Netto Het antwoord op al uw geldvragen

RSZ op mondmaskers: de ene keer wel, de andere keer niet

Op mondmaskers die uw werkgever u geeft, moet geen sociale bijdrage worden betaald. Maar u bent wel een RSZ-bijdrage verschuldigd als u een mondmaskervergoeding krijgt. De fiscus heeft nog geen advies gegeven.
©Photo News

De werkgever is in principe verplicht zijn werknemers mondmaskers ter beschikking te stellen als op de werkvloer de regel van 1,5-meter afstand niet wordt gegarandeerd. Maar ook als die verplichting er niet is, geven heel wat werkgevers mondmaskers die werknemers bijvoorbeeld op het openbaar vervoer kunnen gebruiken.

‘In beide gevallen stelt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) dat ze vrijgesteld zijn van sociale bijdragen’, zegt Danaïs Fol van het advocatenkantoor Loyens & Loeff. ‘Maar als de werkgever beslist de mondmaskers terug te betalen die door de werknemers zijn aangekocht, is dat niet vrijgesteld van RSZ-bijdragen omdat men niet met zekerheid kan zeggen dat met dat bedrag effectief mondmaskers zijn aangekocht.’

20
cent
Uw werkgever mag u wekelijks 20 eurocent geven vrij van RSZ-bijdragen voor het wassen van uw mondmasker.

Het aantal maskers dat een onderneming aan haar werknemers ter beschikking stelt, moet in verhouding staan tot het aantal dat tijdens de werkuren en voor woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer nodig is.  De overheid gaat ervan uit dat een werknemer een tot drie mondmaskers per werkdag nodig heeft.

Als de werkgever stoffen mondmaskers ter beschikking stelt, mag hij vrij van sociale bijdragen een kleine vergoeding betalen voor het wassen ervan. De RSZ gaat ervan uit dat de kosten van het afkoken van mondmaskers verwaarloosbaar zijn en aanvaardt de bedragen op dagbasis voor het wassen (1,74 euro) van werkkledij en de slijtage aan de kledij van de werknemer (0,84 euro) niet. De werkgever moet zich beperken tot 20 eurocent per week.

Wachten op de fiscus

De RSZ heeft dus een duidelijk standpunt ingenomen. Of de fiscus mondmaskers in bepaalde omstandigheden als een belastbaar voordeel in natura ziet, is nog afwachten.

‘We beschikken nog niet over een advies van de belastingdienst. Maar als de social distancing op de werkvloer niet wordt gegarandeerd, zijn die mondmaskers nodig voor de beroepsactiviteit van de vennootschap en moeten de kosten 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn’, zegt Sophie Tack van Loyens & Loeff.

Zelfs als de werknemer de mondmaskers in zijn privétijd gebruikt, is dat geen reden om dat als een belastbaar voordeel in natura voor de werknemer te zien.
Sophie Tack
Advocate Loyens & Loeff

‘Zelfs als de werknemer de mondmaskers in zijn privétijd gebruikt, is dat geen reden om dat als een belastbaar voordeel in natura voor de werknemer te zien. Met de mondmaskers blijven de werknemers ook buiten het werk gezond, een extra garantie dat de activiteiten van de onderneming kunnen voortlopen.’

‘Doorgaans liggen de adviezen van  de RSZ en de fiscus heel dicht bij elkaar’, zegt Kris De Schutter van Loyens & Loeff. ‘Omdat de fiscus meestal strenger is dan de RSZ, lijkt het logisch dat ook de fiscus een terugbetaling van mondmaskers als een belastbaar inkomen zal zien. Omdat het over geringe bedragen gaat, zal de fiscus er geen issue van maken.’

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud