Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat kost schenken?

Als u schenkt, moet in bepaalde gevallen schenkbelasting betaald worden. Met onze tool kunt u uitrekenen hoe hoog die belastingfactuur kan oplopen.
Advertentie
©Ã‚© moodboard/Corbis

In principe moet een schenking altijd geregistreerd worden, waardoor er ook schenkbelasting betaald moet worden. Wie vastgoed schenkt, zal daar niet onder uit kunnen. Hoe meer dat onroerend goed waard is, hoe hoger de schenkbelasting oploopt. Want de tarieven van de schenkbelasting op onroerende goederen zijn progressief.

Dat is niet het geval als u roerende goederen zoals geld of juwelen schenkt. Daarop gelden vlakke tarieven. Het tarief blijft dus gelijk, of u nu 100 euro dan wel 100.000 euro schenkt. Schenkt u deze goederen via een hand- of een bankgift, dan ontsnapt u zelfs aan deze schenkbelasting. 

Maar hoeveel belastingen moet u nu eigenlijk betalen op een schenking? Dat hangt af van 4 elementen. Als u die ingeeft in onderstaand scherm, krijgt u te zien hoe hoog de te betalen belasting oploopt. (Onder de tabel vindt u een uitgebreide uitleg over de berekening van de bedragen).

Bereken het zelf

Verschijnt onze rekentool hieronder niet? Bekijk hem dan hier (ook op mobiele toestellen).

1. Welk bedrag schenkt u?

De schenkbelasting moet betaald worden op de waarde van de geschonken goederen. Die waarde wordt berekend per schenking en per begiftigde. Schenkt een echtpaar een gemeenschappelijk goed ter waarde van 400.000 euro aan zijn 2 kinderen, dal zal elk kind belast worden op een schenking met een waarde van 100.000 euro.

2. Welk type goederen schenkt u?

Voor roerende goederen (cash, juwelen, effecten) gelden andere tarieven dan voor onroerende goederen (vastgoed).

Op roerende goederen gelden vlakke tarieven. De tarieven zijn:

In het Vlaams Gewest

  • 3% tussen partners, (groot)ouders en (klein)kinderen
  • 7% voor alle anderen

In het Brussels Gewest

  • 3% tussen echtgenoten en wettelijk samenwonende partners en tussen (groot)ouders en (klein)kinderen
  • 7% voor alle anderen

In het Waals Gewest

  • 3,3% tussen echtgenoten en wettelijke samenwoners en tussen (groot)ouders en (klein)kinderen
  • 5,5% tussen broers en zussen, tussen ooms of tantes en neven of nichten
  • 7,7% voor alle anderen

Om deze vaste tarieven te genieten, moeten (soms) bepaalde voorwaarden worden nageleefd.

Op onroerende goederen gelden progressieve tarieven (zie tabel schenkingstarieven). Ze stijgen naarmate u meer schenkt.

3. Aan wie schenkt u?

De tarieven hangen af van de graad van verwantschap tussen schenker en begiftigde. Hoe dunner de bloedband, hoe hoger de tarieven. In Vlaanderen wordt voor zowel roerende als onroerende goederen voortaan enkel nog een onderscheid gemaakt tussen rechte lijn/partners en 'niet-rechte lijn'. Dat tarief geldt dus zowel voor broers en zussen als voor vrienden. 

4. In welk gewest woont de schenker?

De schenkingstarieven verschillen van gewest tot gewest. De woonplaats van de schenker bepaalt welk schenkingsrecht van toepassing is. Het gewest waar u de schenkingsakte tekent, speelt geen enkele rol, net zomin als de woonplaats van de begiftigde of de ligging van de geschonken goederen. Woonde de schenker in de 5 jaar voorafgaand aan de schenking in meerdere gewesten, dan kijkt de overheid naar het gewest waar de schenker het langst heeft gewoond.

Belasting betalen. Of liever niet?

Een schenking van roerende goederen hoeft u niet te registreren. Een belastingvrije hand- of bankgift kan perfect. Maar de vraag is of dit de moeite loont. De fiscale besparing is immers erg beperkt, maximaal 7%. Bovendien rekent u definitief af met de fiscus door de schenking te registreren. U hoeft zich geen zorgen meer te maken dat, als u overlijdt binnen de 3 jaar, er alsnog (hogere) successierechten betaald moeten worden op de schenking. De registratie zorgt er overigens voor dat u de datum van uw schenking kunt bewijzen. Dat is niet zo evident voor een bank- en handgift.

U kunt niet ontsnappen aan de belasting op een onroerende schenking. Zelfs als u de schenkingsakte zou verlijden voor een buitenlandse notaris, dan nog zal de schenkingsakte in ons land geregistreerd moeten worden.

Het overzicht van alle tarieven

Voor onroerende goederen gelden progressieve tarieven

Rechte lijn en partners

Broers en zussen

Ooms, tantes, neven en nichten

Vreemden

Voor roerende goederen gelden vlakke tarieven

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud