Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Investeringen in starters en groeiers beloond met belastingvoordeel

Dankzij de taxshelter voor starters en groeibedrijven kan u 25, 30 of 45 procent van uw investering via de jaarlijkse belastingaangifte recupereren.
©Filip Ysenbaert

De taxshelter stimuleert investeringen in starters (start-ups) en groeibedrijven (scale-ups).

Voorwaarden

Er werd op 12 juni 2020, naar aanleiding van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming beslist om tijdelijk een taxsheltersysteem Covid-19 in te voeren dat openstaat voor alle kmo's die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden.

 

Er is een fiscaal voordeel voor jaarlijkse investeringen tot 100.000 euro in starters en groeibedrijven samen, op voorwaarde dat u hoogstens 30 procent van het maatschappelijk kapitaal koopt. Een investering kan rechtstreeks of via een crowdfundingplatform.

U mag niet de bedrijfsleider zijn van de onderneming in kwestie. Familieleden van de oprichters en werknemers van de onderneming mogen wel investeren.

U moet de aandelen minstens 48 maanden bijhouden. Bij een eerdere verkoop moet u het deel van de belastingvermindering pro rata teruggeven.

Elk bedrijf krijgt een ‘fiscale rugzak’ van 500.000 euro voor de taxshelter voor starters en groeibedrijven, waarbij in de startersfase (eerste vier jaar) maximaal 250.000 euro kan worden opgehaald.

Starters

De taxshelter voor starters is er voor bedrijven van minder dan 4 jaar oud. Het belastingvoordeel hangt af van de omvang van de onderneming op het moment dat u investeert.

  • Micro-onderneming

Een micro-onderneming is een kleine vennootschap die zelf geen dochter- of moedervennootschap is en bij het afsluiten van het boekjaar wordt niet meer dan een van de volgende criteria overschreden: een balanstotaal van 350.000 euro, 700.000 euro jaaromzet (exclusief btw) en gemiddeld 10 werknemers. De belastingvermindering bedraagt 45 procent.

  • Kleine onderneming

Een investering in een kleine onderneming geeft recht op een eenmalige belastingvermindering van 30 procent. Een ‘kleine’ onderneming heeft een balanstotaal van maximaal 4,5 miljoen euro, een jaaromzet van hoogstens 9 miljoen euro en tot 50 werknemers.

Groeibedrijven

Groeibedrijven zijn kleine vennootschappen die minstens vier en hoogstens tien jaar oud zijn, met minstens tien voltijdse werknemers. Bovendien moet de vennootschap gedurende de twee voorgaande boekjaren een groei in het aantal voltijds tewerkgestelden en/of de omzet van gemiddeld 10 procent per jaar gerealiseerd hebben.

Een investering in een groeibedrijf geeft recht op een eenmalige belastingvermindering van 25 procent, wat het maximale voordeel op 25.000 euro brengt.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud