Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Moet u een aanvullend pensioenkapitaal aangeven?

Boven op het wettelijk pensioen kan er een pensioenkapitaal komen dat opgebouwd is via uw werkgever of vennootschap, én uit pensioensparen. Hoe wordt dat belast?
©ANP

Met een groepsverzekering of een pensioenfonds kunnen werknemers en bedrijfsleiders via hun werkgever of bedrijf een aanvullend pensioen(kapitaal) opbouwen. Voor zelfstandigen is er de individuele pensioentoezegging (IPT).

Moet ik het kapitaal van een groepsverzekering, pensioenfonds of IPT aangeven in mijn belastingaangifte? 

Dat moet inderdaad als de groepsverzekering of het pensioenfonds in de loop van 2019 heeft uitbetaald. Doorgaans wordt een eenmalig kapitaal uitgekeerd. De belasting verschilt naargelang het kapitaal werd opgebouwd met bijdragen van de werkgever of eigen bijdragen van de werknemer of bedrijfsleider

Werkgeversbijdragen

Het belastingtarief op het deel van het kapitaal dat opgebouwd is met werkgeversbijdragen hangt af van het tijdstip van uitbetaling. Hoe ouder u bent bij de uitbetaling, hoe lager de verschuldigde belasting:

  • Vanaf 60 jaar: 20 procent
  • Vanaf 61 jaar: 18 procent
  • Vanaf 62 tot 64 jaar, bij wettelijke pensionering of bij overlijden: 16,5 procent
  • Vanaf 65 jaar, op voorwaarde dat u tot uw 65ste effectief aan de slag bent gebleven en dat het pensioenkapitaal ook ten vroegste vanaf die leeftijd wordt uitgekeerd: 10 procent. Als niet aan die voorwaarde voldaan is, bedraagt het tarief 16,5 procent.

Eigen bedragen

Het deel van het kapitaal met werknemersbijdragen betaald na 1993 wordt belast tegen 10 procent (plus gemeentebelasting) bij een uitkering vanaf 60 jaar. De andere stortingen worden tegen 16,5 procent (plus gemeentebelasting) belast.

In uitzonderlijke gevallen wordt geen kapitaal, maar wel een periodieke rente betaald. Die uitkering wordt belast tegen de normale progressieve tarieven.

De juiste codes

De uitkering van een groepsverzekering of pensioenfonds geeft u aan in vak V voor pensioenen. De uitbetalende instelling zal u een fiche 281.11 bezorgen waarmee u uw aangifte kan invullen. De uitgekeerde bedragen geeft u aan bij de onderverdeling ‘Kapitalen en afkoopwaarden die afzonderlijk belastbaar zijn’. U gebruikt de codes voor het respectieve belastingtarief: code 1245/2245 voor een belastingtarief van 20 procent, code 1253/2253 voor 18 procent, 1214/2214 voor 16,5 procent en code 1215/2215 voor 10 procent. Een uitkering in de vorm van een rente geeft u aan bij de code 1211/2211. De al ingehouden bedrijfsvoorheffing geeft u aan bij de code 1225/2225.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud