Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Voor welke opvangkosten krijgt u een belastingvoordeel?

Een deel van de opvangkosten voor uw kinderen kunt u via uw belastingaangifte recupereren.
©Filip Ysenbaert

De opvangkosten voor baby’s, peuters, kleuters en kinderen in de lagere school kunnen aardig aandikken. Via uw belastingaangifte kan u een fiscaal voordeel krijgen.

Welke kosten kunt u fiscaal inbrengen?

Dat zijn kosten voor de opvang voor kinderen tot twaalf jaar (18 jaar voor kinderen met een zware handicap). De leeftijd op het moment van de opvang telt. Als uw zoon op 30 juni vorig jaar 12 jaar is geworden, kunt u zijn zomerkampen niet langer inbrengen.

Het gaat bijvoorbeeld om de opvangkosten aangerekend door de crèche, een onthaalouder, voor- en naschoolse opvang, een zomerkamp met de jeugdbeweging en speelpleinwerking. Bijkomende kosten, zoals maaltijden of het lidgeld van de jeugdbeweging, kunt u niet fiscaal inbrengen.

Moet u de kosten zelf betaald hebben?

Het is niet nodig dat u zelf de opvangkosten hebt betaald. Een betalingsbewijs wordt niet gevraagd, wel moet u het fiscaal attest op uw naam kunnen voorleggen aan de fiscus.

Hoeveel opvangkosten kunt u inbrengen?

Niet de volledige opvangkosten leveren een belastingvoordeel op: u kunt tot 11,20 euro per opvangdag inbrengen. Die beperking moet u ook maken in uw belastingaangifte. U telt voor de dagen dat u meer dan het plafond betaalde 11,20 euro per dag. Voor de dagen dat u onder het plafond bleef, mag u het werkelijk betaalde bedrag in rekening brengen.

Hoe groot is het belastingvoordeel?

De belastingvermindering hangt af van het inkomen van de ouders en bedraagt minstens 45 procent. Voor een opvangdag waarvoor u 11,20 euro of meer hebt betaald, krijgt u via uw belastingaangifte 5,04 euro terugbetaald (exclusief gemeentebelastingen).

11,2
euro
Niet de volledige opvangkosten voor kinderen leveren een belastingvoordeel op: u kunt maar tot 11,20 euro per opvangdag inbrengen.

Alleenstaande ouders met een beperkt inkomen krijgen een extra ondersteuning, op voorwaarde dat ze een netto-beroepsinkomen van minimaal 3.380 euro hebben. Voor wie minder dan 15.860 euro verdient, komt er op de al bestaande belastingvermindering van 45 procent nog eens 30 procentpunt bij, wat de belastingvermindering op 75 procent brengt. Daarmee kan tot 8,4 euro per opvangdag gerecupereerd worden. Voor inkomens tussen 15.860 en 20.090 euro daalt het percentage met het inkomen.

Het extra voordeel is een belastingkrediet, wat betekent dat als er onvoldoende belastingen moeten worden betaald om het voordeel te verrekenen, de fiscus het terugbetaalt.

Is het altijd interessant om de belastingvermindering voor kinderopvang te benutten?

Hebt u weinig of geen opvangkosten voor een kind jonger dan drie jaar? Het kan interessanter zijn om een verhoging van de belastingvrije som voor een kind jonger dan drie jaar te vragen. Die verhoging bedraagt 610 euro en levert gemiddeld een belastingvoordeel op tussen 152,5 en 244 euro, afhankelijk van de gezinssamenstelling.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud