Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat u moet weten over de nieuwe belastingaangifte

Coronacrisis of niet, uw belastingaangifte moet tegen de gebruikelijke data ingediend zijn. Zes zaken die u moet weten om die jaarlijkse klus zo snel mogelijk te klaren
©BELGAI

Eerst het goede nieuws: dit jaar staan er op uw belastingaangifte 18 codes minder. Toch blijft het een lijvig document. Een Vlaamse belastingaangifte telt nog altijd 811 codes, een Waalse 815 en een Brusselse 796.

Gelukkig moet lang niet iedereen alle codes doorlopen. Bijna acht op de tien belastingplichtigen vullen maximaal 20 codes in. Voor vier op de tien volstaan zelfs tien codes of minder.

Weinig nieuwigheden

Er zijn weinig wijzigingen in vergelijking met vorig jaar. Het aangifteformulier ziet er in grote lijnen hetzelfde uit. Twee nieuwe belastingvoordelen doen hun intrede: voor een rechtsbijstandsverzekering en voor een vrij aanvullend pensioen voor werknemers. Beleggers zullen tevreden zijn dat het maximale bedrag van de vrijgestelde dividenden is opgetrokken van 640 naar 800 euro.

Kruis 16 juli aan in uw agenda

De coronacrisis leidt niet tot een langere indieningstermijn. Naar jaarlijkse gewoonte moet de belastingaangifte op papier uiterlijk op 30 juni in het scanningscentrum van Gent of Namen aangekomen zijn. Per envelop mag u maar één aangifte versturen.

Twee nieuwe belastingvoordelen doen dit jaar hun intrede: voor een rechtsbijstandsverzekering en voor een vrij aanvullend pensioen voor werknemers.

Voor een elektronische aangifte via Tax-on-web krijgt u extra respijt: tot 16 juli. Laat u uw belastingaangifte indienen door een mandataris - zoals een boekhouder of een fiscaal consultant - dan heeft die tijd tot 22 oktober. Maar u moet hem of haar wel voor eind augustus contacteren om een mandaat te activeren. Weet dat het niet mogelijk is om een bijkomende termijn aan te vragen om uw aangifte in te dienen.

Houdt u zich niet aan die termijnen? U riskeert een administratieve boete van 50 tot 1.250 euro of een belastingverhoging én een omkering van de bewijslast. Bij een geschil zal niet de fiscus, maar uzelf de nodige bewijzen moeten leveren.

Uw elektronische aangifte is vandaag al beschikbaar via MyMinfin. De aangifteformulieren en voorstellen van vereenvoudigde aangifte op papier worden in de loop van de maand mei verstuurd. Wilt u een papieren exemplaar, maar hebt u er nog geen ontvangen? Het heeft geen zin om de fiscus voor begin juni te contacteren. Pas als u dan nog niets ontvangen hebt, kunt u een papieren aangifte aanvragen bij het Contactcenter op het telefoonnummer 02/572.57.57.

Weet dat de aangifte of het voorstel van vereenvoudigde aangifte altijd beschikbaar is via Tax-on-web, zelfs al hebt u een papieren aangifte ontvangen.

Steeds meer vooraf ingevulde aangiftes

Dit jaar zullen er 730.000 meer belastingplichtigen dan vorig jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Het document bevat alle gegevens die de fiscus kent. Op basis daarvan worden de te betalen of terug te krijgen belastingen berekend. In totaal zullen dit jaar 3,92 miljoen belastingplichtigen of 59 procent zo’n vooraf ingevulde aangifte krijgen.

Dit jaar zullen 3,92 miljoen belastingplichtigen een vooraf ingevulde aangifte ontvangen.

De uitbreiding van de doelgroep komt er doordat de fiscus voortaan informatie heeft over hypothecaire woonleningen, individuele levensverzekeringen, premies betaald voor een rechtsbijstandsverzekering en de eigendom van een tweede verblijf of vastgoed dat verhuurd wordt aan particulieren. Eveneens nieuw is dat de aangifte van in 2019 en 2020 overleden personen volledig vooraf ingevuld zal zijn.

Controleer zorgvuldig de gegevens op het voorstel van vereenvoudigde aangifte. Ga na of de vermelde gegevens juist zijn en of er niets ontbreekt. Onvolledigheden kunnen te wijten zijn aan bijvoorbeeld een werkgever die niet tijdig de fiches heeft gemaakt, een attest voor giften dat verkeerd is ingevuld, of een recente wijziging in uw kinderlast of regeling van co-ouderschap…  Als u roerende voorheffing op dividenden hebt betaald, kunnen die (deels) vrijgesteld worden. Weet dat die vrijstelling nooit automatisch wordt verrekend in het voorstel van vereenvoudigde aangifte. Ook als u meerdere effectenrekeningen had, moet u dat melden.

Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte correct is, hoeft u niets te doen. Zijn de gegevens onjuist of onvolledig, dan moet u die via Tax-on-web of via het papieren antwoordformulier verbeteren. De uiterste indiendatum van een antwoord op papier is 30 juni, via Tax-on-web is dat 16 juli.

Alleen telefonische hulp van de fiscus

De vorige jaren kon u voor hulp bij het invullen van uw belastingaangifte terecht in het lokale belastingkantoor of op een van de ruim duizend gemeentelijke zitdagen. U kon er specifieke vragen voorleggen of de ambtenaar van de fiscus uw aangifte laten invullen en indienen. Maar door de coronacrisis zal dat dit jaar niet kunnen: alle face-to-face-invulsessies in de kantoren en gemeenten zijn geannuleerd.

Als alternatief biedt de fiscus telefonische hulp na een op voorhand vastgelegde afspraak. Zo’n 86.000 belastingplichtigen hebben intussen een telefoon gekregen van de fiscus om een afspraak te maken. Het gaat om mensen die vorig jaar hun aangifte door de fiscus lieten invullen, van wie de fiscus het telefoonnummer kent en dit jaar geen voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen.

Alle face-to-face-invulsessies in de kantoren en gemeenten zijn geannuleerd.

Wie nog geen telefoon kreeg en hulp wil, moet wachten op zijn belastingaangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte. Op de envelop zal het nummer staan waarop een afspraak kan worden gemaakt. Leg die afspraak zo snel mogelijk vast: na 30 juni is er geen hulp meer. Hou uw identiteitskaart bij de hand als u belt.

Op het afgesproken moment zal een medewerker bellen om de aangifte samen in te vullen. Hou dan niet alleen uw identiteitskaart, maar ook alle documenten met betrekking tot 2019 bij de hand. Naderhand ontvangt u het verslag per post. Ofwel wordt dat ondertekend en teruggestuurd naar het scanningscenter, ofwel via Tax-on-web verstuurd. Als uw gegevens niet correct of onvolledig zijn, moet u het nummer bellen dat op het document staat. U kunt uw aangifte ook aanpassen via MyMinfin.

U hebt na de datum van verzending door de post twee weken de tijd om te reageren. Zolang u het document niet hebt teruggestuurd of Tax-on-web niet hebt gebruikt, is de verzending van uw aangifte niet compleet.

Met een specifieke vraag kan u ook telefoneren naar het Contactcenter of naar uw lokaal belastingkantoor.

Kies voor een elektronische aangifte via Tax-on-web

De belangrijkste troef van een onlineaangifte via Tax-on-web is dat die grotendeels vooraf is ingevuld. U krijgt ook uitleg bij bepaalde codes en wizards die u helpen bij het invullen van de codes, zoals een terugbetaling van verplaatsingskosten, personen ten laste, vastgoed in het buitenland… Dit jaar is er betere hulp bij de giften, en deel 2 van de aangifte is gemakkelijker toegankelijk.

Uw elektronische aangifte vindt u op MyMinfin.be. Inloggen kan met een elektronische identiteitskaart met kaartlezer. U kan ook de identiteitsapp Itsme op uw smartphone gebruiken. Een token van de vorige jaren is nog bruikbaar, een nieuwe token aanvragen kan niet meer.

Wie de eBox van de overheid heeft geactiveerd, zal een melding hebben gekregen van de opening van Tax-on-web. U vindt er ook een directe link naar de aangifte of het voorstel van vereenvoudigde aangifte.

De fiscus adviseert om niet tot de laatste dagen te wachten om uw aangifte in te vullen. Vergeet niet uw aangifte in Tax-on-web effectief te verzenden. Als u samen met uw partner een aangifte indient, moet elke partner de aangifte ondertekenen.

Hebt u uw aangifte ingediend, maar realiseert u zich dat u een fout hebt gemaakt of dat u gegevens bent vergeten te vermelden? Tot 16 juli kunt u uw aangifte één keer aanpassen via Tax-on-web. Bij een papieren aangifte moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw belastingkantoor om de fout recht te zetten.

Stuur spontaan documenten mee

U bent niet verplicht documenten of attesten met uw aangifte mee te sturen, maar u moet ze wel altijd kunnen voorleggen als de fiscus erom vraagt. Om de verwerking van uw aangifte te versnellen, doet u er goed aan een aantal documenten spontaan mee te sturen. Zo vermijdt u bijkomende vragen.

Concreet gaat het onder meer over een detail van uw werkelijke beroepskosten die u aftrekt of, voor wie in het buitenland werkt, een bewijs dat u aan de voorwaarden voor de belastingvrijstelling voldoet.

Lees meer

Gesponsorde inhoud