Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat brengt een win-winlening op?

In het Vlaams Gewest is er één belastingkrediet: de win-winlening. Die is er om de zaak van een vriend of familielid te steunen. Door de coronacrisis worden de mogelijkheden uitgebreid.
©Filip Ysenbaert

Sinds 2006 krijgen Vlaamse particulieren een fiscale stimulans om geld uit te lenen aan de zaak van een vriend of familielid.

Modaliteiten

Er kan tot 50.000 euro uitgeleend worden aan een of meerdere kmo’s. Het is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van 8 jaar.

Bij een faillissement kan de ontlener 30 procent van zijn geld terugkrijgen.

Leningen afgesloten in 2020 moeten een rentevoet hebben van minimaal 0,875 procent en maximaal 1,75 procent. Er zijn verschillende aflossingsmogelijkheden: maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks of een eenmalige aflossing na 8 jaar.

Er is een overheidswaarborg bij faillissement van 30 procent. Bij een faillissement kan de ontlener dus 30 procent van zijn geld terugkrijgen via een belastingvermindering.

Een bedrijf kan maximaal 200.000 euro lenen.

Belastingvoordeel

Wie zo’n lening toestaat, krijgt een belastingkorting van 2,5 procent op het openstaande kapitaal, wat het maximale voordeel op 1.250 euro brengt. Het belastingvoordeel wordt jaarlijks toegestaan voor de hele looptijd van de lening.

1.250
euro
Het maximale belastingvoordeel bedraagt 1.250 euro.

De win-winlening is een belastingkrediet en geen belastingvermindering. Dat verschil is belangrijk voor wie weinig of geen belastingen betaalt.

Een ‘belastingvermindering’ betekent dat er een bepaald bedrag wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting. Dat kan nadelig zijn voor mensen zonder of met een beperkt inkomen. Ze riskeren het belastingvoordeel mis te lopen, omdat ze minder belastingen moeten betalen dan het belastingvoordeel waarop ze recht hebben. Met een belastingkrediet is er altijd een terugbetaling als er onvoldoende belastingen worden betaald om het saldo van het belastingvoordeel te verrekenen.

Vanwege de coronacrisis worden de mogelijkheden van de win-winlening uitgebreid. Privépersonen zullen tot maximaal 75.000 euro kunnen uitlenen, tegenover 50.000 euro nu. De looptijd wordt flexibeler: tussen vijf en tien jaar in plaats van acht jaar. Tot eind 2021 wordt de waarborg bij faillissement opgetrokken van 30 naar 40 procent. Een bedrijf kan met de win-winlening 300.000 in plaats van 200.000 euro lenen.

Tegelijk lanceert de Vlaamse regering het vriendenaandeel. Vlamingen kunnen daarmee in het kapitaal van een kmo, coöperatie of burgerinitiatief stappen. Er is geen gegarandeerde jaarlijkse opbrengst. Wel is er gedurende 5 jaar een belastingvoordeel van 2,5 procent. Rekening houdend met een maximale investering van 75.000 euro kan het jaarlijkse belastingvoordeel tot 1.875 euro per jaar oplopen. Er is geen eenmalig fiscaal voordeel als de vennootschap failliet gaat.

 

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud