Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Meer dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing

Sinds vorig jaar kunt u via uw belastingaangifte (een deel van) de betaalde roerende voorheffing op dividenden terugvorderen. Het vrijgestelde bedrag aan dividenden is dit jaar opgetrokken van 640 tot 800 euro.
©EPA

De vrijstelling van dividenden kwam er om spaargeld te activeren en te kanaliseren naar de aandelenmarkten. Bij de uitbetaling van dividenden wordt nog altijd roerende voorheffing ingehouden, maar die kunt u (deels) terugvorderen via uw belastingaangifte. Vorig jaar kon u een vrijstelling vragen voor een bedrag van 640 euro aan opgestreken dividenden. Dat bedrag is voor de belastingaangifte die u nu invult opgetrokken tot 800 euro.

 

 

 

Wat levert de vrijstelling van dividenden op?

Bij de uitbetaling van dividenden wordt doorgaans het maximumtarief van 30 procent roerende voorheffing ingehouden. Op een bedrag tot 800 euro aan dividenden kunt u de betaalde roerende voorheffing terugvorderen, wat het maximale belastingvoordeel op 30 procent van 800 euro of 240 euro brengt. Betaalde u een lager tarief van roerende voorheffing, dan valt het voordeel lager uit. Zo is er het regime voor VVPR-aandelen (uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging vanaf 1 juli 2013), waarbij het tarief 20 procent bedraagt voor de dividenden, toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na de inbreng en 15 procent voor het derde boekjaar na de inbreng. 

Voor welke dividenden is er een vrijstelling en voor welke niet?

Omdat de regering alleen rechtstreekse investeringen in ondernemingen wil aanmoedigen, is er voor enkele dividendtypes geen vrijstelling.

De vrijstelling is er wel voor:

  • alle gewone Belgische en buitenlandse dividenden
  • dividenden uit coöperatieve aandelen zoals Cera, Argen-Co, CrelanCo, Fidelio of Ecopower
  • dividenden van ondernemingen met sociaal oogmerk.

Maar niet voor: 

  • dividenden van juridische constructies (zoals stichtingen en trusts) of verkregen door tussenkomst van juridische constructies
  • dividenden uitgekeerd door instellingen van collectieve beleggingen
  • dividenden verkregen door tussenkomst van gemeenschappelijke beleggingsfondsen
  • dividenden uitgekeerd door trackers
  • obligatiecoupons en andere rentevergoedingen.

Is het dividend uit een eigen (management)vennootschap vrijgesteld?

Ja, de vrijstelling is er ook voor dividenden die worden uitgekeerd uit een eigen vennootschap of managementvennootschap. Verwacht wordt dat dergelijke uitkeringen in 2020 nog belangrijker zullen worden. Dat is te danken aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daardoor kan de dividenduitkering door alle vennootschapsvormen plaatsvinden.

Is er ook een vrijstelling voor buitenlandse dividenden?

De vrijstelling is er ook voor buitenlandse dividenden. Die inkomsten moet u altijd verplicht aangeven in uw belastingaangifte. De vrijstelling voor dividenden uit het buitenland kunt u op twee manieren vragen.

Een eerste optie is het aan te geven roerend inkomen te verminderen met 800 euro. Als u minder dan 800 euro aan buitenlandse dividenden hebt ontvangen, hoeft u die dividenden dus niet aan te geven in uw belastingaangifte. Hebt u meer ontvangen, dan moet u dat surplus aangeven.

Een tweede optie is dat u het volledige bedrag aan ontvangen dividenden aangeeft en vervolgens de vrijstelling uitdrukkelijk vraagt.

Hoe zit het met aandelen in blote eigendom-vruchtgebruik?

Na een erfenis of een schenking kan de volle eigendom van aandelen opgesplitst zijn (de notaris zal het hebben over ‘voorbehoud van vruchtgebruik’). Vaak bezitten de kinderen de blote eigendom en de ouder(s) het vruchtgebruik. In principe int de vruchtgebruiker de dividenden en moet die dus de roerende voorheffing betalen. Het is dan ook de vruchtgebruiker die de vrijstelling kan vragen.

Wat met dividendbetalingen in de vorm van aandelen?

Een dividendbetaling gebeurt niet altijd in cash, maar kan ook in de vorm van aandelen. Ook voor die vorm van dividenden gelden dezelfde voorwaarden: ze komen dus in aanmerking voor de vrijstelling.

Wat met dividenden van koppels?

Elke partner maakt aanspraak op de vrijstelling van 800 euro. Bij gehuwden bepaalt het huwelijksvermogensstelsel of een dividend een eigen inkomen is van een partner of een gemeenschappelijk inkomen.

Bij een scheiding van goederen of een wettelijke samenwoning is een dividend in principe eigen. Elke partner vraagt een vrijstelling van de dividenden die hij of zij heeft ontvangen.

Bij koppels die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel - wat automatisch het geval is als u geen huwelijkscontract opstelde - zijn de ontvangen dividenden in principe gemeenschappelijk. Elke partner kan tot 800 euro aan dividenden vrijstellen, zelfs al gaat het om een effectenrekening op naam van één partner.

Wat als ik een voorstel van vereenvoudigde aangifte heb ontvangen?

Moet ik bewijsstukken voorleggen?

U doet er goed aan de bankuittreksels van de verkregen dividenden bij te houden. Zo kunt u aantonen om welke dividenden het gaat, voor welk brutobedrag, hoeveel roerende voorheffing er is ingehouden en wat de datum is van toekenning en betaling. Bepaalde banken geven spontaan een overzicht van de betaalde dividenden, maar zeker niet allemaal. U moet dan zelf het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing berekenen.

 

 

 

Lees meer

Gesponsorde inhoud