Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoera, uw loon wordt minder belast

In 2015 werd de taxshift ingevoerd. De bedoeling daarvan was zowel de belasting op inkomen uit arbeid te verminderen als het ondernemerschap te stimuleren. De laatste fase leidt ertoe dat u van uw beroepsinkomsten uit 2019 netto meer overhoudt.
©ANP XTRA

De lagere belasting op inkomen uit arbeid is te danken aan drie ingrepen: een hogere belastingvrije som, een verruiming van de belastingschijf van 40 procent en een hogere werkbonus.

Een gedeelte van uw inkomen ontsnapt aan belastingen dankzij de zogenaamde belastingvrije som. Tot vorig jaar (aanslagjaar 2019, inkomstenjaar 2018) hing de hoogte van de belastingvrije som af van uw inkomen. De belastingvrije som was lager bij een hoger inkomen. Voor wie een inkomen had van 45.750 euro of minder bedroeg de belastingvrije som 7.730 euro. Voor wie meer verdiende, daalde dat bedrag verhoudingsgewijs tot 7.430 euro.

8.860
euro
Vanaf dit jaar is de belastingvrije som voor iedereen gelijk, ongeacht het inkomen: 8.860 euro.

Vanaf 46.050 euro bedroeg de belastingvrije som steeds 7.430 euro.

 

Vanaf dit jaar (aanslagjaar 2020, inkomstenjaar 2019) is de belastingvrije som voor iedereen gelijk, ongeacht het inkomen: 8.860 euro. Wie in het verleden een belastingvrije som van 7.430 euro had, betaalt dankzij deze maatregel 357,50 euro (exclusief gemeentebelastingen) minder belastingen (25 procent van het verschil tussen 7.430 en 8.860 euro). De besparing kan groter zijn voor wie kinderen of andere personen ten laste heeft. Dat komt omdat de totale belastingvrije som vergroot. De belastingtarieven stijgen met het inkomen, waardoor (een deel van) de belastingvrije som een vermindering oplevert tegen een hoger belastingtarief.

 

2. Groter deel van uw inkomen belast tegen 40 procent Een tweede maatregel is de verruiming van de belastingschijven. Bij de belastingberekening wordt uw inkomen ingedeeld in schijven. Op een hogere inkomensschijf wordt een hoger belastingtarief toegepast. De inkomensschijven worden elk jaar geïndexeerd.

 

Bij de belastingberekening op uw inkomen dat u verdiend hebt in 2019, zal dankzij de taxshift een deel tegen 40 procent worden belast in plaats van 45 procent. Terwijl de schijf betrekking had op een inkomen tot 22.290 euro is dat vanaf dit jaar tot 23.390 euro. Dat het verschil van 1.100 euro (23.390 - 22.290 euro) niet langer tegen het hogere tarief van 45 procent wordt belast, maar wel tegen 40 procent, levert een voordeel op van 55 euro (5 procent van 1.100 euro, exclusief gemeentebelasting).

 

De werkbonus is een maatregel die de laagste lonen ondersteunt: werknemers krijgen netto meer in handen van eenzelfde brutoloon. De sociale werkbonus leidt tot een vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen. Wie een sociale werkbonus geniet, ontvangt daarbovenop een belastingvoordeel: de fiscale werkbonus. Het percentage van dat laatste belastingvoordeel wordt verder verhoogd, wat een voordeel tot 150 euro kan opleveren.

 

Hoe dat komt? Tot het inkomstenjaar 2018 bedroeg deze fiscale vermindering nog 28,03 procent op de effectief toegekende werkbonus, en dat tot een maximumbedrag van 670 euro. Vanaf het inkomstenjaar 2019 is dat 33,14 procent, met een maximum van 820 euro. De maximale werkbonus is er voor werknemers met een brutomaandloon van maximaal 
1.641 euro.

Lees meer

Gesponsorde inhoud