzonder Belastinginspectie (BBI).

Spontaan

Feit is dat een regularisatieaangifte maar kan worden ingediend zolang de belastingplichtige niet weet dat er tegen hem een fiscaal onderzoek loopt. Meer in het bijzonder, mag de belastingplichtige nog niet schriftelijk op de hoogte zijn gebracht van lopende onderzoeksdaden. Als de belastingplichtige een vraag om inlichtingen heeft ontvangen, is hij schriftelijk op de hoogte gebracht van een lopend onderzoek en kan hij zelf niet meer spontaan regulariseren via het Contactpunt Regularisaties.  

Tijdrovend

‘De mogelijkheid om een voorlopige aangifte in te dienen is van belang voor al wie nog geen vraag om inlichtingen heeft ontvangen, maar wel vreest dat er binnenkort een in de bus valt’, aldus Claes. Het voorbereiden van een volledige aangifte kan complex zijn en veel tijd vergen. Door een voorlopige aangifte in te dienen, vermijden deze personen dat ze een vraag om inlichtingen krijgen, vooraleer ze effectief een regularisatieaangifte hebben kunnen indienen.

Daarom besliste de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt ( N-VA) dat belastingplichtigen tot 13 april een regularisatieaangifte kunnen indienen, voorlopig voor 1 euro.

Voorwaarden

Dat is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  1. De aangifte moet uiterlijk op vrijdag 13 april worden ingediend.
  2. In het begeleidend schrijven bij de voorlopige aangifte moeten alle actuele rekeningnummers en financiële instellingen worden vermeld, “evenals alle rekeningen en banken waarvan de belastingplichtige op dat ogenblik kennis heeft”.
  3. Binnen de zes maanden, te rekenen vanaf de indiening van de voorlopige aangifte, moeten de exacte, concrete bedragen worden aangevuld.   

Bedenkingen

Fiscaal advocaat Gerd Goyvaerts ( Tiberghien) heeft  bedenkingen bij de mogelijkheid om voor 13 april een voorlopige regularisatieaangifte in te dienen. Op fiscaal verjaard kapitaal, kan er per definitie gaan fiscaal onderzoek meer lopen. Wel riskeren de belastingplichtigen daarvoor nog een strafrechtelijke vervolging.

 'Eerder verklaarde de minister van Financiën, ook al in antwoord op een parlementaire vraag, dat er op de fiscaal verjaarde periode per definitie geen fiscaal onderzoek van de BBI kan lopen. Voor dat kapitaal blijft het perfect mogelijk om een regularisatiedossier in te dienen', aldus Goyvaerts.

Volgens Goyvaerts zijn de antwoorden van minister op de verschillende parlementaire vragen "in tegenspraak met elkaar" en missen ze ook elke wettelijke grondslag. 'Het valt af te wachten wie zich geroepen zal voelen om zich te laten opjagen tot het indienen van een "één-euro" aangifte tegen uiterlijk 13 april. Het is helemaal niet zeker of een regularisatie-attest dat na deze bijzonder procedure wordt uitgereikt, rechtsgeldig is bij een eventueel gerechtelijk of opsporingsonderzoek door het parket', aldus nog de advocaat.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud