Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Hoe worden inkomsten via Airbnb belast?

Als u af en toe een kamer verhuurt via Airbnb, dan moet u die inkomsten verplicht opnemen in uw belastingaangifte.
©ANP XTRA

Wie verhuurt via Airbnb kan geen aanspraak maken op het belastingregime van het onbelast bijverdienen. Dat is er weliswaar voor wie actief is in de deeleconomie, maar de populaire verhuursite heeft niet de vereiste erkenning om in aanmerking te komen voor het onbelast bijverdienen. Op de inkomsten via Airbnb zijn de ‘normale’ fiscale regels van toepassing.

Drie types van inkomsten

Verhuren via Airbnb kan nooit belastingvrij.

Advertentie

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen drie types van inkomsten: uit de verhuur van de kamer, uit de verhuur van de meubelen en uit extra diensten zoals een ontbijt. De opdeling tussen de drie inkomstentypes kunt u in de huurovereenkomst opnemen. Is dat niet gebeurd en verhuurt u voor een allesomvattende prijs, dan zal de fiscus ervan uitgaan dat 20 procent van de totale vergoeding diverse inkomsten zijn, terwijl de overige 80 procent verband houdt met de verhuur van de kamer en de meubelen. Dat laatste wordt dan nog eens gesplitst: 40 procent houdt verband met het roerend inkomen uit de verhuur van meubelen, 60 procent met onroerend inkomen uit het gebouw.

Drie belastingregimes

Elke inkomenstype wordt anders belast:

  1. Onroerend inkomen uit de verhuur van de kamer

Voor de verhuur van vastgoed aan particulieren volstaat het om uw kadastraal inkomen aan te geven. Het bedrag mag u beperken in functie van het deel van de totale woning dat u verhuurt en van het aantal kalenderdagen dat u in 2019 verhuurde. U wordt belast op het beperkte deel van het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met 40 procent. Dat wordt belast tegen uw hoogste belastingtarief, gaande van 25 tot 50 procent (plus gemeentebelastingen).

Bij een tweede verblijf moet u het kadastraal inkomen sowieso verplicht aangeven en leidt de verhuur niet tot een extra inkomen.

  1. Roerend inkomen uit de verhuur van de meubelen

Bij een gemeubelde verhuur levert de verhuur van de meubelen een roerend inkomen op. Van uw bruto-inkomsten mag u een kostenforfait van 50 procent aftrekken. Op het saldo betaalt u 30 procent belastingen (plus gemeentebelastingen), tenzij de belasting tegen de normale, progressieve tarieven voordeliger is. 

  1. Divers inkomen

Staat u ook in voor extra diensten, zoals schoonmaak en ontbijt, dan leveren die een divers inkomen op, dat tegen 33 procent (verhoogd met gemeentebelastingen) wordt belast. Hoewel de werkelijke kosten kunnen bewezen worden en er geen wettelijk forfait is, zal de fiscus in de praktijk doorgaans een forfait van 20 procent aanvaarden.

Let op: als het gaat om een louter eenmalige of occasionele huur, inclusief diensten zoals schoonmaak en ontbijt, kan de fiscus oordelen dat het geheel van de inkomsten/huur belast is als een divers inkomen, tegen een vast tarief van 33 procent (verhoogd met gemeentebelastingen). Als er sprake is van een zekere regelmaat in de verhuur via Airbnb is het ook niet uitgesloten dat de fiscus het geheel van de inkomsten kwalificeert als een beroepsinkomen, onderworpen aan de progressieve tarieven. 

De juiste codes

De codes op uw belastingaangifte verschillen volgens het inkomen. Voor de inkomsten uit de verhuur van het gebouw geeft u het beperkt kadastraal inkomen aan in vak III ‘Inkomsten van onroerende goederen’ bij de code 1106/2106. Het roerend inkomen uit de meubelen geeft u aan in vak VII ‘Inkomsten van kapitalen en roerende goederen’ bij de code 1156/2156. Het divers inkomen, ten slotte, geeft u aan in deel II van uw aangifte, meer bepaald in vak XV ‘Diverse inkomsten’ bij de code 1200/2200.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.