Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Laat uw giften deels terugbetalen

Voor giften aan erkende instellingen is er altijd een belastingvermindering van 45 procent. Na de coronacrisis is dat percentage opgetrokken tot 60 procent.
©Filip Ysenbaert

Voor giften aan erkende instellingen zoals het Rode Kruis, de Koning Boudewijnstichting, Kom op tegen Kanker en de Koninklijke Muntschouwburg kreeg u de voorbije jaren een belastingvermindering van 45 procent. Die vraagt u in uw jaarlijkse belastingaangifte.

Voor het geval u wel heel vrijgevig zou zijn: u mag maximaal 10 procent van uw netto belastbaar inkomen aan giften fiscaal benutten.

Corona

60
procent
De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen wordt in 2020 van 45 naar 60 procent opgetrokken.

Als gevolg van de coronacrisis werd beslist om de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in de loop van 2020 op te trekken van 45 naar 60 procent. Het plafond voor belastingvermindering voor giften wordt verhoogd van 10 naar 20 procent van het netto-belastbaar inkomen.

De maatregel is gericht op de vrijwilligerssector en zal ngo's en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis.

Minstens 40 euro

Het belastingvoordeel is er alleen als u minstens 40 euro - al dan niet in één betaling - stort aan eenzelfde instelling. Ook onlinegiften worden fiscaal aanvaard.

Van een minimale gift van 40 euro kreeg u de voorbije jaren via uw belastingaangifte 18 euro (exclusief gemeentebelasting) terug. Voor giften gedaan in 2020 zal dat 24 euro (exclusief gemeentebelasting) zijn.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud