Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat brengt de Brusselse Proxi-lening op?

Om de gevolgen van de coronacrisis te lenigen, lanceert de Brusselse regering de Proxi-lening. Daarmee krijgen particulieren een fiscale stimulans om geld te lenen aan Brusselse ondernemers.
©Filip Ysenbaert

Om ondernemers en vooral lokale handelaars, ambachtslui en zeer kleine ondernemingen na de coronacrisis gemakkelijker aan financiering en liquiditeiten te helpen, voert de Brusselse regering de Proxi-lening in. Gezinnen, vrienden en buurtbewoners die geld verstrekken, krijgen in ruil een belastingvoordeel.

Kredietnemer

De kredietnemer moet een zelfstandige of zaakvoerder van een kmo zijn met een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij of zij kan maximaal 250.000 euro lenen op een vaste termijn van 5 of 8 jaar. De rente zal gelijkaardig zijn aan die van de Vlaamse Win-winlening en de Waalse ‘prêt coup de pouce’: waarschijnlijk tussen 0,875 en 1,75 euro.

Kredietgever

Met de Proxi-lening kunnen particulieren per onderneming tot 50.000 euro per boekjaar met een maximumgrens van 200.000 euro investeren. Om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden, liggen de plafonds in 2020 en 2021 hoger: respectievelijk 75.000 en 300.000 euro.

Belastingkrediet

Via de jaarlijkse belastingaangifte kunt u een belastingvoordeel krijgen. Dat is een jaarlijks belastingkrediet van maximaal 4 procent van het geleende bedrag tijdens de eerste drie jaren en van 2,5 procent gedurende de resterende termijn van de lening.

Als de kredietnemer zijn lening niet kan terugbetalen, hebt u dankzij een eenmalig belastingkrediet recht op 30 procent van het verschuldigde bedrag.

De Proxi-lening is een belastingkrediet en geen belastingvermindering. Dat verschil is belangrijk voor wie weinig of geen belastingen betaalt. Een ‘belastingvermindering’ betekent dat er een bepaald bedrag wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting. Dat kan nadelig zijn voor mensen zonder of met een beperkt inkomen. Ze riskeren het belastingvoordeel mis te lopen, omdat ze minder belastingen moeten betalen dan het belastingvoordeel waarop ze recht hebben. Met een belastingkrediet is er altijd een terugbetaling als er onvoldoende belastingen worden betaald om het saldo van het belastingvoordeel te verrekenen.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud