netto

Woonkredieten in de lift... dankzij miserietaks

©iStock

In juni werden voor de eerste keer dit jaar meer woonkredieten aangevraagd dan in dezelfde maand vorig jaar. Febelfin verklaart de trendbreuk door de nakende verhoging van de 'miserietaks' naar 2,5%. Of hoe deze taks voor heel wat miserie zorgt in de Vlaamse regering, maar niet in de banksector.

Dit jaar liggen zowel het aantal toegekende als het aantal aangevraagde woonkredieten fors lager dan in dezelfde maand in 2011. Ondanks de aanhoudend lage rente werden tussen januari en mei zowat een kwart minder leningen afgesloten dan in dezelfde periode van 2011. Die implosie was bijna volledig te wijten aan het wegvallen van de groene lening, die in 2011 het aantal toegekende en aangevraagde leningen kunstmatig opdreef.

Juni toont voor het eerst dit jaar een ander beeld. Het aantal toegekende kredieten daalde nog steeds - met 18,7% om precies te zijn - maar het aantal aanvragen nam voor de eerste keer dit jaar opnieuw toe. In aantal gaat het om een stijging met 6%, in bedrag zelfs met 30%.

Vanwaar deze opmerkelijke ommekeer? "Heel wat “onverdeelde” eigenaars kiezen er nu voor om de procedure van verdeling van een onroerend goed in te zetten", geeft Febelfin aan als mogelijke verklaring." Zij zetten vaart achter deze procedure omdat Vlaanderen de 'verdeeltaks' gaat optrekken van 1 naar 2,5%."

Verdeeldheid over verdeeltaks

De verdeeltaks is een belasting die betaald moet worden bij de verdeling van een onroerend goed, bijvoorbeeld na een echtscheiding. Daarom wordt deze taks ook wel 'miserietaks' genoemd. En de taks zelf heeft al voor heel wat miserie gezorgd binnen de Vlaamse regering. De Commissie Financiën van het Vlaams Parlement heeft begin deze maand het decreet over de verhoging van de taks goedgekeurd, maar de oppositie heeft sindsdien allerlei proceduretruken bovengehaald om de verhoging ervan te vertragen.

Nu lijkt de oppositie de strijd te staken door de onderlinge verdeeldheid. De bespreking is opgeschoven naar eind deze week. De meerderheid wil het dossier nog voor het zomerreces in het Vlaams Parlement laten goedkeuren, zodat de maatregel op 1 augustus in werking kan treden. Dat zou de Vlaamse begroting nog in 2012 ten goede komen. De maatregel houdt in dat de taks stijgt van 1 naar 2,5%. Een vrijstelling op de onderste schijf van 50.000 euro (verhoogd met 20.000 euro per kind) moet de pijn voor scheidende koppels verzachten.

Ook notarissen draaien overuren

Met haar verklaring wijst Febelfin in dezelfde richting als wat advocaten eerder al signaleerden, met name dat notarissen overuren presteren. Vooral erfgenamen willen de nakende verhoging van de taks te snel af zijn. Tim Melis van advocatenkantoor Cazimir: 'de verdeeltaks wordt vaak echtscheidingstaks genoemd, maar in feite maken echtscheidingen maar een beperkt deel uit van de inkomsten voortvloeiend uit onverdeeldheidtredingen. Heel wat erfgenamen willen nu nog snel de verdeling regelen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect