Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Waarom in uw belastingaangifte nog codes voor de effectentaks staan

Het Grondwettelijk Hof heeft in oktober 2019 de taks op de effectenrekening vernietigd. Toch vindt u in uw belastingaangifte nog codes voor de effectentaks.
©Kristof Vadino

Dat komt, omdat de vernietiging niet geldt vanaf het begin van de effectentaks, maar pas vanaf 1 oktober 2019. De taks blijft dus verschuldigd voor de referentieperiodes die lopen tot eind september 2019.

  • Verlicht uw belastingfactuur: handleiding en tools voor het invullen van uw aangifte 2020
  • Welke beleggingsinkomsten aangeven en welke niet?
  • Hoeveel moet u afgeven aan de fiscus?
De Belastinggids, zaterdag 16 mei gratis bij De Tijd

In uw belastingaangifte moet u aangeven dat u titularis bent geweest van meerdere - al dan niet Belgische - effectenrekeningen in de periode van 1 januari 2019 tot 30 september 2019. Op die manier kan de fiscus achterhalen of u een effectentaks moet betalen of niet. Zo’n effectentaks is een belasting van 0,15 procent voor wie gemiddeld 500.000 euro of meer op effectenrekening(en) heeft staan.

Als u een effectenrekening heeft van meer dan 500.000 euro bij één bank, beursvennootschap of beleggingsonderneming, zal die de effectentaks zelf inhouden en doorstorten naar de fiscus. Maar als u effectenrekeningen van elk minder dan 500.000 euro heeft bij verschillende instellingen, zal daar doorgaans geen effectentaks op worden ingehouden. Nochtans bent u die verschuldigd als alle effectenrekeningen samen het plafond van 500.000 euro overschrijden. Vandaar dat u aangifte moet doen van meerdere effectenrekeningen.

Beursgenoteerd

De taks is van toepassing op wel of niet beursgenoteerde aandelen en certificaten daarvan, obligaties en certificaten daarvan en deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingsfondsen en/of aandelen in beleggingsvennootschappen, kasbons en warrants. Er wordt geen rekening gehouden met pensioenspaarfondsen, levensverzekeringen (type tak21 of tak23) en effecten op naam (zoals coöperatieve aandelen van Cera, Argen-Co en CrelanCo), opties, futures en swaps.

0,15
procent
Wie 500.000 euro of meer op een effectenrekening heeft staan, is tot eind september 2019 een taks van 0,15 procent verschuldigd.

De gemiddelde waarde van uw effectenrekening wordt berekend op referentietijdstippen: op 31 maart, 30 juni en 30 september 2019. Op die momenten wordt als het ware een foto gemaakt van uw effectenrekening(en) en wordt de waarde vastgelegd. Van de waardes op de referentietijdstippen wordt vervolgens het gemiddelde berekend. Komt dat gemiddelde onder 500.000 euro uit, dan bent u geen belasting verschuldigd. Bedraagt het gemiddelde 500.000 euro of meer, dan wordt het hele bedrag belast tegen 0,15 procent.

Als een Belgische bank geen effectentaks heeft ingehouden, omdat u daar een effectenrekening van minder dan 500.000 euro hebt maar u de belasting wel moet betalen, kunt u ofwel aan de banken vragen om toch de taks te innen, ofwel doet u zelf aangifte van de totale waarde van uw effectenportefeuilles. Dat kan elektronisch via het digitaal platform MyMinfin. De aangifte moet uiterlijk op de laatste dag voor de aangifte in de personenbelasting zijn ingediend. De effectentaks moet uiterlijk op 31 augustus 2020 zijn betaald.

De juiste code

Als u tussen 1 januari en 30 september 2019 titularis was van meer dan één effectenrekening, moet u in vak XIII de code 1072/2072 aankruisen. Dat moet ook als er weinig of geen effecten op de effectenrekening staan en er in de verste verte geen effectentaks betaald moet worden. Hebt u maar één effectenrekening, dan hoeft u niets te doen.

PwC
Lees meer

Gesponsorde inhoud