Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Belastingaangifte ingediend, wat nu?

Maandag was de uiterste datum om uw belastingaangifte via Tax-on-web in te dienen. Nu is de fiscus aan zet.
Advertentie
©Photo News

Bijna 40.000 belastingplichtigen hebben tot maandag 15 juli - de uiterste indieningsdatum - gewacht om hun belastingaangifte via Tax-on-web in te dienen. Dit jaar heeft de fiscus 2.323.899 elektronische belastingaangiften op het platform ontvangen, of 10.669 meer dan vorig jaar.

De eerste aanslagbiljetten zullen in augustus de deur uitgaan.
Francis Adyns
woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën

Op basis van de belastingaangifte die u de voorbije dagen of weken hebt ingediend, zal de fiscus berekenen hoeveel belastingen u moet bijbetalen of terugkrijgen. Die zogenaamde inkohiering mondt uit in een aanslagbiljet. Dat document geeft een overzicht van de gegevens die u op uw belastingaangifte invulde en de belastingberekening.

'De eerste aanslagbiljetten zullen in augustus de deur uitgaan', zegt Francis Adyns, woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën. De aangiften via Tax-on-Web worden over het algemeen sneller verwerkt dan een papieren aangifte. Die moeten immers eerst worden gescand.

Weet ook dat de verzendingsdatum van het aanslagbiljet elk jaar kan verschillen: u krijgt uw aanslagbiljet dus niet noodzakelijk in dezelfde periode als vorig jaar. Maar de fiscus heeft niet ongebreideld de tijd om uw belastingafrekening te maken. Voor een tijdig, juist en volledig ingediende belastingaangifte moet dat uiterlijk op 30 juni 2020 gebeurd zijn.

Kan ik nu nog mijn aangifte indienen?

De uiterste indiendatum voor een belastingaangifte op papier of via Tax-on-web is intussen verstreken, zodat zo’n aangifte nu laattijdig is.

Wat wel nog kan, is een mandataris zoals een boekhouder of een fiscaal expert vragen uw belastingaangifte in te dienen. Die heeft tot en met 24 oktober de tijd om uw aangifte in te dienen, maar u moet hem wel voor 31 augustus contacteren om een mandaat te activeren. De fiscus verwacht nog 1.030.000 aangiften via die weg.

Geen of te laat een belastingaangifte indienen kan gesanctioneerd worden. U riskeert een boete van 50 tot 1.250 euro en/of een belastingverhoging van 10 tot 200 procent op de niet aangegeven inkomsten en de 'vestiging van aanslag van ambtswege' met omkering van de bewijslast. Dat laatste betekent dat de fiscus uw belasting zal berekenen op basis van de gegevens die hij kent of vermoedt en u dat zelf moet bewijzen als die niet correct zijn. De aanslagtermijn (waarbinnen de fiscus uw aangifte moet verwerken) wordt verlengd tot minstens 3 jaar.

Vanaf september start de fiscus met het versturen van herinneringsbrieven. Als u ook dan nog nalaat uw aangifte binnen de opgelegde termijn in te dienen, dan zult u een boete van 50 tot 1.250 euro moeten betalen. De fiscus kan ook andere sancties opleggen zoals bij het niet of laattijdig indienen van een aangifte.  

Kan ik een fout nog rechtzetten?

Om een vergissing in uw belastingaangifte recht te zetten, moet u uw lokaal belastingkantoor contacteren met een verzoek tot rechtzetting van uw aangifte. Dat kan via e-mail, brief of door persoonlijk langs te gaan.

U doet dat het best onmiddellijk zodra u uw fout vaststelt. De rechtzetting moet sowieso gevraagd worden vooraleer het aanslagbiljet is opgesteld, maar daar kleeft helaas geen vaste datum op. Of aan een rechtzetting sancties worden gekoppeld, bekijkt de fiscus geval per geval.

Kan ik de status van mijn belastingaangifte opvolgen?

Dat kan vanaf dit jaar via MyMinfin. De aangifte die u hebt ingediend, kunt u er consulteren.

Van zodra de fiscus uw aangifte heeft verwerkt, zal u uw aanslagbiljet er kunnen nakijken, uw rekeningnummer wijzigen, een vraag stellen, een afbetalingsplan vragen of een klacht indienen. Wie belastingen moet bijbetalen, kan dat voortaan ook via MyMinfin doen.

Wie zijn eBox (mye-box.be) - de elektronische mailbox van de overheid - activeert, krijgt via die weg zijn aanslagbiljet elektronisch. Het is niet langer mogelijk om het aanslagbiljet via Zoomit te ontvangen.

Kan de fiscus mijn aangifte wijzigen?

Als de fiscus fouten of vergetelheden in uw aangifte ontdekt en uw aangifte wil wijzigen, moet hij u in principe een gemotiveerd en ondertekend 'bericht van wijziging' sturen. De gewijzigde gegevens worden dan onmiddellijk verwerkt in uw aanslagbiljet.

Maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd en zet de administratie kleinere zaken recht zonder u te verwittigen. Zo’n aanpassing hoeft niet noodzakelijk in uw nadeel te zijn.  

Ontvangt u wel een bericht van wijziging, dan heeft u één maand om uw opmerkingen of akkoord aan de fiscus mee te delen.

Tot wanneer kan mijn aangifte gecontroleerd worden?

Het is niet omdat u uw aanslagbiljet hebt ontvangen en vervolgens belastingen hebt bijbetaald of teruggekregen, dat de fiscus uw belastingaangifte niet meer kan controleren. De aangifte die u de voorbije weken indiende, kan nog tot 31 december 2021 gecontroleerd worden.

Doorgaans verstuurt de fiscus een vraag tot inlichtingen. De gevraagde informatie moet u verplicht schriftelijk en binnen de maand verstrekken.

Bij aanwijzingen van fraude wordt de onderzoekstermijn met vier jaar verlengd, waardoor de fiscus zeven jaar heeft om uw aangifte te controleren: tot 31 december 2025. Het volstaat dat er aanwijzingen van fraude zijn, ze moeten nog niet aangetoond zijn. De fiscus moet u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

Wat als ik niet akkoord ga met de belastingafrekening?

U kunt binnen zes maanden een bezwaarschrift sturen naar de bevoegde directeur, vermeld op de achterkant van uw aanslagbiljet.

Met een bezwaarschrift kunt u niet alleen een foutieve belastingaanslag van de administratie rechtzetten, maar kunt u ook een eigen fout of vergissing corrigeren. Het volstaat niet te schrijven dat u niet akkoord gaat: u moet heel precies de elementen toelichten waarmee u het niet eens bent en motiveren waarom de aanslag volgens u niet correct is.

Een bezwaar moet u ofwel online via MyMinfin ofwel schriftelijk indienen. U hoeft het bezwaarschrift niet aangetekend te verzenden, een gewone brief volstaat.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud