Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Zo wordt uw belastingaangifte invullen een koud kunstje

Coronacrisis of niet, uw belastingaangifte moet tegen de gebruikelijke data ingediend zijn. Zeven zaken die u moet weten om die jaarlijkse klus zo snel mogelijk te klaren.
©Filip Ysenbaert

‘Belastingen betalen is nooit plezant, maar we kunnen het wel zo gemakkelijk mogelijk maken’, zei minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) deze week bij de voorstelling van de nieuwe belastingaangifte. Hij verwees daarbij naar de forse uitbreiding van het aantal mensen dat dit jaar een vooraf ingevulde aangifte ontvangt. Bijna zes op de tien belastingplichtigen krijgen geen klassiek aangifteformulier meer toegestuurd, maar - in het vakjargon - een voorstel van vereenvoudigde aangifte. 

Dat is een van de argumenten van de fiscus om ondanks de coronacrisis de indieningstermijn niet te verlengen. Een bijkomende reden is dat ruim de helft van de belastingplichtigen een terugbetaling van belastingen krijgt. Bij een langere indieningstermijn zouden die langer op hun centen moeten wachten.

Wilt u weten of ook u zo’n vereenvoudigde aangifte krijgt? Dat kunt u vandaag al nagaan in MyMinfin.be. U vindt er ofwel het voorstel van vereenvoudigde aangifte ofwel een elektronisch aangifteformulier. Wie de eBox - de elektronische mailbox van de overheid (myebox.be) - heeft geactiveerd, heeft een melding gekregen van de opening van Tax-on-web. U vindt er ook een directe link naar de aangifte of het voorstel van vereenvoudigde aangifte. De papieren exemplaren worden in de loop van mei verstuurd.

1. Kruis 16 juli aan in uw agenda

Wie een belastingaangifte moet indienen, moet zich aan de gebruikelijke indieningsdata houden. Een belastingaangifte op papier moet uiterlijk op 30 juni in het scanningscentrum van Gent of Namen aankomen. Voor een elektronische aangifte via Tax-on-web krijgt u respijt tot 16 juli. Laat u uw belastingaangifte indienen door een mandataris - zoals een boekhouder of een fiscaal consultant - dan heeft die de tijd tot 22 oktober. U moet hem of haar wel voor eind augustus contacteren om een mandaat te activeren.

Het is niet mogelijk een bijkomende termijn aan te vragen om uw aangifte in te dienen. Wie zich niet aan zijn termijn houdt, riskeert een administratieve boete van 50 tot 1.250 euro én een omkering van de bewijslast. Bij een geschil zal niet de fiscus, maar u de nodige bewijzen moeten aanleveren.

Wilt u een papieren exemplaar van de aangifte maar hebt u nog geen ontvangen? Het heeft geen zin om de fiscus voor begin juni te contacteren. Pas als u dan nog niets ontvangen hebt, kunt u een papieren aangifte aanvragen bij het Contactcenter (02/572.57.57). De aangifte of het voorstel van vereenvoudigde aangifte is altijd beschikbaar via Tax-on-web, ook als u een papieren aangifte ontvangen hebt.

2. Controleer een vooraf ingevulde aangifte 

Dit jaar krijgen 730.000 meer belastingplichtigen dan vorig jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte. De uitbreiding van de doelgroep komt er omdat de fiscus voortaan informatie heeft over hun hypothecaire woonleningen. De codes voor wie de (geïntegreerde) woonbonus of de Waalse wooncheque geniet, kunnen daardoor vooraf ingevuld worden. Voorts krijgt de fiscus automatisch informatie over individuele levensverzekeringen, premies betaald voor een rechtbijstandsverzekering en de eigendom van een tweede verblijf of vastgoed dat verhuurd wordt aan particulieren.

730.000
belastingplichtigen
Dit jaar krijgen 730.000 meer belastingplichtigen dan vorig jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Dat u een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt, betekent niet dat u dat zomaar mag klasseren. Het is belangrijk de vermelde gegevens zorgvuldig te controleren. Ga na of ze juist zijn en of er niets ontbreekt. Onvolledigheden kunnen te wijten zijn aan een werkgever die de fiches niet tijdig heeft gemaakt, een attest voor giften dat verkeerd is ingevuld of een recente wijziging in uw gezinssamenstelling of regeling van co-ouderschap. Als u roerende voorheffing op dividenden hebt betaald, kunnen die (deels) vrijgesteld worden. Die vrijstelling is niet automatisch opgenomen in het voorstel van vereenvoudigde aangifte. U moet die expliciet vragen (zie verder).

Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte correct is, hoeft u niets te doen. Zijn de gegevens onjuist of onvolledig, dan moet u die via Tax-on-web of via het papieren antwoordformulier verbeteren. De uiterste indiendatum van het antwoordformulier op papier is 30 juni, via Tax-on-web is dat 16 juli.

3. Kies voor een elektronische aangifte via Tax-on-web 

Als u zelf een aangifte moet invullen, is het veruit het makkelijkst om dat elektronisch via Tax-on-web te doen. Een online aangifte is grotendeels vooraf ingevuld. U krijgt ook uitleg bij bepaalde codes en suggesties die u helpen bij het invullen van de codes, zoals personen ten laste of vastgoed in het buitenland. U vindt er ook tal van fiches, zoals die van uw inkomen. Vanaf dit jaar is er betere hulp bij de giften, is deel 2 van de aangifte makkelijker toegankelijk en kunt u gelijktijdig meerdere aanslagjaren weergeven.

Uw elektronische aangifte vindt u op MyMinfin.be. Inloggen kan met een elektronische identiteitskaart met kaartlezer of met de identiteitsapp Itsme op uw smartphone. Een token van de vorige jaren is nog bruikbaar, een nieuwe token aanvragen kan niet meer.

Vergeet niet uw aangifte in Tax-on-web effectief te verzenden. Als u samen met uw partner een aangifte indient, moet elke partner de aangifte ondertekenen. En nog een advies van de fiscus: wacht niet tot de laatste dagen om uw elektronische aangifte in te dienen.

4. Benut de twee nieuwe belastingvoordelen 

Dit jaar zijn de fiscale veranderingen beperkt. Het is wel goed te weten dat twee nieuwe belastingvoordelen hun intrede doen. Een eerste is er voor premies betaald voor een rechtsbijstandsverzekering. Zo’n verzekering neemt de kosten van allerhande juridische geschillen op zich. Het belastingvoordeel is er voor premies betaald vanaf 1 september 2019. Premies tot 310 euro geven recht op een belastingvermindering van 40 procent, wat het maximale jaarvoordeel op 124 euro brengt.

Maar het belastingvoordeel is er niet voor eender welke premie voor de rechtsbijstandsverzekering. Het luikje rechtsbijstand dat u betaalt in uw brand-, auto- of gezinspolis komt niet in aanmerking. Ook als u al jaren zo’n aparte polis hebt, is de kans klein dat u de premie fiscaal kan inbrengen. Het belastingvoordeel is er alleen voor polissen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen. De verzekeraars hebben om die reden aangepaste formules op de markt gebracht.

De andere nieuwkomer is het belastingvoordeel voor het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW). Met die formule kunnen werknemers in loondienst sinds eind maart 2019 vrijwillig en op eigen initiatief via hun werkgever een aanvullend pensioen opbouwen. De werkgever stort maandelijks een deel van het nettoloon aan de verzekeraar of de pensioeninstelling die de werknemer heeft gekozen. De stortingen geven recht op een belastingvermindering van 30 procent. Dat brengt het belastingvoordeel voor wie het minimumbedrag van 1.600 euro spaart op 480 euro per jaar.

5. Recupereer meer roerende voorheffing

Beleggers kunnen al sinds vorig jaar via hun belastingaangifte (een deel van) de betaalde roerende voorheffing op dividenden terugvorderen. Het vrijgestelde bedrag aan dividenden is dit jaar opgetrokken van 640 tot 800 euro.

Hoeveel die vrijstelling oplevert, hangt af van het tarief van de ingehouden roerende voorheffing. Doorgaans wordt het maximumtarief van 30 procent ingehouden, wat het maximale belastingvoordeel op 30 procent van 800 euro of 240 euro brengt. De vrijstelling is er voor alle gewone Belgische en buitenlandse dividenden, dividenden uit coöperatieve aandelen (zoals Cera, Argen-Co, CrelanCo, Fidelio of Ecopower) en dividenden van ondernemingen met sociaal oogmerk.

6. Effectentaks en onbelast bijverdienen nog niet verdwenen

Het Grondwettelijk Hof heeft in oktober 2019 de taks op de effectenrekening vernietigd, vorige maand werd het belastingregime voor het onbelast bijverdienen naar de prullenmand verwezen. Dat neemt niet weg dat u voor beide nog codes in uw belastingaangifte vindt.

Voor de vernietigde taks op de effectenrekening en het onbelast bijverdienen vindt u dit jaar nog de codes in uw aangifte.

Voor de effectentaks komt dat omdat de vernietiging niet geldt vanaf het begin van de effectentaks, maar pas vanaf 1 oktober 2019. De taks blijft dus verschuldigd voor de referentieperiodes die lopen tot eind september 2019. U moet aangeven dat u titularis bent geweest van meerdere - al dan niet Belgische - effectenrekeningen in de periode van 1 januari 2019 tot 30 september 2019. Op die manier kan de fiscus achterhalen of u een effectentaks moet betalen of niet. Zo’n effectentaks is een belasting van 0,15 procent voor wie gemiddeld 500.000 euro of meer op (een) effectenrekening(en) heeft staan.

De vernietiging van het onbelast bijverdienen treedt pas in werking vanaf 2021, wat betekent dat het gunstregime overeind blijft voor de inkomsten die u in 2019 en 2020 opstrijkt. Belastingvrij bijverdienen kan in de deeleconomie, bij verenigingen en met occasionele klussen bij particulieren. Die inkomsten moeten in 2019 wel beperkt gebleven zijn tot 6.250 euro. Als u bijverdient met occasionele klussen bij particulieren en verenigingswerk, moesten uw inkomsten per maand ook beperkt blijven tot 520,83 euro. Voor twee specifieke types van activiteiten is het maandbedrag het dubbele. Ook al zijn de inkomsten belastingvrij, u moet ze opnemen in uw belastingaangifte.

7. Maak een afspraak voor hulp van de fiscus

De voorgaande jaren kon u voor hulp bij het invullen van uw belastingaangifte terecht in het lokale belastingkantoor of op meer dan 1.000 gemeentelijke zitdagen. Door de coronacrisis is dat dit jaar niet mogelijk: alle face-to-face-invulsessies in de kantoren en in de gemeenten zijn geannuleerd.

Door de coronacrisis zijn face-to-face-invulsessies in de kantoren en in de gemeenten geannuleerd. Als alternatief biedt de fiscus telefonische hulp tijdens een op voorhand vastgelegde afspraak.

Als alternatief biedt de fiscus telefonische hulp tijdens een op voorhand vastgelegde afspraak. Zo’n 86.000 belastingplichtigen hebben intussen van de fiscus telefoon gekregen om een afspraak vast te leggen. Wie nog geen telefoon kreeg en hulp wil, moet wachten op zijn belastingaangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte. Op de envelop staat het telefoonnummer waar u een afspraak kunt maken. Leg die afspraak zo snel mogelijk vast, na 30 juni is er geen hulp meer. Hou uw identiteitskaart bij de hand als u belt.

Op het afgesproken moment zal een medewerker bellen om samen de aangifte in te vullen. Hou dan uw identiteitskaart en alle documenten met betrekking tot uw inkomsten en uitgaven in 2019 bij de hand. Na afloop ontvangt u het verslag per post. Als dat correct is, moet u dat ofwel ondertekenen en terugsturen naar het scanningcenter, ofwel via Tax-on-web versturen.

Zijn uw gegevens niet correct of onvolledig, dan moet u het nummer bellen dat op het document staat. U kunt uw aangifte ook aanpassen via MyMinfin.be. U hebt na de datum van verzending door de post twee weken de tijd om te reageren. Zolang u het document niet hebt teruggestuurd of Tax-on-web niet gebruikt hebt, is de verzending van uw aangifte niet compleet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud