Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat wil de fiscus weten van uw beleggingen in België?

Alleen wie honderdduizenden euro’s op een spaarrekening heeft staan of meerdere effectenrekeningen op zijn naam heeft, moet dat in zijn belastingaangifte aangeven.
Advertentie
©ANP XTRA

Hebt u opbrengsten van Belgische spaar- of beleggingsproducten via een Belgische bank geïnd? Doorgaans moet u die niet meer in uw belastingaangifte opnemen. Dat geldt ook voor de inkomsten van buitenlandse spaar- en beleggingsproducten, geïnd via een Belgische financiële instelling. Bij de uitbetaling van uw intresten of dividenden zal uw bankier roerende voorheffing inhouden. En die voorheffing is bevrijdend, wat betekent dat u hebt afgerekend met de fiscus.

 

Wat wil de fiscus dan wel weten over uw Belgische beleggingen?

1. Spaarboekjes vrijgesteld tot 980 euro

Een uitzondering op de regel dat er geen aangifteplicht is, zijn de Belgische gereglementeerde spaarrekeningen. Zo’n spaarrekening voldoet aan voorwaarden die onder meer gaan over de rentevoet, de beperkingen op het vlak van de verrichtingen en de berekeningswijze van de vergoedingen. Intresten op zo’n spaarrekening tot een bedrag van 980 euro zijn vrijgesteld van belastingen.

Als u meer intresten op één spaarboekje hebt, zal uw bank roerende voorheffing inhouden. Maar dat zal niet gebeuren als u spaarboekjes hebt bij verschillende instellingen. Als er geen roerende voorheffing werd ingehouden, terwijl u meer dan 980 euro intresten hebt, moet u het deel van de intresten boven 980 euro opnemen in uw belastingaangifte. Daarop betaalt u dan 15 procent roerende voorheffing.

2. Effectentaks vernietigd, maar nog niet verdwenen

Het Grondwettelijk Hof heeft in oktober 2019 de taks op de effectenrekening vernietigd, omdat die het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schond. Toch vindt u in uw belastingaangifte nog codes voor de effectentaks. Dat komt, omdat de vernietiging niet geldt vanaf het begin van de effectentaks, maar pas vanaf 1 oktober 2019. De taks blijft dus verschuldigd voor de referentieperiodes die lopen tot eind september 2019.

In uw belastingaangifte moet u aangeven dat u titularis bent geweest van meerdere - al dan niet Belgische - effectenrekeningen in de periode van 1 januari 2019 tot 30 september 2019. Op die manier kan de fiscus achterhalen of u een effectentaks moet betalen of niet. Zo’n effectentaks is een belasting van 0,15 procent voor wie gemiddeld 500.000 euro of meer op effectenrekening(en) heeft staan.

Als u een effectenrekening heeft van meer dan 500.000 euro bij één bank, beursvennootschap of beleggingsonderneming, zal die de effectentaks zelf inhouden en doorstorten naar de fiscus. Maar als u effectenrekeningen van elk minder dan 500.000 euro heeft bij verschillende instellingen, zal daar doorgaans geen effectentaks op worden ingehouden. Nochtans bent u die verschuldigd als alle effectenrekeningen samen het plafond van 500.000 euro overschrijden. Vandaar dat u aangifte moet doen van meerdere effectenrekeningen.

De taks is van toepassing op wel of niet beursgenoteerde aandelen en certificaten daarvan, obligaties en certificaten daarvan en deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingsfondsen en/of aandelen in beleggingsvennootschappen, kasbons en warrants. Er wordt geen rekening gehouden met pensioenspaarfondsen, levensverzekeringen (type tak21 of tak23) en effecten op naam (zoals coöperatieve aandelen van Cera, Argen-Co en CrelanCo), opties, futures en swaps.

De gemiddelde waarde van uw effectenrekening wordt berekend op referentietijdstippen: op 31 maart, 30 juni en 30 september 2019. Op die momenten wordt als het ware een foto gemaakt van uw effectenrekening(en) en wordt de waarde vastgelegd. Van de waardes op de referentietijdstippen wordt vervolgens het gemiddelde berekend. Komt dat gemiddelde onder 500.000 euro uit, dan bent u geen belasting verschuldigd. Bedraagt het gemiddelde 500.000 euro of meer, dan wordt het hele bedrag belast tegen 0,15 procent.

Als een Belgische bank geen effectentaks heeft ingehouden, omdat u daar een effectenrekening van minder dan 500.000 euro hebt maar u de belasting wel moet betalen, kunt u ofwel aan de banken vragen om toch de taks te innen, ofwel doet u zelf aangifte van de totale waarde van uw effectenportefeuilles. Dat kan elektronisch via het digitaal platform MyMinfin. De aangifte moet uiterlijk op de laatste dag voor de aangifte in de personenbelasting zijn ingediend. De effectentaks moet uiterlijk op 31 augustus 2020 zijn betaald.

3. Leningen aan beginnende kleine vennootschappen

De fiscus wil van u weten of u geld hebt uitgeleend aan een beginnende kleine vennootschap via een erkend crowdfundingplatform. De ontvangen intresten op de eerste ontleende schijf van 15.000 euro zijn belastingvrij. Ook leningen via buitenlandse platformen moeten worden gemeld. De lijst met de erkende platformen kunt u raadplegen via de site van de FSMA.

 

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud