netto

Wordt wetboek aangepast om discussie verzekeringsgift te beslechten?

©Shutterstock

Vlaams minister van begroting Annemie Turtelboom (OpenVLD) bekijkt de piste om het Vlaamse fiscale wetboek aan te passen om de polemiek rond de wijze waarop de verzekeringsgift belast wordt, te beëindigen.

Volgens ingewijden zou de aanpassing van het decreet  inhouden dat,  als er al 3 procent schenkbelasting betaald wordt op het moment dat de rechten op de levensverzekering geschonken worden, er geen erfbelasting meer verschuldigd zal zijn bij het overlijden van de schenker. Worden de rechten op de levensverzekering geschonken zonder dat er schenkbelasting betaald wordt, bijvoorbeeld door te schenken voor een Nederlandse notaris, dan zou er bij het overlijden toch erfbelasting geheven worden.

Het kabinet Turtelboom overlegt momenteel met de betrokken sectoren zoals de verzekeringssector over het standpunt dat de Vlaamse Belastingdienst Vlabel recent innam over de zogenaamde verzekeringsgift.  Daarbij worden de rechten op een levensverzekering geschonken. Dat standpunt houdt in dat Vlabel de verzekeringsgift sinds 1 maart belast met erfbelasting bij het overlijden van de schenker, zelfs als er op het moment van de schenking al schenkbelasting is betaald.

Nog geen weet

De verzekeringssector kondigde midden maart aan dat ze dit standpunt van Vlabel zal aanvechten voor de Raad van State. Assuralia, de federatie van Belgische verzekeringsondernemingen,  argumenteert dat het standpunt indruist tegen het beginsel dat dubbele belastingen verbiedt. Nog volgens Assuralia druist het standpunt van Vlabel regelrecht in tegen het Vlaamse fiscale wetboek.

Vlabel wenst nog niet te reageren op deze stap van de verzekeringssector omdat ze naar eigen zeggen ‘nog geen weet heeft van het feit of Assuralia ondertussen een verzoekschrift bij de Raad van State heeft ingediend.’

Wachten op de eerste procedure

Ondanks de juridische demarche zit de Vlaamse wetgever toch rond de tafel met onder andere de verzekeringssector om tot een regeling te komen om de huidige juridische onzekerheid weg te nemen. Vermogensadvocaten voorspellen dat het huidige standpunt van Vlabel tot juridische procedures zal leiden en dat van zodra Vlabel de eerste factuur van erfbelasting zal uitsturen. Met andere woorden: dat het louter wachten is op het moment dat de eerste schenker van een verzekeringsgift overlijdt.

Het kabinet hoopt de komende weken tot een akkoord te komen dat voor alle partijen aanvaardbaar is. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect